Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) hisse senedi yorumları ile günlük tahmin ve analizler bu sayfada sizler için derlenmektedir.

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTelekomünikasyon liderlerinden olan Turkcell için aracı kurum ve bankaların uzmanları tarafından yapılan hisse senedi yorumları bu sayfada bulunmaktadır. En son tahminler ve analizler, en üst sırada yer almaktadır. Günlük olarak TCELL hisse senedi yorumları ve analizlerini takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla TCELL hisse yorumları, analizleri ve tahminleri sizlerle:

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriTürkiye’nin önde gelen aracı kurumları ve bankalar tarafından hazırlanmış Turkcell hisse yorumları alt kısımda sizlerle güncel olarak paylaşılmaktadır. En son yorumlar, en üst sırada yer almaktadır.

Şeker Yatırım – 22 Şubat 2018

Turkcell (TCELL) CEO’su dün, Sn. Terzioglu 6.7bin Turkcell payını ortalama 15.03 TL fiyattan satın almıştır. Bu işlemle birlikte Sn.: Terziogl u’nun Turkcell sermayesindeki payları %0.002 olmuştur. Bunun yanında Turkcell Yönetim Kurulu, Şirket’in 2017 yılına ait Esas Sözleşme değişiklikleri, 1,239.5mn TL tutarındaki brüt nakit kar payı dağıtımı ve PwC firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi önerilerinin de onayına sunulacağı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2018 günü yapılmasına karar vermiştir.

Vakıf Yatırım – 19 Şubat 2018

Faizsiz finansman esas ve ilkeleri çerçevesinde mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak amacıyla sermayesi 35 mn TL olan Turkcell Özel Finansman A.Ş.’nin kurulduğunu bildirdi.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Tacirler Yatırım – 19 Şubat 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 15.29 seviyesini test etti ve günü 15.31 seviyesinden kapattı. Senette 15.74 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 15.26 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 15.74 / 15.80
Destek seviyeleri: 15.26 / 15.05

Tacirler Yatırım - 19 Şubat 2018
Tacirler Yatırım – 19 Şubat 2018

Oyak Yatırım – 16 Şubat 2018

Turkcell yılın 4. çeyreğinde 216mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 505mn TL seviyesindeydi. Şirket 4. çeyrekte hazine payı ödemelerine ilişkin 500mn TL karşılık ayırdı ve şüpheli alacak karşılığı varsayımlarında yapılan değişiklikler sonucunda net kara 133mn TL katkı geldi. Söz konusu iki tek seferlik etkiyi göz önünde bulundurduğumuzda, 4. Çeyrek net karı 589mn TL’ye gelmekte ve piyasa beklentisinin yaklaşık %15 üzerinde kalmaktadır.

VİOP deneme hesabı!

Turkcell’in gelirleri %15 artışla 4,67milyar TL’ye yükseldi ve bu zamana kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik gelir oldu. Şüpheli ticari alacakla ilgili tek seferlik etkiyi çıkarttığımızda, Şirket’in faaliyet karı 1,61milyar TL ile piyasa beklentisi olan 1,56milyar TL’nin üzerinde kalmaktadır. Turkcell 2017 yılını %23 gelir büyümesi ile kapattıktan sonra 2018 yılında %13-15 arasında gelir büyümesi beklemektedir. Diğer yandan, Şirket faaliyet kar marjının (FAVÖK) %33-35 aralığında kalmasını beklemektedir. Turkcell için hedef fiyatımızı 15,1TL’den 17,4TL’ye yükseltiyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – 16 Şubat 2018

Operasyonel karlılık kuvvetli gerçekleşirken, net karlılık ayırılan karşılıklar nedeniyle baskılandı: Turkcell, 4Ç17’de yıllık %38.4, çeyreklik %64.1 azalışla beklentilerimize paralel olarak 216mn TL net kar elde etmiştir. Grup’un yakın zamanda Hazine payı ödemelerine dair yeniden yapı- landırma kapsamında 2017 yılı sonu finansal tablolarında 575mn TL tutarında karşılık ayıracağını açıklamıştır; bu nedenle, 4Ç17 net karı için anlamlı piyasa beklentileri bulunmamaktadır. Ayırılan karşılıklar hariç tutulduğunda, Turkcell’in net karı yıllık %104.2, çeyreklik olarak ise %19.2 oranında artış göstermiştir.

Turkcell’in 4Ç17 satış gelirleri ve FAVÖK’ü, abone bazında geçtiğimiz yıla göre daha yüksek faturalı abone oranı, ve artan data ve dijital hizmetler gelirlerinin abone başına elde edilen aylık birim gelirleri desteklemeye devam etmesi (M2M hariç yıllık %4.5 büyüme) ile, bu dönemde de kuvvetli büyümeye devam etmiştir. Turkcell, 4Ç17’de %15.4 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 4,633mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 4,647mn TL) benzer olarak 4,666mn TL satış geliri elde etmiştir. FAVÖK’ü ise, yıllık %25.8 oranında yükselmeye devam ederek, piyasa ortalama beklentisi olan 1,584mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,584mn TL) üzerinde, hesaplamalarımıza göre 1,715mn TL olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 3.1 y.p. artış göstermiştir.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Turkcell’in 4Ç17 sonu itibariyle net borcu, 7.8mlyr TL’ye yükselmiştir. Grup’un net karlılığındaki gerilemeye rağmen, beklentilerin üzerinde bir operasyonel performansa işaret eden açıklanan sonuçların Turkcell payları performansı üzerinde kısmen olumlu etkide bulunmasını bekleyebiliriz. Bunun yanında, Şirket Yönetim Kurulu, kar payı dağıtımı politikasına uygun olarak, Olağan genel Kurul’un onayına sunmak üzere 1,239.5mn tutarında, 3 eşit taksitte 18 Haziran, 17 Eylül, 17 Aralık 2018) brüt nakit kar dağıtımı yapılması kararı almıştır.

Turkcell, 2018 yılında satış gelirlerinin %13-%15 aralığında büyümesini, ve FAVÖK marjının %33-%35 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Tahminlerimizi büyük ölçüde koruyarak Şirket için 12 aylık pay başına TL 17.10 hedef fiyatımız ile “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2018T FD/FAVÖK 6.1x, yurt dışı eşlenikleri ise 6.9x çarpan ile işlem görmektedirler.

Ziraat Yatırım – 16 Şubat 2018

Nötr

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

 Turkcell’in 2017 yılı 4. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 215,9mn TL ile 505mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Grup net karında, 7061 numaralı kanun kapsamındaki vergi uzlaşması sebebiyle 500mn TL’lik olumsuz bir etki oluşmuş ve bu durum karın beklentilerin altında gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 350,6mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 4. çeyrek toplam hasılatı 2016 4. çeyreğe göre %15,4 artışla 4.666mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir.

Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur. Toplam maliyetler %15,6 artarken brüt kar %14,9 artışla 1.650mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,1 puan gerileyerek %35,4 olmuştur. 4Ç2017 operasyonel giderleri 2016’nın aynı dönemine göre %8,6 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Operasyonel giderlerin azalmasında iyileşen tahsilat performansına bağlı olarak şüpheli alacak karşılığı varsayımında yapılan değişiklik etkili olmuştur.

Buna karşın, diğer faaliyetlerden 2016 4. çeyrekte 545,5mn TL gelir kaydedilirken, 2017 4. çeyrekte 348,3mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2017 faaliyet karı 4Ç2016’ya göre %47,4 düşüşle 690,1mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 17,7 puanlık düşüşle %14,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan şirket’in 2017 yılı 4. çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %26,8 artışla 1.739mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 3,4 puan artışla son 9 yılın en yüksek marjı olan %37,3’e ulaşmıştır. Şirketin 4Ç2017 net finansman giderleri 396,5mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 4. çeyreğe göre %38,4 düşüşle 215,9mn TL olmuştur. Net kar marjı da 4 puan gerileyerek %4,6’yı göstermiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı %30,9’luk artışla 1.979mn TL’ye ulaşmıştır. Turkcell’in 2018 yılı gelir büyümesi hedefi %13-15 aralığında olup, FAVÖK marjı hedefi %33-35 arasındadır.

Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı karında hisse başına 3 taksitte toplam brüt 0,56 TL (0,48 TL net) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihleri 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralık’tır. Dünkü hisse kapanışına göre temettü verimi %3,7 olarak hesaplanmaktadır.

Tacirler Yatırım – 15 Şubat 2018

Turkcell bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Konsensus net kâr beklentisi 505 milyon TL’dir. Konsensus net kar beklentisi yıllık bazda %28 artışı ve çeyreksel bazda %16 gerilemeyi işaret etmektedir.

Ziraat Yatırım – 14 Şubat 2018

Nötr

%100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.’nın sermayesi 30mn USD (24,5mn EUR) artırılarak 1.681mn EUR’ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.

Ayrıca, Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği lisansı için başvuru yapılmış olup, yerel para transferi lisansı başvuru hazırlık süreci devam etmektedir.

Vakıf Yatırım – 12 Şubat 2018

%100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures’in sermayesinin 10 mn $ (8,16 mn €) artırılarak 1,66 mlr €’ya çıkarıldığını, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamının ödendiğini bildirdi.

Şeker Yatırım – 7 Şubat 2018

Reuters’da yer alan haberlere göre Kazakhtelecom, Telia Company’s KCell’deki 75% payı için yaklaşık olarak 600mn ABD Doları teklifte bulunmuştur. Telia Company’nin KCell’deki %75 oranındaki payları, Fintur aracılığıyla sahip olduğu endirekt paylarını da kapsamaktadır. Turkcell, Fintur’da %41.45 oranında paya sahiptir.

Grup, Fintur paylarını, Ekim 2016 itibarıyla ‘satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar’ olarak sınıflandırmaktadır. Turkcell, Fintur paylarını Telia Company ile birlikte satma niyetini önceden paylaşmıştır. Gelişme, Turkcell’in de Fintur’daki paylarını satması konusuna dikkat yöneltip bu konudaki beklentileri yeniden canlandırabilecektir.

Ziraat Yatırım – 6 Şubat 2018

Nötr

Kazakistan sabit telefon operatörü Kazakhtelecom’un Turkcell ve Telia’nın ortak olduğu mobil operatör Kcell’i almak için yaptığı teklifte şirketin değeri yaklaşık 600mn USD olarak belirlendi. Kazakhtelecom’un Kcell’in %75’ini satın almak için teklif verdiğini Kazak rekabet kurumu geçen ay açıklamıştı. Turkcel, Telia ile ortak olduğu Fintur üzerinden Kcell’de %51 dolaylı hisse sahibi konumunda. Telia’nın ayrıca Kcell’de %24 oranında doğrudan hissesi bulunuyor.

Tacirler Yatırım – 2 Şubat 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 15.43 seviyesini test etti ve günü 15.57 seviyesinden kapattı. Senette 16.00 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 15.35 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 16.00 / 16.16
Destek seviyeleri: 15.35 / 15.30

Tacirler Yatırım - 2 Şubat 2018
Tacirler Yatırım – 2 Şubat 2018

Şeker Yatırım –  1 Şubat 2018

Turkcell’in (TCELL) tamamına sahip olduğu Ukrayna’daki telekom operatörü lifecell, Ukrayna’da düzenlenen 4G Lisans İhalesi’nin 2600 MHz için olan kısmında, Lot 1 ve Lot 2’nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına UAH 909.25mn (dönüştürme ücreti dahil yaklaşık 39.1mn ABD doları) teklif vererek 15 yıl süreli lisans almaya hak kazanmıştır. Ukrayna’daki 4G Lisans ihalesi kapsamında, ek 1800 MHz frekans ihalesinin 1Ç18’de yapılması beklenmektedir.

Ziraat Yatırım – 1 Şubat 2018

Nötr

Turkcell Ukrayna’daki bağlı ortaklığı Lifecell’in bu ülkedeki 4G lisans ihalesini kazandığını duyurdu. Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, 4G lisans ihalesinin bugün gerçekleştirilen 2600 MHz’lik kısmı için Lifecell’in Lot 1 ve Lot 2’nin toplamı olan 15 MHz frekans bandında 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandığını belirtti. Açıklamaya göre, ihale kapsamında şirketin yükümlülüğü 32,5mn USD’ye karşılık gelirken; dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39,1mn USD olacak. 4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin ise 2018’in ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Buna ek olarak, şirketin Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Finansman A.Ş. tarafından sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek 300bin TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

Ziraat Yatırım – 31 Ocak 2018

Nötr

Turkcell bazı ihtilaf ve cezaların yeniden yapılandırılmasına karar verdiğini ve ödemelerin toplam tutarının 600,8mn TL olacağını duyurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, söz konusu yapılandırma ile ilgili 31 Aralık 2017 finansallarında 575,1mn TL karşılık ayrılacağı; kâr dağıtım teklifinde bu tutarın olumsuz etkisinin dikkate alınmayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre; hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bunlarla bağlantılı cezai şart, gecikme faizi, gecikme zammı ve yargılama giderlerinin yapılandırılması kapsamında yapılacak 600,8mn TL’lik ödeme ilk taksiti 1 Ocak 2018’de olmak üzere, altı eşit taksitte ve ikişer aylık dönemler halinde yapılacak. Turkcell hisse senetleri dün %3,7 oranında düşüş kaydetti.

Ziraat Yatırım – 29 Ocak 2018

Nötr

Sermayesinin %41,45’ine sahip olduğu iştiraklerinden Fintur Holdings B.V.*, sermayesinin %99,99’una sahip olduğu bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.’in sermayesinin %100’üne sahip olduğu ve Gürcistan’da kurulu Geocell LLC’deki paylarının tamamının, Gürcistan’da kurulu Silknet JSC’ye 153mn USD bedelle devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalamıştır. Devir işleminin düzenleyici kuruluş onaylarını takiben tamamlanması öngörülmektedir.

* Fintur Holdings B.V.’nin pay sahipleri %41,45 oranında pay ile Turkcell’in ve %58,55 oranında pay ile Telia Company’dir.

Ziraat Yatırım – 24 Ocak 2018

Sınırlı Pozitif

Kazakistan’ın en büyük sabit telefon operatörü Kazakhtelecom, Turkcell ve Telia’nın ortak olduğu mobil operatör Kcell’in %75’ini almak için Kazak rekabet kurumuna başvurdu. Turkcell, Telia ile ortak olduğu Fintur üzerinden Kcell’de %51 dolaylı hisse sahibi, Telia’nın ayrıca Kcell’de %24 oranında doğrudan hissesi bulunuyor.

Turkcell daha önce %41,5 oranında pay sahibi olduğu Fintur’dan çıkmak istediğini belirtmiş, aslen geçen yıl için hedeflenen çıkışın 2018’de olabileceğini açıklamıştı. Turkcell’in %41,5 ve Telia’nın %58,9 oranında ortak oldukları Fintur Kazakistan’ın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova’da faaliyet gösteriyor.

Halk Yatırım  – 23 Ocak 2018

Nötr

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu basına yaptığı açıklamalarda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yaptıkları yatırımların yaklaşık 2,3 milyar TL’ye ulaştığı, 2018’de cironun % 19-20 arasındaki kısmını altyapı yatırımlarına harcayacaklarını belirtti.

Ziraat Yatırım – 22 Ocak 2018

Nötr

Şirket %100 bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. vasıtasıyla kira sertifikası ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuru yapılmıştır.

Tacirler Yatırım – 8 Ocak 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 14.83 seviyesini test etti ve günü 15.13 seviyesinden kapattı. Senette 15.30 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 15.05 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 15.30 / 15.70
Destek seviyeleri: 15.05 / 15.00

Tacirler Yatırım - 8 Ocak 2018
Tacirler Yatırım – 8 Ocak 2018

Ziraat Yatırım – 20 Aralık 2017

Nötr

Turkcell, bağlı ortaklığı Superonline’ın yurtiçinde nitelikli yatırımcılara 300mn liraya kadar kira sertifikası ihraç etmesine karar verdi. Varlık kiralama şirketi aracılığıyla ihraç edilecek kira sertifikaları yönetim sözleşmesine dayalı olacak.

Halk Yatırım – 19 Aralık 2017

Nötr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğu Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan Lifecell Digital Limited şirketinin kuruluş işlemleri tamamlandı.

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 300.000.000 TL’ye kadar, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, farklı miktar ve zaman dilimlerinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verdi.

Ziraat Yatırım – 19 Aralık 2017

Nötr

Turkcell, bağlı ortaklığı Superonline’ın yurtiçinde nitelikli yatırımcılara 300mn liraya kadar kira sertifikası ihraç etmesine karar verdi. Varlık kiralama şirketi aracılığıyla ihraç edilecek kira sertifikaları yönetim sözleşmesine dayalı olacak.

Garanti Yatırım – 15 Aralık 2017

TCELL hisse başına brüt 0.4545 TL (Net = 0.3863 TL) üçüncü temettüyü bugün dağıtacak. Referans fiyat: 15.05TL

Halk Yatırım – 15 Aralık 2017

Nötr

Turkcell 3 taksit halinde ödediği temettüsünün son taksidini bugün ödeyecek. Şirket 1 TL nominal değerli pay için brüt 0,4545454 TL ödeme yapacak.

Tacirler Yatırım – 15 Aralık 2017

Bugün hisse başına 0,4545454TL brüt temettü dağıtacak

Halk Yatırım – 14 Aralık 2017

Nötr

Turkcell Finansman A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100.000.000 TL’ye kadar ihraç edilecek üçüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş olup, varlık devri tamamlandığında bilgilendirileceği açıklandı.

Ziraat Yatırım – 14 Aralık 2017

Nötr

Turkcell Finansman A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No’ lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100mn TL’ye kadar ihraç edilecek üçüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

 

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTCELL hisse senetleri, güçlü performansı ve temettü verimliliği ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle birçok yatırımcının portföyünde yer almaktadır. Telekomünikasyon sektörünün en güçlü markalarından biri olarak, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul’da adi hisse senedi olarak işlem görürken, New York Borsası‘nda Amerikan Depo Sertifikası olarak alınıp satılır. Üstelik NYSE’ye kote olan tek Türk şirketi konumundadır.

2.200.000.000 adet TCELL hissesi Borsa İstanbul’da 1. Ulusal Pazar‘da işlem görmektedir. Ayrıca Turkcell hisse senetleri, birçok uzmanın önerdiği hisselerdendir. Birçok yönden avantajlı konumda görülen hisseler, temettü verimi nedeniyle de tercih edilmektedir.

Turkcell hisseleri için analiz ve yorum hazırlamış olan aracı kurumların raporları bu sayfada bir araya getirilmiştir. Bu sayede farklı uzmanların kaleminden çıkmış yorumlara, tek bir sayfa sayesinde göz atabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş analizleri de aynı sayfa üzerinde görerek, daha geniş çerçeveli bir yorum yapma imkanı bulabilirsiniz.

Bu sayfada Turkcell hisse senedi yorumları, aracı kurumların güncellemelerine göre yenilenmektedir. En üstte, en güncel yorumu bulabileceksiniz. Ayrıca grafiklerle hazırlanmış analizler, beklentiler ve tahminler üzerine bilgilerle de karşılaşacaksınız. Destek ve direnç noktaları, al – tut – sat tavsiyeleri, hedef fiyatlar sizlerle paylaşılacaktır.

Sonuç

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerBurada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği kapsamında değildir. Yalnızca burada yer alan bilgilere göre hareket edilmemelidir. Uzmanlar tarafından yayınlanan Turkcell hisse yorumları, tahminler ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Burada yer alan bilgilerde yapılan hata ve eksikliklerden dolayı doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir