Perşembe , 14 Kasım 2019
Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Aksa Enerji (AKSEN) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Aksa Enerji (AKSEN) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Yataş (YATAS) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz.

Aksa Enerji (AKSEN) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerKazancı Holding iştiraki olarak kurulan Aksa Enerji’nin hisseleri için uzmanlar tarafından kaleme alınan analizleri burada bulabilirsiniz. Günlük AKSEN hisse yorumları ve tahminleri, güncel bir şekilde tek sayfa aracılığıyla sizlere sunulmaktadır. Tarih sıralamasına göre geçmiş analizlere de göz atabilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Aksa Enerji hisse senedi yorumları sizlerle:

Aksa Enerji (AKSEN) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Aksa Enerji (AKSEN) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerBorsa İstanbul’da yüzde 21,4 oranında işlem gören Aksa Enerji’nin hisseleri için yapılan yorumları ve analizleri, tarih sıralamasına göre güncel bir şekilde bulabilirsiniz.

Deniz Yatırım – 14 Kasım 2019

%100 bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ na 13 Kasım 2019 tarihinde müracaat edilmiştir.

Anadolu Yatırım – 13 Kasım 2019

Pozitif

Şirket sermayesinin 185 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 185 milyon TL artışla 370 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Ak Yatırım – 13 Kasım 2019

Aksa Akrilik 17 Ekim tarihinde açıkladığı %100 bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunacağını açıkladı. Sermaye artırımı sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 185 milyon TL’den 370 milyon TL’ye ulaşacak.

Tacirler Yatırım – 7 Kasım 2019

3Ç19 sonuçlarını 66.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 60.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 1.1 milyon TL zarar açıklamıştı.

Net satışlar 1,487 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,254 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %29 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %31 oldu. (3Ç18: %45) Şirket, 3Ç19’de 340 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 382 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 115 baz puan artarak %22.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 3,618 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – 7 Kasım 2019

Sınırlı Pozitif

Şirket’in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 66,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 60mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket 3Ç2018’de 1,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise %2,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %12,9 oranında artarak 240,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %68,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 12,7mn TL gelir kaydedilmiştir.

Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 oranında artarak 225mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirketin finansman giderleri 3Ç2018’deki 126,4mn TL’den 3Ç2019’da 102,1mn TL’ye gerilemiş ve 14,6n TL’lik vergi gideri sonrası konsolide net dönem karı 120,9mn TL olmuştur.

Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 66,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 174,5mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 15,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ak Yatırım – 6 Kasım 2019

3Ç19’da 84 milyon TL net kar açıkladı; 3Ç18’de şirket 66 milyon TL net zarar açıklamıştı. 3Ç19 net kar rakamı bizim beklentimiz olan 85 milyon TL’ye paralel geldi. Akrilik elyaf üretiminde kullanılan ana hammaddesi olan akrilonitril’de yaşanan tedarik sıkıntıları ile şirket satış hacminde düşüş yaşadı.

Dolayısıyla, 3Ç19 ciro yıllık %14 daralma ile 874 milyon TL olarak gerçekleşti. Hammadde fiyatları yıllık bazda daha düşük seviyede ancak yaşanan tedarik sıkıntısı ile fiyatları yukarı trendinde.

Aksa’nın satışları ağırlıklı dolar bazında yapıldığından dolar rakamlara bakmak anlamlı. 3Ç19 FAVÖK 29 milyon dolar olarak gerçekleşti, yıllık bazda %15 daraldı. Açıklanan 3Ç19 net kar rakamı beklentilerimize paralel geldiğinden hisselerde nötr etki yapmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – 6 Kasım 2019

Sınırlı Pozitif

Aksa Akrilik 3Ç2019’da 84,3mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılına aynı döneminde 66,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %23,3 oranında azalarak 170,7mn TL’ye gerilemiştir.

Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %9,6 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %21,9 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 302,1mn TL azalarak 3Ç2019’da 20,4mn TL’ye gerilemesi karı desteklemiştir.

Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 221,3mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 33,8mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

Ziraat Yatırım – 23 Ekim 2019

Sınırlı Pozitif

Aksa Enerji, Kamerun’da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil&GasPlc’nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz duCameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.

Şirket, Kongo Cumhuriyeti’nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır. Görüşmelerin yapılmakta olduğu bu ülkelerde projeler geliştirmek için bu ülkelerde Aksa Enerji Üretim A.Ş. bağlı ortaklığı olarak yerel bir şirket kurmak gerekmektedir.

Dolayısıyla her iki ülkede de bu nedenle şirketler kurulmuş durumdadır. Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir.

Süreçlerin ilerleme hızı konusunda Şirketin henüz bir öngörüsü bulunmamakla beraber, her iki ülkedeki gelişmeler paylaşılacaktır.

Ayrıca, tamamı Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan bağlı ortaklığı Aksa Madagascar B.V., Madagaskar Cumhuriyeti’nde enerji santrali kurulması ve enerji satışı yapılması amacıyla kurulmuş %58,35’i Aksa Madagascar B.V.’ye,  %41,65’i yabancı ortağı AF PowerLtd’ye ait AKSAF PowerLtd’deki bu ortağa ait her biri 1 (bir) ABD Doları nominal bedelli 416,5 adet hisseyi 15mn ABD doları bedelle devralmıştır.

Bu bedelin 5mn ABD Doları devrin gerçekleştiği tarih olan 22.10.2019’da ödenmiş olup kalan bakiye, her üç ayda bir yapılacak 833.333 ABD Doları ödeme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmiş olacaktır.

Hisse devri ile Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Aksa Madagascar B.V.

Madagaskar Cumhuriyeti’nde 66MW kurulu güçle faaliyet gösteren enerji santraliyle işletme ve bakım anlaşması ile Madagaskar Cumhuriyeti adına işletmekte olduğumuz 24 MW kurulu güçteki santralin sahibi olan AKSAF PowerLtd’nin sermayesinin tamamına sahip olmuştur. Madagaskar Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerde azınlık payları kalmadığı duyurulmuştur.

Ziraat Yatırım – 18 Ekim 2019

Sınırlı Pozitif

Şirket, 185mn TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan – bedelsiz –  olmak üzere 185mn TL arttırılarak 370mnTL’ye çıkarılmasına ve sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Ziraat Yatırım – 17 Ekim 2019

Sınırlı Pozitif

Şirket 16 Ekim 2019 tarihinde Borsa İstanbul’dan 13.728 TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Şirket’in sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri 3.675.059 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı % 1,987)

Ziraat Yatırım – 15 Ekim 2019

Sınırlı Pozitif

Şirket 14 Ekim 2019 tarihinde Borsa İstanbul’dan 30bin TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Şirket’in sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri 3.661.331 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı % 1,979)

Özet

Aksa Enerji (AKSEN) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Yataş (YATAS) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir