Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır?
 1. AnaSayfa
 2. Hisse Senetleri

Borsada Kağıt Analizi Nasıl Yapılır?

Borsa deyince akla ilk gelen enstrüman olan hisse senetleri yani kağıtlar, kazançlı araçlardır. İçeriğimizde, kağıt analizine dair detaylı bilgilere yer verdik;

Borsada Kağıt Analizi Nasıl Yapılır?Borsa jargonunda kağıt olarak anılan hisse senetleri, çeşitli analizlere dahil edilir. Bu sayede yatırımcıların durum incelemesi yaparak doğru kararlar vermesi sağlanır. Dolayısıyla kıymetli kağıtlara parasını yatıran herkesin bu analizlerden faydalanması gerekir.

Hisse senetlerinin performansında en fazla rol oynayan etken, şirketlerin durumudur. Yatırımcıların şirket hakkında iyi derecede bilgi sahibi olması gerekir. Buna göre ileride para kazandırma potansiyeli olup olmadığına bakılır.

Finans piyasalarında kullanılan iki önemli analiz türü olan temel ve teknik analiz, borsada kağıtların gelecekteki değerlerine ilişkin bilgi verir. Aşağıda, borsada kağıt analizinin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler verdik;

Temel Analiz

Temel AnalizParasını finansal ortamda değerlendirecek kişilerin piyasaları iyi bir şekilde tanımaları en önemli şarttır. Aynı zamanda iyi bir piyasa takipçisi olunmalıdır. Piyasalarda meydana gelen gelişmelerin, olayların doğru bir şekilde yorumlanması da ancak bu şekilde mümkündür.

Piyasalar yeterince tanınmadan iyi bir takibin yapılması da mümkün olmaz. Bunun sonucunda yaşanabilecek olumsuz gelişmelerden sonra da zarar etmek kaçınılmaz olur. Ayrıca kar getirme potansiyeli olan durumlardan da faydalanılamaz.

Piyasada meydana gelen fiyat değişimlerinin nedenlerinin bilinmesi ve bunlara göre piyasa takibinin yapılması, dalgalanmaları öngörebilmeyi sağlar. Bu sayede kar edilecek durumlardan kazanç sağlamak, kayıp yaşanacak durumların da önüne geçmek mümkün olur.

Temel analiz araçları da genel olarak bu konularda yatırımcılara bilgi vermektedir. Yatırımcıların karar alma konusunda en büyük etkenlerinden birini temel analiz sağlamaktadır.

Birçoğu bir enstrüman satın almak istediği zaman bunu malın değerine ve kazandırma potansiyeline bakarak gerçekleştirir. Hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlar için yatırımcıların kararları genel anlamda bu faktörlere göre şekillenir.

Borsada bir hisse senedi veya tahvilin alım amacı, gelecekte temettü ya da sermaye artırımından kar elde etmektir. Bu nedenle de yatırımcılar dağıtılacak olan temettü miktarını ve hisse senedine ait bilgileri iyi bir şekilde tahmin etmek zorundadır.

Bir hisse senedinin sağlayacağı kazanç; ekonomik, sektörel ve şirket ile ilgili olaylara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak hisse senedinin gerçek değeri bulunur ve bulunan gerçek değerin piyasa fiyatı ile karşılaştırması yapılır.

Ardından buna göre alım – satım kararı alınır. Bu kararı vermeye yarayan analiz türüne ise temel analiz denilmektedir.

Temel analizler, hisse senetlerinin gerçek değerini bulmak için yapılan işlemlerdir. Bu işlemin asıl mantığı; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise alım emri, üstünde ise satım emri verilmesine dayanır.

Bu analiz türünde genel olarak ekonominin farklı dönemlerde göstermiş olduğu eğilimler belirlenir. Sektörlerin bu eğilimlerden nasıl etkileneceği ve bunun şirketlerin gelecekteki nakdi durumları üzerindeki olası etkileri tahmin edilir.

Bir hisse senedinin gerçek değerinin hesaplanması, şirketlerin gelecekteki nakdi aktarımlarının bugünkü değere indirgenmesi esasına dayanır.

Temel analizleri kolaylaştırmak adına bireysel yatırımcılar genel olarak çevrelerinden ve profesyonel kişilerden, kuruluşlardan aldıkları tavsiyelere göre hareket ederler. Çünkü birçok ekonomik veriyi bir araya getiren karmaşık bir tekniktir. Bireysel yatırımcıların bu verilerin tamamına eksiksiz bir şekilde ulaşması ve doğru yorumlaması da sanıldığı kadar kolay değildir.

Temel analizler;

 • Ekonomi
 • Sektör
 • Şirket analizi olarak üç aşamada yapılmaktadır. Bu işlemlerin ardından yatırımlar kar – zarar ihtimallerini hesaplar.

Ekonomi Analizi

Ekonomi AnaliziBir ülke ekonomisinin canlı olması; şirketlerin kapasite kullanım oranlarını, karlılık durumlarını ve verimliliğini etkiler. Ekonominin bu verileri etkiliyor olması aynı zamanda hisse senetlerinin değeri üzerinde de etkisi olduğu anlamına gelmektedir.

Olumlu etkiler hisse senetlerinin değerini arttırırken, olumsuzluklar ise değer düşüşüne neden olacaktır. Genel olarak ülke ekonomisinde durgunluk söz konusuysa hisse senetleri de düşüş eğiliminde olur ve yatırımcılar ellerinde bulunan menkul kıymetleri azaltma yoluna gider.

Ülke ekonomilerinden meydana gelen uzun dalga boyuna sahip dalgalanmalara konjonktür denilmektedir. Bu süreçte büyüme ve gelişme dönemleri ile daralma ve gerileme dönemleri yaşanacaktır. Bu dönemler ise temel analizler içerisinde iki ayrı bölüm olarak incelenir.

Ekonomi Analizinde KullanılanlarEkonomik analizde kullanılan önemli ekonomik göstergeler şunlardır;

Milli Gelir

Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamını rakamsal olarak ifade eden Milli Hasıla, ekonomide işlerin yolunda gidip gitmediğini gösteren bu veri, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmelidir.

Ekonominin canlı, verimli ve üretken olduğunun rakamlara yansımış hali olan milli gelir, beklentilerden yüksek geldiğinde ekonomiye duyulan güven artar. Bu da para biriminin değer kazanması demektir.

Yatırımcıların bu veriler açıklandığı dönemlerde dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bu veriler hisse senedi fiyat seviyesini önemli ölçüde hareket ettirme potansiyeline sahiptir. Piyasanın algısı değişebilir ve dolayısıyla ciddi fiyat hareketleri gözlenebilir.

Yatırımlar

Bir ülkede yapılan yatırımların artması, ekonomik anlamda işlerin iyi gittiğini gösterir. Ülke ekonomisinin iyi durumda olmasıyla yabancı yatırımcıların aktif olmasını da beraberinde getirir.

Yatırımlar fazla olduğunda ülkenin para biriminde de değer artışları gözlenir. Dolayısıyla ülkede yapılan yatırımların seviyesi ekonomik analizde kullanılan önemli göstergelerden biri sayılır.

İstihdam

Bir ülkede belli bir ücret karşılığı çalışan insanların sayısını ifade eden bu veri, ekonominin genel durumuna dair önemli bilgi vericilerdendir. İşi olanların sayısı ne kadar yüksekse ülkede üretimin ve ekonominin yolunda gittiği anlaşılır.

Yatırımcıların piyasaya duyduğu güvende önemli bir belirleyici olan işsizlik, belli dönemlerde açıklanır ve bu dönemlerde fiyatların oldukça oynak olduğuna rastlanabilir.

Eğer işsizlik verileri beklenenden olumlu gelmişse para biriminin yükseleceği anlamını taşır. Bir ülkede yatırımcıların üretime güvenmesi demek, yatırımların artması demektir. Bu da şirketlerin hisse senetlerini satın almak için para talebini ve kredileri artırır.

Enflasyon

Piyasayı olumsuz anlamda etkileyen faktörlerin başında gelen enflasyon, ancak ılımlı seyrettiğinde tüm piyasalar ve menkul kıymetler piyasasında canlandırıcı bir etki yaratabilir.

Enflasyonun yüksek olması ise yatırımcıların piyasaya duydukları güveni zedeler. Bununla birlikte enflasyon, yatırım yapılan hisse senetlerinin enflasyon oranında prim yapıp yapmayacağı anlamına gelen enflasyon riski doğurmaktadır.

Faiz Oranları

Paraya olan talep, direkt olarak faiz oranlarından etkilenir denilebilir. Ülkelerin merkez bankalarının amacı da faiz oranlarını kontrol altında tutmaktır.

Örneğin, ülkemizde faiz oranlarının yükseldiğini varsayalım. Bu durumda yatırımcılar diğer enstrümanlardaki portföylerini nakde dönüştürmeye ve artan faizden gelir elde etmeye yönelirler.

Yatırımcıların nakde dönüştürme işlemi, hangi ülkede yatırım yapıldıysa oranın parasına olan toplam talebin de artmasını sağlar. Bu da para biriminde değer artışına neden olur. Yani, merkez bankalarının yaptığı faiz artırımları para biriminin değerini artırır.

Sektör Analizi

Sektör AnaliziEkonomi analizi sonrasında yatırım yapılacak olan sektörün analizi yapılmaktadır. Bu sayede hangi sektörün kar getireceği belirlenebilir. Buna göre yatırımcı, hangi sektöre yatırım yaparsa kazanacağının analizini yapar.

Sektör seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konular; özelleştirme, savaş tehdidi, konjonktürel daralmalar, yeniden yapılanma süreci, dış ticaret uygulamalarında beklenen değişimlerdir.

Sektörlerin gelişmesi ile ekonomilerin gelişmesi arasında bir bağ olmasına rağmen bazı durumlarda farklı tepkilerle karşılaşılabilir. Bunun nedeni; ekonomik gelişme yaşanırken, bazı sektörlerde gerileme yaşanmasıdır.

Teknolojik açıdan eskimesi, modasının geçmesi ve talebinin azalması gibi durumlar ise sektör gerilemesinin sebepleri arasında gösterilebilir. Ekonomi daralırken bazı sektörlerde gelişmeler de meydana gelebilir.

Sektör analizi yaparken dikkate alınan iki husustan biri, sektörlerin ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlılığı iken diğeri sektörün gelişme dönemidir. Şimdi, bu etkenleri inceleyelim;

Sektörlerin Ekonomik Dalgalanmalara Karşı Duyarlılığı 

Bazı sektörlerin ekonomik büyüme ya da daralmadan diğerlerine kıyasla daha fazla etkilendiği bilinir. Eğer bilgisayar, elektronik, telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine yatırım yapıyorsanız, bunların ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilendiğini bilmelisiniz.

Gıda, ilaç ve sağlık sektöründeki şirketlerin hisseleri de temel yaşamsal ihtiyaçlar grubunda yer aldığından ekonomik dalgalanmalara karşı daha az hassastır. Turizm şirketlerine ait hisseler ise kolayca etkilenme potansiyeline sahiptir.

Yatırımcılar elbette büyüme eğilimindeki hisselere yönelirler. Fakat kendi kendini koruyabilen sektörlerin çok büyük kazançlara odaklanmamış yatırımcılara hitap ettiği söylenir. Ekonominin mevcut durumu muhakkak dikkatle incelenmelidir.

Sektörün Gelişme Dönemi 

Ticaret ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler; kuruluş, gelişme, olgunlaşma ve doygunluk dönemleri geçirirler. Bu etken, üretilen mal – hizmetin niteliği ve piyasaya giren firma sayısı açısından söz konusu olan bir durumdur.

Herhangi bir sektöre ait ürün ve hizmetlerin tanınmışlıkları arttıkça talepte artış gözlenir. Bir süre sonra sektöre yeni firmalar dahil olur ve arz artar. Ardından iki unsur arasında denge kurulur.

Sektör Büyüme - Gelişme Dönemi

Sektörler olgunluk ve doyum aşamasına geldiğinde ise büyüme durur ve şirketlerin maksimum büyüklüğe ulaşırlar. Birçok anlamda gelişmeyi durduran şirketlerin gerilemeye yöneldiği bilinmektedir. Bu durumda ise yatırımcılar o şirketin hisse senetlerine yönelmezler.

Tüm bunlarla birlikte yatırım yapılan sektörün rekabet koşulları da göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir.

Ayrıca, sektör analizi yapılırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır;

 • Ekonomide meydana gelen değişikliklerin sektörler üzerinde yarattığı etki,
 • Devletlerin, ulusların ve uluslararası ekonomik kuruluşların sektörler üzerindeki etkilerinin,
 • Sektörlerin üretim ve hizmet kapasitelerinin, arz ve talebinin gelişme eğiliminin,
 • Teknolojik gelişmelerin sektörde yarattığı etkilerin,
 • Sektörün emek veya teknolojik açıdan yoğun bir sektör olma özelliğinin,
 • Emek sektörlerinde işçi ve işveren ilişkilerinin, sosyal örgütlenmelerinin gücünün,
 • Hammaddenin elde ediliş yerlerinin,
 • Üretilmekte olan mal ve hizmetlere olan talep esnekliğinin bilinmesi gerekir.

Şirket Analizi

Şirket Analizi Kapsamında Yer AlanlarŞirket analizlerinin temeli; şirketin geçmiş dönem faaliyetleri ile bugünkü faaliyetlerinin incelenmesi ile gelecek faaliyetleri hakkında bir tahmin sahibi olabilme esasına dayanır. Bu şekilde de o şirkete ait hisse senetlerine yatırım yapılıp yapılmayacağı için daha sağlıklı kararlar alınmış olur.

Şirket analizi yapılırken ilk olarak şirketlerin zayıf ve güçlü yönlerinin, rekabet güçlerinin belirlenmesi gerekir. Bu noktaların belirlenmesinde SWOT Analizi yapılır. SWOT; strengths, weaknesses, oppurtunities, threats (güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditler) anlamındadır. Tüm bu unsurlar detaylı birer analiz bilgisi sunar.

Şirket analizlerinde nitel ve nicel faktörler ayrı alanlarda incelenmektedir. Nitel faktörler; şirketin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin özelliklerini, talep durumunu, pazar payını ve şirket yönetiminin kalitesini kapsamaktadır.

Nicel faktörler ise; şirketin finansal durumunu gösteren finansal tablo ve raporlar ile geçmiş yıllara dayalı finansal tablo ve raporları içermektedir.

Şirket analizi, hisse senedi yatırımcılarının mutlaka dikkate alması gereken bir konudur. Bu analizden faydalanılarak doğru şirkete yatırım yapılabilir.

Parasını hisse senedi yatırımına ayıracak bir yatırımcı, şirket analizi yaparken dört unsuru dikkate almak durumundadır. Bunlar; piyasa fiyatı, piyasa değeri, firma değeri ve şirketin finansal analizleridir.

Piyasa Fiyatı 

Sermaye piyasasında el değiştirmek üzere faaliyet gösteren bir şirkete ait hisse senedinin arz ve talebi bazen aynı noktada oluşur. İşte, kesişme görülen bu noktadaki fiyat, piyasa fiyatını ifade eder. Burada piyasa şartları en önemli belirleyicidir.

Piyasa Değeri

Bir şirkete ait hisse fiyatı, toplam hisse senedi sayısıyla çarpılarak elde edilen piyasa değeri, şirket analizlerinin olmazsa olmazı göstergelerden biridir. Şirketin gösterdiği performans hakkında önemli bir bilgi sağlayıcıdır.

Firma Değeri 

Bir şirketin sahip olduğu piyasa değeri ile net borçlarının toplamına eşit olan göstergedir. Piyasa değeri ile sıkça karıştırılsa da ikisi farklı anlama gelmektedir.
Şirketi satın alırken ödenen tutar ne ise, firma değeri odur. Yani, şirketler yalnızca piyasa değeri ile değil borçları ve varlıkları ile alınıp satılır.

Finansal Analizler

Şirketlere ait hisse senetlerinin değeri üzerinde, şirketlerin dışında kalan genel ve sektörel ekonomik faktörlerin etkisi vardır. Bunun yanında şirket bazlı finansal analiz sonuçları daha somut veriler sunar.

Teknik Analiz

Teknik AnalizPiyasalarda fiyatlar arz ve talep koşullarına göre dalgalanır. Geçmişte meydana gelen fiyat hareketlerinin gelecekte de meydana geleceği varsayımına dayanarak ileriye yönelik tahminlerin yapıldığı analiz türüne teknik analiz denir.

Teknik analiz incelemelerinde; fiyat / zaman grafikleri kullanılır. Bu grafikler alıcı ve satıcıların değişik fiyatlara zaman içerisinde göstermiş olduğu tepkiyi gösterir. Geleceğe ilişkin bir bilgi vermez. Geleceği öngörebilmek ise yalnızca teknik analiz araçları ile mümkündür.

Piyasalarda fiyat oluşumunda etkili olan faktörleri içinde barındıran sonuçlar, istatistiksel yöntemler yardımıyla grafik olarak yatırımcılara sunulur.

Teknik analistler; geçmişteki fiyat / arz / talep oluşumlarını, benzer koşullarda gelecekte tekrardan karşılaşılacağı üzerine kurulu teorilerden faydalanarak gelecekteki fiyatlar hakkında belirli sapmalar ile birlikte tahminlere sahip olmalıdır.

Temel analiz araçları kullanılarak orta ve uzun vadeli piyasa tahminleri yapılabilirken, kısa ve orta vadede piyasa psikolojisini dikkate almadan verilerin önceden alınıp – satılmasını dikkate alamaz. Teknik analizlerde ise temel analiz ve yapısal veriler de dikkate alınarak verimli sonuçlar elde edilmeye çalışılır.

Teknik analizlere göre bir menkul kıymete ilişkin değerlendirmede bulunulurken, ekonomik verilerin incelenmesi gerekmez. Teknik analizcinin alanı doğrudan menkul kıymetin fiyatı, işlem miktarı hareketleri, trendidir.

Daha açıklayıcı bir ifadeyle; teknik analizciler şirketlerin ne yaptıklarına değil, şirketin hisse senetlerinin borsada göstermiş olduğu performansla ilgilenir. Teknik analizcinin odak noktası arz ve taleptir.

En yaygın kullanılan analiz aracı ise grafiklerdir. Teknik analizciler, grafikler üzerinde geliştirilen birçok analitik ve matematiksel yöntemin yardımıyla bir hisse senedinin veya piyasa fiyatlarının trendine, trendin gelecekte ne yönde olacağına yönelik tahminler yürütür.

Teknik Analiz Araçları

Teknik Analiz Araçları Borsada kağıtların gelecekteki değerini tahmin etmek amacıyla yapılan teknik analizler, çeşitli araçlarla yapılmaktadır.

İşte, teknik analiz yapılırken faydalanılan araçlar;

Destek ve Direnç Kavramı

Destek noktası fiyatların düşerken, düşüşün durduğu ve gelen taleple birlikte yükselişin başladığı seviyedir. Direnç noktası ise fiyatların yükselirken yükselişin önünün kesen bir arzın oluştuğu ve yükselişin durduğu seviyeyi ifade eder.

Destek ve direnç noktalarında işlem hacmi de yüksek olmaktadır. Yükselen piyasalarda hem destekler hem de dirençler yükselen bir seyir izler.

Destek veya direnç noktalarının kırılması, bu noktaların rolünü değiştirir. Kırılan destekler direnç; kırılan dirençler ise destek görevini alacaktır.

Trend çizgileri de birer destek veya direnç görevi görmektedir. Noktaların kırılması ise iki faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden birincisi; işlem hacmidir. İkincisi ise bu fiyat seviyesinde işlem gördüğü zaman aralığıdır.

Trend

Piyasada fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep bu trendin yönünü belirleyen faktörlerdir. Doğal olarak da bu trendin doğrultusu yukarı, aşağı veya yatay olacaktır. Bu durum sonucunda da yükselen piyasa (boğa eğilimi), alçalan piyasa (ayı eğilimi) ve yatay piyasa (balık eğilimi) ortaya çıkacaktır.

Trendler süre bakımından;

 • 1 yıl ve daha uzun süreliyse ana trend (uzun vadeli trend),
 • 1 – 3 ay süreli ise orta vadeli trend,
 • 1 aydan daha kısa süreliyse kısa vadeli trend olarak üçe ayrılır.

Teknik Analiz Yöntemleri

Teknik Analiz YöntemleriÇeşitli yöntemlerle yapılan bu analiz türü, borsada kağıtların fiyat tahmini yapmayı kolaylaştırır. Teknik analiz yöntemleri şöyle sıralanabilir; 

 • Fiyat formasyonları,

– Trend değişim formasyonları,

– Devamlılık formasyonları,

 • Hareketli ortalamalar,
 • Zarflar / Bantlar,

Bollinger Bantları,

 • Fiyat göstergeleri,

MACD (Moving Average Convergence / Divergence)

– Momentum https://borsanasiloynanir.co/momentum/

– Stochastic Oscillator

– Relative Strength Index (RSI)

– Directional Movement (ADX)

MACD indikatörü, Bollinger Bantları, hareketli ortalamalar, üçgen formasyonu ve Fibonacci en sık kullanılan teknik analiz yöntemleri olarak öne çıkar.

Borsada Kağıt Analizinin Avantajları Nelerdir?

Borsada Kağıt Analizinin Avantajları Nelerdir?Borsada hisse senedi alım – satımı yaparken analizler işlemlerinizin kaderini belirleyen en önemli araçlardır. Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin geçmişte ve yakın zamanda nasıl bir performans gösterdiği dikkate alınmalı, temel ya da teknik hangi analiz uygun görülüyorsa uygun biçimde yapılmalıdır.

Yatırımcıya birçok faydası olan analizler, borsada kağıtların kazandırma potansiyeli hakkında sinyal verir. Özellikle borsa piyasasında en sık tercih edilen enstrümanlardan biri olan hisse senetleri, en az diğer yatırım araçları kadar analizlere ihtiyaç duyar.

Bir şirkete ait kağıtlar üzerinden borsa yatırımı yapmışsanız dönem dönem yükseliş ya da düşüşlerin meydana gelebileceğini bilirsiniz. İşte, konu hakkındaki tahminlerinizin doğru olduğu kadar para kazanırsınız.

Doğru uygulanan bir analiz sayesinde yatırımcılar daha pratik bir şekilde hisse senedi yatırımı yapabilir. Sonuçta, hangi yatırım aracı olursa olsun gelecekte nasıl bir fiyat eğilimi izleyeceğini doğru tahmin edebildiğiniz kadar başarılısınızdır.

Finansal piyasalarda para kazanabilmenin en temel şartı olan geleceği tahmin edebilme, analizler ile mümkündür. Bu noktada yatırımcıların kullandığı bu araçlar, meydana gelen her türlü olay ya da açıklanan her türlü ekonomik verinin hisse senetleri üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını incelemeyi sağlar.

Temel analiz ve teknik analiz özünde farklı alanları incelese de, her ikisi de aynı sonuca ulaşmak için faaliyet gösterir. Yalnızca kullandıkları yöntem farklıdır. Bazen bu iki tekniğin birbirinin rakibi olduğu, bazense ikisinin birbirini tamamladığı öne sürülür.

Borsa piyasası ile henüz yeni tanışmış birinin analizleri kullanmada tam anlamıyla başarılı olamayacağı düşünülse de, aslında kolay yöntemlerdir. Örneğin teknik analiz kişinin analitik düşünme yeteneği ile ilişkilidir. Temel analiz ise piyasanın yönünü tahmin etmekle alakalıdır.

Borsada işlem gören kağıtların analizlerinin yapılması, muhtemel getiriler hakkında önemli bir göstergedir. Risklerle dolu olan piyasada bunların sınırlandırılması adına daha sağlıklı yatırımlar yapılmasını sağlar.

Sonuç

Borsada kıymetli kağıtlara yatırım yapılmadan önce kağıtların ait oldukları kurumların analiz edilmesi gerekir. Örneğin; bir hisse senedine yatırım yapılacaksa öncelikli olarak hisse senedinin ait olduğu şirketin araştırılması gerekir.

Borsada değer kazanacak kağıtlara yatırım yaparak kazanç sağlamak herkesin ortak amacıdır. Kağıtların ait oldukları kurumların ileri bir tarihte yükselerek değer kazanması gerekir ki hisse senetleri de değerlensin.

Hisse senedine yatırım yapacak olan yatırımcıların şirket hakkında iyi derecede bilgi sahibi olması gerekir. Şirket ve şirketin ait olduğu sektör hakkında araştırmalar yapılmalı, şirketin işlem grafiği incelenmelidir. Böylelikle o hisseye yatırım yapılıp yapılmayacağı hakkında fikir sahibi olunur.

Eğer şirket geçmişten bugüne kadar olumlu gelişmeler kaydetmiş ise o şirketin kağıtlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca hisse senedine ve şirkete olan ilgi de yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgiler vermektedir.

Finansal piyasalarda kullanılan iki analiz türünden temel analiz; daha çok piyasa, sektör ve şirket takibinin yapılmasına dayalıyken, teknik analiz ise daha matematiksel verileri içeren teknik analizlerdir. Her ikisi de borsada kağıt analizinde kullanılan yöntemlerdir.

Okur Yorumları
 1. Borsa da para kazanmak ve borsa hakkında bilgi,tecrübe ve analiz yapabilmek için uzman kadroların hazırladığı sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

 2. Vallaha nefis bir yazı olmuş. Kağıt analizi yatırımcılar tarafından çok iyi şekilde yapılmadığı için ciddi zararlara uğranıyor, bu noktada bilgileriniz için teşekkürler.

 3. Borsa piyasaları gerçektende özellikle yeni başlayanlar için karışık.
  Bu nedenle borsadan para kazanmak isteyenlerin işlem yapmaya başlamadan önce ciddi bir araştırma yapması gerekiyor. Ben arama motorları üzerinde araştırma yaparken buldum sitenizi, oldukça başarılı ve anlaşılır düzeyde yazılarınız var. Sizleri tebrik ederim…

  1. Teşekkürler Deniz. Kesinlikle borsa hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin işlem yapması büyük bir risktir. Bu nedenle bilgi sahibi olmak gerekir. Sitem sayesinde bilgi sahibi olabildiyseniz ne mutlu.. Tekrardan teşekkürler.

Sponsorlu
Doviz Yatırımı
Sponsorlu
Doviz Yatırımı
AL SAT
Sponsorlu