Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Arçelik (ARCLK) hisseleri ne olur sorusunun cevabı ve günlük yorumları bulunan sayfadır. Şirket ile ilgili haberler, tarih sıralamasına göre verilmektedir.

Arçelik A.Ş. (ARCLK) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTürkiye’nin önemli şirketlerinden olan Arçelik A.Ş hisse senetleri için aracı kurumlar, bankalar ve uzmanlar tarafından yapılmış günlük yorumlar bu sayfada güncel olarak yer almaktadır. Yeni tarihli tahmin ve analizler, en üst sırada yer almaktadır.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Arçelik hisse yorumları sizlerle:

Arçelik (ARCLK) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Arçelik (ARCLK) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılan ARCLK hisse analizleri, kişisel beklentileri ve yorumları bu bölümde sizlerle paylaşılmıştır. En üst kısımda en güncel yorumlar yer almaktadır.

ICBC Yatırım – 1 Nisan 2021

Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İşlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti.

Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.

Ziraat Yatırım – 1 Nisan 2021

Nötr

Şirket tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli açıklamaya istinaden yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. şirketiyle görüşmeler ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir.

İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.

Halk Yatırım – 29 Mart 2021

Nötr

Arçelik bugün hisse başına brüt 2,2198274 TL tutarında temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü ödemesi sonrası düzeltilmiş hisse fiyatı 32,54 TL seviyesinde bulunuyor.

Şeker Yatırım – 24 Mart 2021

Arçelik (ARCLK) dün, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirmiş ve Şirket’in toplam 1.5mlyr TL tutarındaki brüt nakit kar payı dağıtımı onaylanmıştır. 29 Mart 2021 tarihinde dağıtılması planlanan toplam kar paylarının net dağıtılabilir dönem karına oranı %49.61 olup, %6.7 oranında kar payı verimine işaret etmektedirler.

Deniz Yatırım – 23 Mart 2021

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Arçelik A.Ş.’nin “BB” olan uzun vadeli kredi notunu, “BB+”ye yükseltmiş, negatif olan görünümünü de “durağan” olarak revize etmiştir.

Şeker Yatırım – 22 Mart 2021

Arçelik (ARCLK) yurt içinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1,000,000,000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, piyasa koşul larına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2021/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Şeker Yatırım – 2 Mart 2021

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arçelik’in “BB” olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, “AAA (tur)” olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etmiş ve notların “negatif” olan görünümlerini “durağan” olarak revize etmiştir. Fitch Ratings, Arçelik’in kıdemli teminatsız tahvil notunu ise “BB” olarak teyit etmiştir.

Şeker Yatırım – 25 Şubat 2021

Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1,000,000,000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı toplu ihraç limitinin geçerlilik süresi boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, aracı kurumun seçimi, ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, ihraç, satış ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Hakan Hamdi Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen ‘den herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu yapılmıştır (Nötr).

Şeker Yatırım – 24 Şubat 2021

Arçelik’in (ARCLK) bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik A.Ş. payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik A.Ş. payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Öngörülen yapıda, bayiler ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında bir teminat sözleşmesi yapılarak ilgili pay senetleri teminat olarak kabul edilecek, payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak ve teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere aitalt hesaplarda takip edilecektir.

Bayinin temerrüte düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen paylar, ilgili düzenlemeler çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacak ve satıştan elde edilen tutar içerisinden alacağı karşılayacak miktar Arçelik Pazarlama A.Ş’ye iletilecektir.

Dolayısıyla ilgili paylar süreçte hiçbir aşamada Arçelik A.Ş. ya da Arçelik Pazarlama A.Ş. mülkiyetine geçmeyecektir. İlgili işlemlere başlanabilmesi için, Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair program, Arçelik A.Ş Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Tebliğ’de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin inisiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir.

Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Uygulamanın amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ’deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır.

Halk Yatırım – 23 Şubat 2021

Nötr

Bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik A.Ş. payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik A.Ş. payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verildi.

İş Yatırım – 22 Şubat 2021

Arçelik, Genel Kurulu’da 1500 milyon TL brüt temettü (hisse başına 2.22 TL) dağıtımı teklif edeceğini açıkladı. Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.

Arçelik, bizim 1139 milyon TL tahminimizin üzerinde, 23 Mart tarihinde düzenlenecek olan Genel Kurulu’nda 1500 milyon TL brüt temettü (hisse başına 2.22 TL) dağıtımı teklif edeceğini açıkladı.

Temettü ödeme başlama tarihi 29 Mart olarak teklif edilecek. Temettü verimi %6.4’e işaret ediyor. Hafif olumlu.

Kapanış (TL) : 34.88
Hedef Fiyat (TL) : 41.48
Piyasa Deg.(TL) : 23569
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.56

Ziraat Yatırım – 22 Şubat 2021

Pozitif

Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,2198 TL (net 1,8869 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %6,4 olarak hesaplanmaktadır.

Şeker Yatırım – 11 Şubat 2021

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Arçelik ’in yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 140 bps ek getirili, 10.02.2023 itfa tarihli, tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1,200,000,000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 10.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 12.02.2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Şeker Yatırım – 10 Şubat 2021

Arçelik (ARCLK) tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 150mn TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 10.02.2021 tarihinde, takasının ise 12.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Halk Yatırım – 5 Şubat 2021

Nötr

Şirketin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Şeker Yatırım – 5 Şubat 2021

SPK, Arçelik’in kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısını onaylamıştır.

Şeker Yatırım – 28 Ocak 2021

Yönetim Kurulu tarafından, 2021 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Deniz Yatırım – 26 Ocak 2021

ARCLK; 4Ç20 sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde geldi / olumlu

Arçelik, 4Ç20’de 13,335 milyon TL gelir (Konsensus: 12,667 milyon TL), 1,887 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,652 milyon TL) ve 1,163 milyon TL net kar (Konsensus: 937 milyon TL) açıkladı. 4Ç20 sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde geldiği için sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapacağı beklentisindeyiz.

Arçelik, 4Ç20’de net satış gelirlerini TL cinsinden yıllık bazda Türkiye’de %63, Avrupa’da %56, Afrika’da %48 ve Asya-Pasifik operasyonlarında %66 arttırmayı başarmıştır. Ciro büyümesinin nedenlerini; (i) güçlü talep (ii) uluslararası operasyonların kur desteği olarak değerlendirebiliriz.

Konsolide büyümenin %28’lik oranı organik %32’lik oranı ise kur kaynaklıdır. Ana maliyet kalemleri olan metal ve plastik fiyatlarındaki 4Ç20 döneminde %20-25 artış görülse de uzun vadeli yapılan anlaşmalar sayesinde maliyetlerde artışı sınırlı bir seviyede kaldı.

Maliyetlerdeki hafif artışın karşısında güçlü ciro büyümesiyle, şirket 4Ç20’de FAVÖK rakamını yıllık %144 arttırarak 1,887 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde FAVÖK marjı yıllık 4.9 puan artarak %14.2 seviyesine yükselmiştir.

Güçlenen EUR/USD ve GBP/USD paritesinin, hammadde maliyeti artışlarının uzun vadeli kontratlarla sınırlı tutulmasının ve disiplinli operasyonel giderleri sayesinde de marjlara pozitif bir gelişme görüyoruz.

Şirket, 4Ç20 net kar rakamını brüt kardaki güçlü yükselişin desteğiyle yıllık %385 arttırarak ile 1,163 milyon TL’ye yükseltmiş olup sonuçlar konsensusun %24 üzerinde gelmiştir. Şirketin herhangi bir kur riski olmadığını, yüksek ihracat geliri ile riskin kontrol altında olduğunu belirtmek gerekiyor.

2020 sonuçlarına bakıldığında, pandemiye rağmen şirketin satışları yıllık %28, FAVÖK rakamı %54 artmıştır. Net karda ise tek seferlik gelirlerin de desteğiyle güçlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz.

Orta ve uzun vadede, yurtdışı satın almaları ve stratejik ortaklıklarla şirketin büyümeye devam edeceğini düşünürken hisseyi beğenmeye devam ediyoruz.

Yönetim,2021 yılına ait beklentilerini 4Ç20 rakamları sonrası açıkladı; toplam ciroda konsolide yaklaşık %20 büyüme, FAVÖK marjı >%11.0, yaklaşık EUR220 milyon yatırım harcaması ve yaklaşık %25 altında İşletme Sermayesi/Satış oranı beklemektedir.

Deniz Yatırım - 26 Ocak 2021
Deniz Yatırım – 26 Ocak 2021

Ziraat Yatırım – 26 Ocak 2021

Pozitif

2020’nin 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %384,8 artışla 1.163mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 1.088mn TL, piyasa beklentisi ise 937mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur.

Şirket’in 4Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,4 artışla 13.335mn TL olmuştur. Son çeyrek satışlarının %30’unu oluşturan yurtiçi satışlar %63,3 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %57,8 oranında yükselmiştir.

Yurtdışı satışlardaki artışın 13,1 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 44,7 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %48,5 oranında artış kaydetmiştir.

Buna bağlı olarak brüt kar %83,5 artışla 4.786mn TL olurken, brüt kar marjı 4,7 puan artışla %35,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %52,7 artışla 3.223mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler 69mn TL’yi göstermiştir.

4Ç2019’da diğer faaliyetlerden 135mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %136,4 artışla 1.493mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 3,6 puan artışla %11,2’ye yükselmiştir. 4Ç2020 FAVÖK’ü ise %143,6 artışla 1.887mn TL’yi göstermiştir.

FAVÖK marjı ise 4,9 puan artışla %14,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 5mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 4Ç2019’a göre %69,3 azalışla 107mn TL olmuştur.

Böylece, 209mn TL’lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 4. çeyreğe göre %384,8 artarak 1.163mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,9 puan artarak %8,7 seviyesine yükselmiştir.

Son çeyrek karıyla birlikte Şirket’in 2020 yılındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %207,9 üzerinde gerçekleşmiş ve 2.878mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2021 yılında konsolide cironun yaklaşık %20 artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %11 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 220mn EUR civarında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de yaklaşık %25’tir.

Şeker Yatırım – 25 Ocak 2021

4Ç20 finansal sonuçlarının bugün piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Şirket’in satış gelirlerinin 12.405mn TL, FAVÖK’ünün 1,621mn TL, ve net karının 809mn TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz. Piyasa ortalama tahminlerine göre Arçelik’in satış gelirlerinin 12.311mn TL, FAVÖK’ünün 1.621mn TL ve net karının 896mn TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Deniz Yatırım – 15 Ocak 2021

Türkiye genel müdürü Dinçer: Nakit yaratmak önceliğimiz, nakit yaratmaya devam ettiğimiz sürece gerek Türkiye gerek yurt dışında HİTACHİ yatırımı gibi büyük yatırımlara devam edeceğiz. 2021 ‘ e daha pozitif bakıyorum. Bu yıl çevik yönetim anlayışına ve sürdürülebilirliğe odaklanmaya devam edeceğiz.

Ziraat Yatırım – 29 Aralık 2020

Nötr

Hollanda’da yerleşik bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.’ye 68mn EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Arçelik Şirket ve Hisse Haberleri

Arçelik Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Arçelik şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Arçelik Bazı Ülkelerde Üretime Ara Verildiği Haberiyle Geriledi
(1 Nisan 2020)

Arçelik Bazı Ülkelerde Üretime Ara Verildiği Haberiyle GerilediKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şu an 50’ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgının yayılma hızını azaltmak ve kontrol altına almak adına tedbirler her geçen gün artarken bu durum üretim, sanayi ve imalat olmak üzere birçok sektöre darbe vurdu.

Arçelik de sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 4 bölgede üretimi durdurduğunu açıkladı. Rusya, Güney Afrika, Pakistan ve Bangladeş’te resmi otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda Arçelik geçici olarak üretim ve satış faaliyetlerine ara verdi.

Yapılan açıklamada Bangladeş’te 5 Nisan, Pakistan ve Rusya’da 6 Nisan, Güney Afrika’da ise 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin beklendiği kaydedildi. Bu sürenin uzatılması halinde üretim ve satış hacminin olumsuz etkilenebileceği, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise yatırımcılarla paylaşılacağı söylendi.

Şirketin borsada işlem gören hisseleri söz konusu açıklamanın ardından düşüşe yöneldi. Kapanışın yaklaştığı şu dakikalarda %2,36 ekside 13,20 liradan işlem gören ARCLK hisse fiyatı gün içinde 13,15 – 13,51 arasında hareket etti.

Arçelik LG’ye Patent İhlali Davası Açtı (13 Şubat 2020)

Arçelik LG’ye Patent İhlali Davası AçtıArçelik’in LG ve LG’nin Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine patent ihlali davası açtığı öğrenildi. Dava açmalarının sebebi ise çamaşır makineleri için geliştirdiği “Direct Drive” teknolojisini, lisanssız olarak “6 motion” teknolojisi adıyla piyasaya sunduğu çamaşır makineleri üzerinde kullanılmasının tespit edilmesi oldu.

Söz konusu ihlalin tespit edilmesinin ardından ilk etapta sorunun iki şirket arasında çözüme kavuşturulması istendi. Ancak gösterilen çaba olumsuz sonuç verdi. LG’nin yaklaşımının pozitif olmaması üzerine Arçelik, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.

Türkiye’nin lider markalarından biri olan Arçelik, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67’nci sırada yer alıyor. Ülkemizde ise 1500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3500 uluslararası patent başvurusuyla bu alanda önemli başarılara imza atan şirketler arasında önemli bir konuma sahip.

8 Ülkede Fabrikası Olan Arçelik 100 Milyonuncu Buzdolabını Üretti
(7 Şubat 2020)

8 Ülkede Fabrikası Olan Arçelik 100 Milyonuncu Buzdolabını ÜrettiTürkiye’nin ilk yerli buzdolabını 1960 yılında üreten Arçelik Eskişehir İşletmesi’nde 100 milyonuncu üretimini gerçekleştirdi. 8 ülkede, 10 fabrikada buzdolabı üreten dev marka, 3 binden fazla uluslararası patent başvurusuyla Türkiye’nin Ar-Ge lideri konumunda.

100 milyonuncu buzdolabının üretimi bir tören eşliğinde yapılırken, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk gibi isimler katıldı.

1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesi’ni kuran Arçelik, 1998 yılında 10 milyon tane üretime imza atmıştı. Üretimde önemli bir eşik aşılırken, en son üretilen buzdolabını alan tüketiciye özel hediyeler verileceği bildirildi.

2Ç19’da Net Karını %52 Artıran Arçelik Mali Hedeflerini Düşürdü
(30 Temmuz 2019)

Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya ve elektronik şirketi Arçelik, 2019 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin lider kuruluşlarından olan Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde net karını %52,3 artırarak 219,1 milyon liraya yükselttiğini bildirdi.

Öte yandan yıl sonu mali hedeflerini aşağı yönde revize etti. Daha önceden %25-30 olarak açıklanan 2019 sonu ciro büyüme hedefi %20-25’e, %11,5 olan faiz, amortisman, vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefi ise %10,5’e düşürüldü.

Nisan-Haziran ayları arasını kapsayan ikinci çeyrekte şirketin net karı %38,6 oranında artarak 444,5 milyon liraya, satış gelirleri ise %30 artarak 15,3 milyon liraya yükseldi.

Ünlü marka söz konusu dönemde en yüksek satışlarını %42 ile Avrupa ülkelerine yaptı. Yabancı para pozisyonu yönetiminin çok sıkı bir şekilde takip edildiği belirtilirken, ana stratejilerinin tüm riskleri türev araçlar kanalıyla yönetmek olduğu açıklandı. Bunun yanında ticari olarak, nakit, borç ve finansal yükümlülükler gibi kalemleri kullanarak da bilanço içi korunma yöntemlerinin uygulanacağı ifade edildi.

Arçelik Şirketi Hakkında Bilgiler

Arçelik Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerDünya pazarında önemli Türk oyunculardan birisi olan Arçelik, Borsa İstanbul’da gösterdiği performans ile de yatırımcıların beğenisini kazanmıştır. BIST 30 hisselerinden olan ARCLK, 2017 yılının birinci çeyreğinde Türkiye beyaz eşya pazarında 5,1 milyar lira ciro elde etmiştir. Yurt dışı pazarında gün geçtikçe daha fazla büyüme kaydetmektedir.

Temettü dağıtımı ile de beğenilen Arçelik, Koç Grubu‘nun en güçlü üyelerinden birisidir. Yatırımcılarına her daim olumlu geri dönüşler sağlayan Arçelik hisseleri için yapılmış yorumlar ve analizler ise bu sayfada güncel olarak bulunmaktadır. Aracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılan yorumları, sizler için bu sayfada bir araya getiriyoruz.

Arçelik piyasa değeri, 15 milyar liranın üzerindedir ve yıllık ortalama 9,60 lira kar oranına sahiptir. Dünya çapında 30 bin çalışanı vardır ve 7 ülkede 18 üretim tesisi, 31 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi bulunmaktadır. 11 markayı tek bir çatı altında toplayan Arçelik, 130’dan fazla ülkeye ürün ve hizmet sunmaktadır.

Arçelik hisse yorumları ve tahminleri, bu sayfa aracılığıyla takip edilebilir. Uzmanların kaleminden çıkan en son bilgiler, tarih sıralamasına göre paylaşılmaktadır ve en üstte en son yorum yer almaktadır. Alt kısımlara inildikçe, eskiye dair önemli bilgilerin yer aldığı yorumlar görülecektir. Böylece eskiye dair bilgileri de göz önünde bulundurarak, kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Arçelik Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerArçelik (ARCLK) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT