Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Net Holding (NTHOL): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfa; Net Holding (NTHOL) hissesi ne olur, takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Günlük yapılan yorum ve şirket ile ilgili haberleri, tarih sıralamasına göre bulabilirsiniz.

Net Holding (NTHOL): Hisse Senedi Yorum ve HaberleriTurizm sektöründe başlayan bir girişim olarak faaliyete geçen Net Holding hisseleri için uzman yorumlarını ve analizlerini buradan takip edebilirsiniz. NTHOL kodlu hisseler için yapılan günlük tahminlerini sizler için tek bir sayfada derliyoruz. Yeni tarihli analizleri en üst kısımda bulabileceğiniz bu sayfada en güncel yorumları görebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Net Holding hisse senedi yorumları sizlerle:

Net Holding (NTHOL) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Net Holding (NTHOL) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?Türkiye’de turizm sektörünün eksiklerine yönelik bir girişim olarak başlayan Net Holding’in hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan yorumları ve analizleri burada bulacaksınız.

Tacirler Yatırım – 14 Mart 2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 1167,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37710 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2830 arttı. Net satışlar 452 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %297 arttı.

Şirket, 4Ç21’de 124,5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3490,2 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2452 baz puan artarak %27,6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 5171 baz puan arttı ve %44 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 196 baz puan azaldı ve %26,51 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -195 milyon TL (4Ç20: 13 milyon TL ve 3Ç21: -69 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%21,4 (4Ç20: %9,3 ve 3Ç21: -07%) olarak kaydedildi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2.203 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5,8 F/K çarpanından ve 22,0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – 5 Ocak 2022

Yönetim Kurulunun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince; 04.01.2022 tarihinde 6,42-6,62 TL fiyat aralığından 320.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Net Holding A.Ş. ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle şirket sermayesindeki pay oranı %16,28 seviyesinden %16,34 seviyesine yükselmiştir.

Deniz Yatırım – 30 Aralık 2021

Şirketin 144.799.536 TL tutarındaki kendi paylarının Toptan Satış Pazarında satışı; 29.12.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,83 TL fiyat aralığından 144.799.536 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Şirketin 144.799.536 TL tutarındaki kendi payları, 5,83 TL fiyattan Toptan Satış Pazarı’nda Sn. Kerem TİBUK’ a satılmıştır. Toptan Satış Pazarı’ndaki bu işlem ile ilgili 144.799.536 TL nominal bedelli payların Borsa dışında takas işlemi yapılmış olup satış bedeli olan 70.000.000 USD hesaplarımıza intikal etmiştir.

Deniz Yatırım – 29 Aralık 2021

Net Holding A.Ş.’ nin 144.799.536 TL tutarındaki kendi paylarının satışı hakkında karar; 144.799.536 TL nominal değerli kendi paylarımızın blok satış işleminde, Baz fiyat değerinin 5,83 TL olarak değişmesi sonucu, 27.12.2021 tarihi itibariyle kamuya duyurduğumuz, bu işlemden elde edilecek satış karı rakamı, 496.709.776 TL olarak yukarı revize edilmiştir.

Toptan Alış Satış İşlemi; Payları Ana Pazar’da işlem gören Net Holding A.Ş.’nin sermayesinin %25,68’ine tekabül eden 144.799.536 TL nominal değerli paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 5,83 TL fiyatla Şirket tarafından Kerem TİBUK’ a Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.

31.12.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının iptali; Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.12.2021 tarihli yapılan toplantısında; Bilindiği üzere Şirketin Yönetim Kurulu’nun 06.12.2021 tarih ve 2021/31 sayılı toplantısında alınan kararı ile 31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00’de, İstanbul, Beşiktaş’ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu’nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirket Pay Sahiplerinin davet edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketin, 144.452.127 TL tutarındaki paylarının “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” ile itfa edilerek, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL’den 419.423.810 TL’ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılması planlanmıştır.

Ancak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin konusunu oluşturan ve sermaye azaltımına konu 144.452.127 TL nominal değerdeki paylar da dahil olmak üzere, toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar için 70.000.000 USD karşılığında blok alım teklifi gelmiş ve bu teklif Yönetim Kurulunun 24.12.2021 tarih ve 2021/33 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, 31.12.2021 tarihine kadar itfa edilmesi gereken bu paylar, satış yapılarak elden çıkarılmış olup Şirketimizin sermaye azaltımı yapmasına da gerek kalmamıştır.

Şirketin sermayesi 563.875.937 TL olup değişmeyecektir. 31.12.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini oluşturan konunun ortadan kalkması ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “COVİD 19 virüsünün mutasyona uğraması sebebiyle ortaya çıkan omicron varyantının daha önce görülmemiş hızda yayıldığı” uyarıları doğrultusunda toplantının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Tacirler Yatırım – 29 Aralık 2021

Kerem Tibuk, 1 milyon adet NTHOL hissesini 5,57 – 5,70 TL fiyat aralığından satın alarak toplam ödenmiş sermaye içindeki payı %1,76’ya ulaşmıştır. Şirket, 3.010.161 adet NTHOL hissesini 5,06 – 5,70 TL fiyat aralığından geri satın alarak toplam ödenmiş sermaye içindeki payı %41,03’e ulaşmıştır.

Ziraat Yatırım – 28 Aralık 2021

Yönetim Kurulunun 22.12.2021 tarihli toplantısında Şirketin 563,9mnTL olan çıkarılmış sermayesinin 144,5mn TL azaltılarak 419,4mn TL’ye indirilmesine karar verilmişti.

Ek olarak, sermaye azaltımı süreci içerisinde, nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketin özkaynak değerlerinde artış sağlanması konusunda anlaşılmıştı.

Sermaye azaltımı süreci içerisinde, halihazırda 7,9mn TL nominal bedel karşılığı %1,38 oranında pay sahibi Kerem Tibuk tarafından, sermaye azaltımına konu şirketin geri alınan kendi paylarından 144,8mnTL nominal bedelli payları için, toplam 70mn USD karşılığında blok alım teklifi gelmiştir.

Bu teklifin haricinde şirkete ulaşmış başka herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Bir payın fiyat ortalaması, yönetim kurulu karar tarihinden geriye doğru 180 gün olarak hesaplandığında 4,62 TL, geriye doğru 180 iş günü olarak hesaplandığında ise 4,83 TL’dir.

Gelen teklifte bir pay bedeli yaklaşık 0,483426 USD olduğu görülmektedir. Yönetim kurulu karar tarihinde, USD/TL kurunun 11,76-12,19 aralığında olduğu ve dolayısıyla işlem bedeli pay başına 5,64TL-5,85TL aralığındadır.

Satış işlemine konu 144,8mn TL nominal değerdeki nakit olarak alınan payların ilk giren ilk çıkar metoduyla hesaplanan maliyeti 347,5mn TL tutarında olup, 477,9mn TL tutarında satış karı elde edilecektir. Satış işlemi neticesinde,

Finansal tablolarda;

• Dönen varlıklar içinde yer alan Nakit ve Nakit Benzerleri hesabının artacağı,
• İşletme Sermayesi’ne olumlu katkı sağlayacağı,
• Devam Eden Yatırımlar’ın tamamlanması için kullanılabileceği,
• Net Borç tutarının azalmasını sağlayacağı,
• Özkaynaklarda negatif olarak yer almak suretiyle özkaynakları azaltan Geri Alınmış Paylar hesabının satış sonrası azalmasını sağlayacağı,
• Özkaynaklar içinde yer alan Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabından, payların maliyeti tutarında Geçmiş Yıllar Karları hesabına virman yapılacağından, yedekler üzerindeki kısıtlama tutarının azalması ve dağıtımına karar verilebilecek serbest yedeklerin artmasının sağlanacağı,
• Pay satış karı ile Özkaynaklar içinde yer alan Geçmiş Yıllar Karları hesabında artış sağlanacağı,
• İndirilebilir mali zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, bu pay satış karından, kurumlar vergisi ödenmeyeceği ve ilave bir maliyet oluşmayacağı tespit edilmiştir.

Ayrıca yapılacak bu blok satış işlemi neticesinde,

• Şirket’in 563,9mn TL tutarındaki mevcut sermayesi değişmeyecek,
• Şirket sermayesi azalmadığı için %10’luk kendi paylarını elde bulundurma limiti 56,4mn TL olarak devam edecek,
• Şirket yönetiminde el değişikliği olmayacak,
• SPK’nın “Geri Alınan Paylar Tebliği” (II-22.1) ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamındaki hükümlere uyum sağlanacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen Şirketin kendi paylarına yapılan bu blok alım teklifinin; olumlu karşılanmasına, son haftalarda çok yüksek oynaklık yaşanan döviz kurları hareketinden olumsuz etkilenmemek için satış işleminin Amerikan Doları (USD) olarak yapılmasına, böylece 70mn USD satış bedelinin satıcının hesabından şirket hesabına Amerikan Doları (USD) olarak havale edilmesinin sağlanmasına, Kerem Tibuk’tan “Devraldığı payları devir tarihinden itibaren 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacağının ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının” taahhüdünün Satış Sözleşmesine eklenmesine, spekülatif alım ve satım işlemlerinin yapılmasını önlemek amacıyla bu kararımızın açıklanmasının ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

NTHOL hisseleri dün %5,18 düşüş kaydetmiştir.

Anadolu Yatırım – 1 Aralık 2021

CR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun teyit edildiği not görünümünün Stabil’e yükseldiği, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının ise ‘BB / (Stabil Görünüm) olarak belirlendiği açıklandı.

A1 Capital Yatırım – 1 Kasım 2021

SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.10.2021 tarihli kararları gereğince, 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayemizin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL’na indirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, kısmi satış gerçekleşirse elde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiştir.

SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” başlıklı 19. maddesi ile SPK’nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca, 28.10.2021 bugün itibariyle uygunluk görüşü alınmak üzere SPK’na başvuru yapılmıştır.

Net Holding Şirket ve Hisse Haberleri

Bu bölümde yer alan haberler, Net Holding şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Net Holding, Fitch Ratings ile Sözleşmesini Sonlandırdı
(25 Kasım 2019)

Net Holding, KAP’a yaptığı açıklamada; Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Kuruluşu ile yaptıkları kredi derecelendirme sözleşmesini sonlandırdıklarını söyledi.

KAP bildiriminde, “Fitch Ratings, sözleşmenin sonlandırılması sonucunda rating notunu çekmiş, yaptığı son değerlendirmeye istinaden şirketimizin notunu değiştirmeyerek, görünümü ise negatif olarak teyit etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Yasal Uyarı ve ÇekincelerNet Holding (NTHOL) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Okur Yorumları
  1. arkadaşlar size bence 2020-2023 yılının yıldızı olacak en az 10 katı gideceğine inandığım NTHOL(NETHOLDİNG) tavsiye ediyorum hissenin özsermaye/ortaklık yapısı+ F/K+ pd/dd oranlarına göre bu hisssenin üç yıl içersinde 15-20 seviyeleri görmesi bence sürpriz olmayacaktır…!!!! yinede ytd değildir tam al ve güzelce yat hissesi olmuş artık bence

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT