Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Arçelik (ARCLK) hisseleri ne olur sorusunun cevabı ve günlük yorumları bulunan sayfadır. Şirket ile ilgili haberler, tarih sıralamasına göre verilmektedir.

Arçelik A.Ş. (ARCLK) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTürkiye’nin önemli şirketlerinden olan Arçelik A.Ş hisse senetleri için aracı kurumlar, bankalar ve uzmanlar tarafından yapılmış günlük yorumlar bu sayfada güncel olarak yer almaktadır. Yeni tarihli tahmin ve analizler, en üst sırada yer almaktadır.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Arçelik hisse yorumları sizlerle:

Arçelik (ARCLK) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Arçelik (ARCLK) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılan ARCLK hisse analizleri, kişisel beklentileri ve yorumları bu bölümde sizlerle paylaşılmıştır. En üst kısımda en güncel yorumlar yer almaktadır.

Vakıf Yatırım – 29 Temmuz 2021 

Şirket 28 Temmuz 2021 tarihinde 32,46 TL – 32,60 TL fiyat aralığından (ortalama 32,5424 TL) toplam 622 bin adet pay geri alımı yaptığını açıkladı. Böylece Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 2,9 mn adete ulaştı (Şirket sermayesine oranı %0,4294).

Tacirler Yatırım – 14 Temmuz 2021 

01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.07.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 13.07.2021 tarihinde 31,88 TL – 32,30 TL fiyat aralığından (ortalama 32,1116 TL) 430.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 1.280.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1894)

İş Yatırım – 13 Temmuz 2021 

Arçelik 750 bin hisse geri alımı yaptı Arçelik dün yaklaşık 32.30 TL fiyattan 750 bin hisse geri alımını toplam yaklaşık 24.22 milyon TL bedelle gerçekleştirdi. Yeni hisse geri alım programı kapsamında toplam hisse alımı 850 bin hisseye ulaştı (ödenmiş sermayenin %0.13’üne denk gelmektedir).

Hatırlatmak gerekirse Şirket yönetimi pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesi ile 1 Temmuz 2021 tarihinde hisse geri alımı açıklamıştı. Hisse geri alım programı ile 67.6 milyon payın azami 2.4 milyar TL bedelle alınması planlanmakta.

Kapanış (TL) : 32.32
Hedef Fiyat (TL) : 43.42
Piyasa Deg.(TL) : 21840
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.82

Oyak Yatırım – 13 Temmuz 2021 

Arçelik dün geri alım kapsamında, 31.94-32.30TL fiyat aralığından 850bin lot hisse almıştır. Geri alım programı kapsamında sahip olunan paylar halka açık kısmın %0.03’lük ve toplam sahipliğin %0.01’lik kısmına tekabül etmektedir. Nötr.

Ziraat Yatırım – 9 Temmuz 2021 

Nötr

16 Aralık 2020, 31 Mart 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihli açıklamalara takiben, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.’nin Çin’deki iştiraklerinin devrine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanmaması sebebiyle bir yeddi emin hesaba aktarılan hisse satın alma bedelinin 75mn USD tutarlık kısmı, tamamlanan tescil işlemlerini takiben Hitachi Global Life Solutions, Inc.’e aktarılmış ve toplam hisse satın alma bedelinin transferi tamamlanmıştır.

Deniz Yatırım – 5 Temmuz 2021 

02.07.2021 tarihinde 31,94 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi pay geri alım işlemlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,0148 sınırına ulaşmıştır.

(Geri Alım Programı Çerçevesinde; Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 01.07.2021/Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:67.572.821/Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı :2.400 milyon TL.)

Şeker Yatırım – 2 Temmuz 2021 

Arçelik (ARCLK) ve Hitachi Global Life Solutions (HGLS) bugün Arcelik Hitachi Home Appliances BV ismindeki yeni ortak girişim şirketinin kuruluşunu açıklamışlardır. Bu ortak girişim şirketi, HGLS’nin Tayland ve Çin’de üretim merkezleri bulunan 2 iştiraki, ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, BAE ve Vietnam’daki 9 satış şirketlerinden oluşmuştur.

Hatırlanacağı üzere Arçelik, HGLS ile, Aralık 2020’de, HGLS’nin Japonya dışındaki operasyonlarının transfer edileceği bir şirkete ortak olmak üzere pay satın alım sözleşmesi imzalamışlardı.

Arçelik bugün, HGLS ile oluşturacağı ortaklık projesi kapsamında Hollanda’da bu amaçla kurulan şirketin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin hisse satın alma sözleşmesinde belirtilen ön şartların önemli bir kısmının tamamlanmış olduğunu belirtmiştir.

Satın alma bedeli, HGLS tarafından sağlanan 30.06.2021 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden, nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra 343.024.730 ABD doları olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi sonrasında, kesinleşen tutarlara ve azınlık paylarının değerindeki değişikliklere göre nihai fiyat düzeltmesi yapılacağı belirtilmiştir.

Taraflarca, Çin’deki HGLS iştiraklerinin JV’ye devrine ilişkin tescil işlemlerinin henüz tamamlanmaması sebebiyle, satın alma bedelinin 75.000.000 ABD doları tutarındaki kısmının bir yeddi emin hesaba konulması ve 8 hafta içinde tamamlanması beklenen söz konusu tescil işlemlerini takiben yeddi eminde bulunan tutarın HGLS’ye ödenmesi koşuluyla kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Tescil işlemlerinin belirtilen 8 haftalık süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, yeddi eminde bulunan tutarın Arçelik’e iadesi gerçekleşecek olup, tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası ilgili tutarın HGLS’ye ödenmesi planlanmaktadır.

Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle toplam hisse satın alma bedelinin 268.024.730 ABD doları tutarındaki kısmı HGLS’e ödenmiş, 75.000.000 ABD d oları tutarındaki kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmış ve hisse devri tamamlanmıştır.

Taraflar, Ortak Girişim Sözleşmesi’nin yanında, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeleri imzalamıştır. Şirket faaliyetlerinin yönetimi için Tayland’da yeni bir operasyon merkezi şirket kurulması planlanmaktadır.

Arçelik’in 1Ç21 sonunda net borcu 5.1mlyr TL ve net borç/FAVÖK’ü 1.42x seviyesindedir. Yeni kurulan ortak girişim şirketinin, Arçelik’in finansal tablolarına tam konsolide edileceğini düşünmekteyiz. Hitachi’nin Japonya dışındaki elektrikli ev aletleri işinden, 31 Mart 2020’de biten finansal yılda yaklaşık 1mlyr ABD doları tutarında ciro ve 70mn ABD doları tutarında FAVÖK elde edilmiştir.

Arçelik için halihazırdaki tahminlerimiz, Hitachi ile birlikte kurulacak olan bu ortak girişim şirketine dair tahminlerimizi de içermektedir. Bu nedenle Şirket için tahminlerimizi ve 12 aylık hedef değerimizi korumakta, ve Al önerimizi sürdürmekteyiz.

Gelişmeyi Arçelik’in gelişmekte olan piyasalarda büyüme stratejisi bakımından oldukça olumlu değerlendirmekte ve Şirket payları orta dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Ancak açıklanan satın alma bedelinin Aralık 2020’de tahmin edilen 300mn ABD doları bedelden görece olarak fazla olması ve olumlu bir beklentinin realizasyonu Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde nötr etki de gösterebilecektir.

Ayrıca, Arçelik YK tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Arçelik’in Borsa İstanbul’da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş, ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen 67.572 .820,50.-TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757.282.050 adet pay) olarak, geri alım için ayrılacak fonun 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine, ve yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Karar ve uygulama, Şirket payları performansını destekleyebilecektir.

Ziraat Yatırım – 2 Temmuz 2021 

Pozitif

Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 67,6mn TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757mn adet pay) olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun, 2.400mn TL olarak belirlenmesine, yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şeker Yatırım – 1 Temmuz 2021 

Arçelik (ARCLK), beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin Türkiye’de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Arçelik bünyesine katılması amacıyla imzalanan pay alım satım sözleşmesine istinaden kapanış koşullarının tamamlanmış olduğunu, ve 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3mn Euro olarak hesaplanan hisse satın alma bedelinin Whirlpool Global’e ödenerekdevir işleminin tamamlanmış olduğunu paylaşmıştır.

Arçelik, 17 Mayıs 2021 tarihli açıklamasında belirttiği üzere, Tedarik Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmelerin de imzalanmış olduğunu paylaşmıştır. Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak ve sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır.

Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret’in 1.3mn soğutucu ve 1.4mn çamaşır makinesi üretim kapasitesi mevcuttur. Satın alım sonrasında Arçelik’in soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir. Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret, 2020 yılında 2.3mlyr TL satış geliri elde etmiştir.

Satın alım sonrasında Arçelik için (Hitachi’nin global operasyonlarının olası satın alımını da içeren) 2021 yılı satış geliri, FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 57.9mlyr TL (önceki T: 56.8mlyr TL), 6.7mlyr TL (6.6mlyr TL) ve 3.2mlyr TL’ye (önceki T: 3.1mlyr TL) olarak güncellemekte, Arçelik payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 45.20 TL olarak revize etmekte ve AL önerimizi sürdü rmekteyiz.

Oyak Yatırım – 22 Haziran 2021

Avrupa Birliği’nin ilgili regülatörü, Arçelik’in ABD’li şirket Whirlpool’un Türkiye’deki birimini satın alma işlemini onayladı. Hatırlanacağı üzere, Arçelik ABD orijinli dayanıklı ev eşyası üreticisi Whirlpool Global Holdings’in Türkiye’deki üretim operasyonlarını gerçekleştiren Whirlpool Beyaz Eşya San. Tic. A.Ş.’yi 78.3mn EUR karşılığında satın aldığını Mayıs ayında duyurmuştu. Satın alma sözleşmesi kapsamında Arçelik ile Whirlpool arasında tedarik sözleşmesi de imzalanacaktır ve Arçelik 3 yıl boyunca (+2 yıl opsiyon) bu tesislerden Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirecek. Nötr.

Ziraat Yatırım – 21 Haziran 2021

Nötr

Şirketin Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.

Bahse konu dönemde çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Şeker Yatırım – 17 Haziran 2021

Türk Telekom (TTKOM), Arçelik (ARCLK) ve Nokia, Arçelik’in Türkiye’nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için stratejik ortaklık anlaşması imzalamışlardır. İş birliği kapsamında kurulacak olan 5G’ye hazır Nokia ve Türk Telekom’un özel kablosuz ağının, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve otomatik yönlendirmeli araç (AGV) performansını desteklemesi planlanmaktadır.

Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını devreye sokacaklardır. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağın, Arçelik’in Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulması planlanmaktadır. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken, Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacaktır.

Halk Yatırım – 14 Haziran 2021

Pozitif

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye’nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek.

Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in ileri teknolojiye sahip Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.

Ziraat Yatırım – 2 Haziran 2021

Nötr

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Şirket’in “BB” olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını “BB+”ya yükseltti. “AAA(tur)” olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti.

Notların görünümü durağandır. Şirket’in “BB” olan kıdemli teminatsız tahvil notunu “BB+”ya yükseltti. Aynı zamanda Fitch, Arçelik’in 2026 vadeli 350 milyon Euro tutarındaki yeşil tahvillerine “BB+” nihai notu verdi.

Şeker Yatırım – 28 Mayıs 2021

Euronext Dublin Borsası’nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamla nmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 350mn Euro, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirket hesaplarına aktarılmıştır.

Şeker Yatırım – 20 Mayıs 2021

Yurt dışında borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar bağlamında, 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan, üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir.

Yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P’den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch’ten BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirilmiştir. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecektir.

Ak Yatırım – 18 Mayıs 2021

Whirlpool’un Türkiye iştirakini 78,3 milyon Avro’ya (753,8 milyon TL) satın aldığını açıkladı. Devralınacak Şirket, Manisa’da 134 bin metrekaresi kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda, 1,4 milyon adet çamaşır makinesi, 1,3 milyon soğutucu olmak üzere toplam 2,7 milyon adet kapasiteye sahip üretim ve depolama tesisleri ve yaklaşık 1.000 çalışanı ile soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi var. 2020 yılında şirket toplam 2,3 milyar TL ciro elde etti (Arçelik’in 2020 yılı konsolide cirosu 40,9 milyar TL).

Bu satın alımla birlikte Arçelik’in toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir. Haberi, Arçelik’in büyüme beklentileri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz ve hisseler üzerindeki etkisinin bugün olumlu olmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – 18 Mayıs 2021

Pozitif

Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine satılmak üzere Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üreticisi Türkiye’de yerleşik %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya’nın paylarının tamamının Arçelik tarafından satın alınması için Whirlpool Global ile 17.05.2021 tarihinde pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme’ye göre, Şirket’in 2020 yılsonu finansal tablolarındaki varlık ve yükümlüklerinin net değeri dikkate alınarak hesaplanan devir bedeli 78,3mn EUR kapanış tarihinde nakden ve peşin ödenerek hisseler satın alınacaktır.

Şirket’in Kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır. Ayrıca, yaklaşık 10mn EUR tutarındaki tahsil edilmesi beklenmeyen vergi varlıkları, devir bedeli hesaplanırken dikkate alınmamış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutarın tahsil edilebilen kısmı Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global’e ödenecektir.

Devralınacak Şirket, Manisa’da 134 bin metrekaresi kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda, 1,4mn adet çamaşır makinesi, 1,3mn soğutucu olmak üzere toplam 2,7mn adet kapasiteye sahip üretim ve depolama tesisleri ve yaklaşık 1.000 çalışanı ile soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştirmektedir.

Devir sonrası Arçelik’in toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir. Devir kapsamında Whirlpool markasıyla ilgili tüm haklar satıcıda kalacaktır.

Taraflar, kapanış tarihinde, Arçelik tarafından satın alınan üretim tesislerinde üretilecek ürünlerin Whirlpool’un Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerine satışının devam etmesine yönelik bir tedarik sözleşmesi imzalayacaklardır. İlgili sözleşmenin süresi 3 yıl olup, tarafların anlaşması durumunda 2 yıl daha uzatılması mümkün olacaktır.

Sözleşmeye göre Arçelik, Whirlpool’un anlaşılan şartlar doğrultusunda ileteceği taleplerine bağlı olarak ürün tedariki sağlayacaktır. Whirlpool’un yıllık adet talebine bağlı olarak taraflar, her sene başında ürün fiyatını gözden geçirecektir. Devralınacak Şirket’in TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 2020 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 2,3 milyar TL’dir.

Şeker Yatırım – 7 Mayıs 2021

Fitch Ratings, Arçelik’in “BB” olan Yabancı Para ve TL cinsinden Uzun Vadeli kredi notlarını ve “BB” olan kıdemli teminatsız tahvil notunu “pozitif izleme” ye almış, ayrıca Arçelik’in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu “AAA(tur)” olarak teyit etmiştir. Ulusal Nota ilişkin görünüm durağandır.

Deniz Yatırım – 6 Mayıs 2021

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, “BB” olan Yabancı Para ve TL cinsinden Uzun Vadeli kredi notlarını ve “BB” olan kıdemli teminatsız tahvil notunu “pozitif izleme” ye aldı. Ayrıca Arçelik’in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu “AAA(tur)” olarak teyit etti. Ulusal Nota ilişkin görünüm durağandır.

Şeker Yatırım – 28 Nisan 2021

Arçelik’in (ARCLK) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 130 bps ek getirili, 27.04.2023 itfa tarihli tahvili için gerçekleştirilen talep toplama iş lemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300,000,000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 29.04.2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Arçelik Şirket ve Hisse Haberleri

Arçelik Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Arçelik şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Arçelik Bazı Ülkelerde Üretime Ara Verildiği Haberiyle Geriledi
(1 Nisan 2020)

Arçelik Bazı Ülkelerde Üretime Ara Verildiği Haberiyle GerilediKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şu an 50’ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgının yayılma hızını azaltmak ve kontrol altına almak adına tedbirler her geçen gün artarken bu durum üretim, sanayi ve imalat olmak üzere birçok sektöre darbe vurdu.

Arçelik de sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 4 bölgede üretimi durdurduğunu açıkladı. Rusya, Güney Afrika, Pakistan ve Bangladeş’te resmi otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda Arçelik geçici olarak üretim ve satış faaliyetlerine ara verdi.

Yapılan açıklamada Bangladeş’te 5 Nisan, Pakistan ve Rusya’da 6 Nisan, Güney Afrika’da ise 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin beklendiği kaydedildi. Bu sürenin uzatılması halinde üretim ve satış hacminin olumsuz etkilenebileceği, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise yatırımcılarla paylaşılacağı söylendi.

Şirketin borsada işlem gören hisseleri söz konusu açıklamanın ardından düşüşe yöneldi. Kapanışın yaklaştığı şu dakikalarda %2,36 ekside 13,20 liradan işlem gören ARCLK hisse fiyatı gün içinde 13,15 – 13,51 arasında hareket etti.

Arçelik LG’ye Patent İhlali Davası Açtı (13 Şubat 2020)

Arçelik LG’ye Patent İhlali Davası AçtıArçelik’in LG ve LG’nin Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine patent ihlali davası açtığı öğrenildi. Dava açmalarının sebebi ise çamaşır makineleri için geliştirdiği “Direct Drive” teknolojisini, lisanssız olarak “6 motion” teknolojisi adıyla piyasaya sunduğu çamaşır makineleri üzerinde kullanılmasının tespit edilmesi oldu.

Söz konusu ihlalin tespit edilmesinin ardından ilk etapta sorunun iki şirket arasında çözüme kavuşturulması istendi. Ancak gösterilen çaba olumsuz sonuç verdi. LG’nin yaklaşımının pozitif olmaması üzerine Arçelik, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.

Türkiye’nin lider markalarından biri olan Arçelik, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67’nci sırada yer alıyor. Ülkemizde ise 1500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3500 uluslararası patent başvurusuyla bu alanda önemli başarılara imza atan şirketler arasında önemli bir konuma sahip.

8 Ülkede Fabrikası Olan Arçelik 100 Milyonuncu Buzdolabını Üretti
(7 Şubat 2020)

8 Ülkede Fabrikası Olan Arçelik 100 Milyonuncu Buzdolabını ÜrettiTürkiye’nin ilk yerli buzdolabını 1960 yılında üreten Arçelik Eskişehir İşletmesi’nde 100 milyonuncu üretimini gerçekleştirdi. 8 ülkede, 10 fabrikada buzdolabı üreten dev marka, 3 binden fazla uluslararası patent başvurusuyla Türkiye’nin Ar-Ge lideri konumunda.

100 milyonuncu buzdolabının üretimi bir tören eşliğinde yapılırken, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk gibi isimler katıldı.

1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesi’ni kuran Arçelik, 1998 yılında 10 milyon tane üretime imza atmıştı. Üretimde önemli bir eşik aşılırken, en son üretilen buzdolabını alan tüketiciye özel hediyeler verileceği bildirildi.

2Ç19’da Net Karını %52 Artıran Arçelik Mali Hedeflerini Düşürdü
(30 Temmuz 2019)

Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya ve elektronik şirketi Arçelik, 2019 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin lider kuruluşlarından olan Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde net karını %52,3 artırarak 219,1 milyon liraya yükselttiğini bildirdi.

Öte yandan yıl sonu mali hedeflerini aşağı yönde revize etti. Daha önceden %25-30 olarak açıklanan 2019 sonu ciro büyüme hedefi %20-25’e, %11,5 olan faiz, amortisman, vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefi ise %10,5’e düşürüldü.

Nisan-Haziran ayları arasını kapsayan ikinci çeyrekte şirketin net karı %38,6 oranında artarak 444,5 milyon liraya, satış gelirleri ise %30 artarak 15,3 milyon liraya yükseldi.

Ünlü marka söz konusu dönemde en yüksek satışlarını %42 ile Avrupa ülkelerine yaptı. Yabancı para pozisyonu yönetiminin çok sıkı bir şekilde takip edildiği belirtilirken, ana stratejilerinin tüm riskleri türev araçlar kanalıyla yönetmek olduğu açıklandı. Bunun yanında ticari olarak, nakit, borç ve finansal yükümlülükler gibi kalemleri kullanarak da bilanço içi korunma yöntemlerinin uygulanacağı ifade edildi.

Arçelik Şirketi Hakkında Bilgiler

Arçelik Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerDünya pazarında önemli Türk oyunculardan birisi olan Arçelik, Borsa İstanbul’da gösterdiği performans ile de yatırımcıların beğenisini kazanmıştır. BIST 30 hisselerinden olan ARCLK, 2017 yılının birinci çeyreğinde Türkiye beyaz eşya pazarında 5,1 milyar lira ciro elde etmiştir. Yurt dışı pazarında gün geçtikçe daha fazla büyüme kaydetmektedir.

Temettü dağıtımı ile de beğenilen Arçelik, Koç Grubu‘nun en güçlü üyelerinden birisidir. Yatırımcılarına her daim olumlu geri dönüşler sağlayan Arçelik hisseleri için yapılmış yorumlar ve analizler ise bu sayfada güncel olarak bulunmaktadır. Aracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılan yorumları, sizler için bu sayfada bir araya getiriyoruz.

Arçelik piyasa değeri, 15 milyar liranın üzerindedir ve yıllık ortalama 9,60 lira kar oranına sahiptir. Dünya çapında 30 bin çalışanı vardır ve 7 ülkede 18 üretim tesisi, 31 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi bulunmaktadır. 11 markayı tek bir çatı altında toplayan Arçelik, 130’dan fazla ülkeye ürün ve hizmet sunmaktadır.

Arçelik hisse yorumları ve tahminleri, bu sayfa aracılığıyla takip edilebilir. Uzmanların kaleminden çıkan en son bilgiler, tarih sıralamasına göre paylaşılmaktadır ve en üstte en son yorum yer almaktadır. Alt kısımlara inildikçe, eskiye dair önemli bilgilerin yer aldığı yorumlar görülecektir. Böylece eskiye dair bilgileri de göz önünde bulundurarak, kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Arçelik Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerArçelik (ARCLK) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT