Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
Borsa Nasıl Oynanır » Hisse Yorumları» Alarko Holding (ALARK): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Alarko Holding (ALARK): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfa; Alarko Holding hissesi ne olur, takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Günlük yapılan yorum ve şirket ile ilgili haberleri, tarih sıralamasına göre bulabilirsiniz.

Alarko Holding (ALARK) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizlerİstanbul merkezli holding kuruluşu olan Alarko hisseleri için uzman yorumlarını ve analizlerini buradan takip edebilirsiniz. Günlük tahminleri ve önemli gelişmeleri, sizler için tek bir sayfada derliyoruz. Yeni tarihli analizleri en üst kısımda bulabileceğiniz bu sayfada en güncel yorumları görebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Alarko Holding hisse senedi yorumları sizlerle:

Alarko Holding (ALARK) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Alarko Holding (ALARK) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriGeniş bir çalışma alanı olan Alarko Holding için uzmanlar tarafından yapılmış yorumları takip edebileceğiniz bölümdür. Analizler ve tahminler de tarih sıralamasıyla verilmektedir.

Halk Yatırım – 22 Temmuz 2020

Pozitif

Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi’nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifin kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmeyi bekledikleri daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava şirket aleyhine sonuçlandı.

Ziraat Yatırım – 22 Temmuz 2020

Sınırlı Negatif

Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi’nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifin kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmenin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava Şirket aleyhine sonuçlanmıştır.

Ziraat Yatırım – 17 Temmuz 2020

Nötr

Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin; Fas’da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarını almak için dava yoluna gidildiği, ilk derece mahkemesince verilen kararda taleplerin kısmen karşılanmış olduğu ve dava sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.

İstinaf mahkemesinin bugün tebellüğ ettiği gerekçeli kararında, proje kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak işveren idare tarafından şirkete 17,9mn Fas Dirhemi (MAD) asıl alacak ve buna ilişkin 1,3mn MAD gecikme faizi olmak üzere toplam 19,2mn MAD (yaklaşık 1,9mn USD) ödenmesi karara bağlanmıştır. Tarafların üst mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.

Deniz Yatırım – 16 Temmuz 2020

Alarko Holding A.Ş. nin 14.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262,-TL vergi karşılığı, 70.913.319,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 5.602,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152,-TL’nin %8,97’sine tekabül eden 34.365.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, · Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, · Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, · Kâr payı dağıtımına 23.10.2020 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

Halk Yatırım – 9 Temmuz 2020

Nötr

Şirket 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payını brüt 0,6300000 TL olarak onayladı. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21.07.2020 olup, hissenin son kapanış fiyatına göre %3,4 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Tacirler Yatırım – 7 Temmuz 2020

Şirketin toplam elektrik üretimi 2Ç20’de geçen sene aynı döneme kıyasla %6 oranında arttı. Bu artışta CENAL termik santralinde yaşanan kuvvetli artış ve GES’te yaşanan artış etkili oldu. 1Y20’de toplam elektrik üretimi %15 oranında artış kaydetti.

2Ç20’de ortalama elektrik fiyatı megawatt başına 225 TL ve 1Y20’de 255 TL olarak gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemlerine göre sırasıyla %11,7 ve %14,4’lük artış kaydetti.

Dolar bazında ortalama elektrik fiyatları 2Ç20’de 33 USD/MW ve 1Y20’de 40 USD/MW olarak gerçekleşirken, bu fiyatlar geçen sene aynı dönemlere göre çeyrek bazında %4,5’lik ve yarıyıl kıyaslamasında ise %0,2’lik azalmaya işaret etmektedir.

Deniz Yatırım – 7 Temmuz 2020

Toplam elektrik üretimi 2Ç 2020’de geçen sene aynı döneme kıyasla %6 oranında artmıştır. Bu artışta CENAL termik santralinde yaşanan kuvvetli artış ve GES’te yaşanan artış etkili olmuştur. 1. Yarıyıl 2020’de toplam elektrik üretimi %15 oranında artış kaydetmiştir.

İş Yatırım – 6 Temmuz 2020

İthal kömür santrallerinin vergi sınırı 80 dolara çıkabilir Habertürk gazetesinde yer alan habere göre hükümet ithal kömür santrallerinin kullandığı kömüre uygulanan 70 dolarlık ek vergi sınırını 80 dolara çıkarmak için çalışma yapıyor.

Hatırlatmak gerekirse ithal kömür santralleri kömür fiyatının 70 doların altında olduğu dönemlerde gerçek fiyat ile bu sınır arasındaki fiyat farkını vergi olarak ödüyorlar. Dolayısıyla bu sınırın 80 dolara çıkartılması, bu santrallerin kömür maliyetlerini de aynı oranda artıracaktır.

Ancak bu tarz tartışmaların her zaman devam ettiğini dolayısıyla bu değişikliğin yasalaşmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Ancak her halükarda haberin 1320MW ithal kömür santrali olan Alarko Holding hisseleri üzerinde bugün baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

Bizim hesaplamalarımıza göre 10 dolarlık fiyat artışının santral için FAVÖK tahminimizi şu anki 165mn dolar seviyesinden yaklaşık 30mn dolar azaltabileceğini hesaplıyoruz.

Karabiga santralinin Alarko Holding değerlememizin yaklaşık %10’unu oluşturduğunu belirtmek isteriz.

Kapanış (TL) : 5.59
Hedef Fiyat (TL) : 6.5
Piyasa Deg.(TL) : 2432
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.29

Ziraat Yatırım – 6 Temmuz 2020

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10mn TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, ”Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Alarko Holding Şirket ve Hisse Haberleri

Alarko Holding Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Alarko Holding şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Alarko Holding Temettü Dağıtımını Net Kârının %5’i Olarak Belirledi (22 Kasım 2019)

Alarko Holding temettü dağıtım politikasını her yıl yeniden belirlediği gibi bu yıl da oranları açıkladı. Buna göre şirket, ilgili dönemin net kârının yüzde 5’ine denk gelecek şekilde nakit veya pay temettü dağıtımı yapacak.

Alarko Holding 2019 yılının ilk 9 ayında 339 milyon lira net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 556 milyon lira net zarar kaydetmişti. Haberin hisselere etkisinin hafif olumlu olması bekleniyor.

Alarko Holding Hakkında Bilgiler

Alarko Holding Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerŞirket ismini; alım, araştırma, komple tesis kurma ifadelerinin ilk harflerinin birleşmesinden almıştır. 1954 yılında İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından kolektif şirket olarak kurulmuştur. Isıtma, klima ve soğutma alanlarında faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulan Alarko, iki ortaklı ve 20 bin lira sermayeli Kolektif Şirket halinde İstanbul Bankalar Caddesi Vefai Hanı’nda tek odada kurulmuştur.

1973 yılında holdingleşen Alarko, 1974 yılında da halka arz edilmiştir. Günümüzde ise 5 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı ortaklar olmak üzere toplam 24 kuruluşu, 7 bin çalışanı ve 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 4,3 milyar lira kombine cirosu bulunmaktadır.

Alarko Holding, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Yurt içi ve dışında ürettiği anahtar teslimi projeler ile Alarko Holding Taahhüt Grubu, küresel ölçekli projeleri hayata başarı ile geçirmeye devam etmektedir.

Alarko Holding Enerji Grubu; Enerji Üretimi ve Dağıtımı dışında Enerji Ticaret faaliyetleri de yürütmektedir. Holding, 2009 yılında özelleştirme ile devralınan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş MEDAŞ, yüzölçümü olarak Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden bir alanda elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. İşletmede bulunan hidroelektrik, doğal gaz ve termik santral projelerine ek olarak Türkiye’nin ilk fotovoltaik (PV) güneş enerjisi santrali, 2012 yılında üretime başlamıştır.

Alarko Holding; taahhüt, enerji, sanayi ve ticaret, turizm, arazi geliştirme gibi faaliyet gruplarına sahiptir. Holding altında halka açık 3 şirket bulunmaktadır.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Alarko Holding (ALARK) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın.
İÇİNDEKİLER
AL SAT