Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Çelebi Holding (CLEBI): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfa; Çelebi Holding hissesi ne olur, takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Günlük yapılan yorum ve şirket ile ilgili haberleri, tarih sıralamasına göre bulabilirsiniz.

Çelebi Holding (CLEBI): Hisse Senedi Yorum ve HaberleriTürkiye’de havacılık sektöründe yer hizmetleri, kargo ve antrepo işletmeciliği olan Çelebi Holding‘in hisseleri için uzman yorumlarını ve analizlerini buradan takip edebilirsiniz. CLEBI kodlu hisseler için günlük tahminlerini tek bir sayfada derliyoruz. Yeni tarihli analizleri en üst kısımda bulabileceğiniz bu sayfada en güncel yorumları görebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Çelebi Holding hisse senedi yorumları sizlerle:

Çelebi Holding (CLEBI) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Çelebi Holding (CLEBI) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriHavacılık sektörüne birçok farklı hizmet sunan Çelebi Holding’in hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan yorumları ve analizleri burada bulacaksınız.

Deniz Yatırım – 14 Mart 2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen gerekçelerle, 21 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı-Kur Değişimlerinin Etkileri çerçevesinde Türkiye’de verilen yer hizmetleri ile kargo ve antrepo hizmetlerini gerçekleştiren Çelebi Hava Servisi’nin Geçerli Para Birimi’nin 1 Ocak 2021’den başlamak üzere Türk Lirası’ndan Avro’ya çevrilmesine ve 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ait yıllık finansal raporların geçerli para birimi Avro olarak düzenlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Şirketimiz, havalimanı yer hizmetleri ile kargo ve antrepo hizmetleri konularında faaliyet göstermekte olup verilen hizmetin özelliği nedeni ile söz konusu havacılık sektörü uluslararası rekabete açık bir sektördür.

Bu nedenle sektörde faaliyetler mütemadiyen çoklu para birimleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin Türkiye’deki hizmet gelirlerinin yüzde 83%’ü yabancı havayolları ile yurtdışı hizmet gelirlerinden kaynaklanmaktadır (2020: 73%, 2019: 78%).

Şirketimizin faaliyet alanındaki fiyatlar ilgili göreceli rekabet ve piyasa koşulları göz önüne alınarak havayolları ile akdedilen sözleşmeler uyarınca çoğunlukla yabancı para birimi cinsinden belirlenmektedir.

Şirketimizin faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri içerisinde ağırlıklı olarak Avro olmak üzere Avro ve ABD Doları’nın önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Yine, Şirketimizin finansal varlık ve borçlarının önemli bir ağırlığını Avro ve ABD Doları kalemler oluşturmaktadır.

Şirketimizin finansal durum tablosunda yer alan en önemli varlık kalemi olan “Kullanım hakkı varlıkları”‘nın önemli bir kısmı AVRO ve ABD Doları olup, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Şirketimizin AVRO ve ABD Doları cinsinden varlıklarının toplam maddi olmayan duran varlıklara ve toplam varlıklara oranı sırasıyla 97% ve 20% gibi yüksek bir seviyededir.

Aynı tarihli kiralama işlemlerinden borçlarının toplam yükümlülüklere oranı 40%’tır. Yine ağırlıklı olarak AVRO cinsinden toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı ise 77%’dir.

2021 yılındaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 2021 yılında TL karşısında Avro’nun 68%, ABD Doları’nın ise 82% değer kazanması, TL olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen kiralama işlemlerinden borçları arasında dengesizlik oluşmasına ve geçerli para biriminin TL olarak devam ettiği durumda finansal raporlarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmaktadır.

Bu durum, finansal raporların Şirketin mali durumunu doğru bir şekilde göstermekten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan para birimi değişikliği ihtiyacının 2021’deki yüksek kur artışları ile bağlantılı olarak 2021’de belirginleştiği görülmüştür.

Şirketimizin havalimanı yer hizmetleri faaliyetlerinin içindeki yabancı havayollarına verdiği hizmetlerinin payının artması sebebiyle, TL’nin rekabet/faaliyet unsurları açısından, içinde bulunulan temel ekonomik çevreyi yansıtmaktaki etkisi azalmıştır.

Diğer bir deyişle, Avro’nun Şirketimizin mevcut faaliyetlerine olan etkisi artmıştır. Söz konusu fonksiyonel para birimi değişikliği, sadece Türkiye’de faaliyet gösteren Çelebi Hava Servisi A.Ş. için geçerli olup, Şirketimizin yurt dışında mukim iştirak ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ziraat Yatırım – 14 Mart 2022

Pozitif

Çelebi Hava 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 400,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 35mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Satış gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,1 oranında artarak 843,5mn TL’ye çıkan Şirket’in brüt karı ise 118,7mn TL’den 271,4mn TL’ye yükselmiştir.

Aynı dönemde operasyonel giderler %46,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 9mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece dördüncü çeyrekte 200,8mn TL net faaliyet karı oluşmuştur.

4Ç2020’de 63,7mn TL net faaliyet karı kaydedilmişti. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 70,6mn TL olurken, iştiraklerden de 1,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 192mn TL net gelir kaydedilmiştir.

54,1mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 410,5mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra 400,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmiştir.

Şirket’in 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı 533,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 169,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu, Çelebi Hava Servisi’nin Geçerli Para Birimi’nin 1 Ocak 2021’den başlamak üzere Türk Lirası’ndan Avro’ya çevrilmesine ve 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ait yıllık finansal raporların geçerli para birimi Avro olarak düzenlenerek KAP’a gönderilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Ziraat Yatırım – 9 Kasım 2021

Pozitif

Çelebi Hava 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 186,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 46,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,6 oranında artarak 742,3mn TL’ye çıkan Şirket’in brüt karı ise 165,6mn TL’den 302,1mn TL’ye yükselmiştir.

Aynı dönemde operasyonel giderler %34,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 12,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece üçüncü çeyrekte 223,7mn TL net faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2020’de 122,8mn TL net faaliyet karı kaydedilmişti.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 13mn TL olurken, iştiraklerden de 0,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında giderler 162,5mn TL’den 27,2mn TL’ye gerilemiştir. 14,5mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 195,4mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra 186,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmiştir.

Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 133mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 204,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Tacirler Yatırım – 20 Ağustos 2021

2Ç21 sonuçlarını 0.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 117.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 523.3 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %108 arttı. Şirket, 2Ç21’de 112.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %937 artış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1721 baz puan artarak %21.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 1359.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.2 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – 19 Ağustos 2021

Sınırlı Pozitif

2021 yılının ikinci çeyreğinde Şirket 495bin TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 117,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 oranında artan Şirket’in brüt karı ise 21mn TL’den 142,1mn TL’ye yükselmiştir.

Aynı dönemde operasyonel giderler %53 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 5,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece ikinci çeyrekte 63,5mn TL net faaliyet karı oluşmuştur. 2Ç2020’de 29,8mn TL net faaliyet zararı kaydedilmişti.

Finansman tarafında finansman giderleri 71,4mn TL’den 59,9mn TL’ye gerilemiştir. 3,4mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 5,3mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra 495bin TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmiştir.

İkinci çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 53,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 157,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Tacirler Yatırım – 19 Ağustos 2021

2Ç21 sonuçlarını 0.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 117.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 523.3 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %108 arttı. Şirket, 2Ç21’de 112.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %937 artış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1721 baz puan artarak %21.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1881 baz puan arttı ve %27.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 502 baz puan azaldı ve %13.9 olarak gerçekleşti.

Net işletme sermayesi ise 123.6 milyon TL (2Ç20: -48.6 milyon TL ve 1Ç21: 169.5 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.6 (2Ç20: -%2.9 ve 1Ç21: 10.7%) olarak kaydedildi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 1359.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.2 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – 31 Mayıs 2021

Nötr

Çelebi, 1Ç2021’de 53,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 40,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1Ç2020’ye göre %12,2 oranında artarak 451,1mn TL’ye yükselirken, brüt kar %37,3 oranında yükselmiş ve 116,2mn TL’ye çıkmıştır.

Şirket’in brüt kar marjı ise 1Ç2020’ye göre 4,7 puan artışla %25,8 olarak gerçekleşmiştir. Çelebi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,2 oranında artmış ve 59,4mn TL olmuştur.

Diğer faaliyetlerden de 19mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 37,8mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet karı 49mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 3,8 puan azalışla %8,4’ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,3mn TL gelir kaydedilirken özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar da 1,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle finansman öncesi kar 41,3mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %3,2 azalarak 87,7mn TL’ye gerilemiştir. 0,1mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 53,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Deniz Yatırım – 12 Mart 2021

CLEBI; 4Ç20’de faaliyet karlılığında iyileşme görüldü / sınırlı olumlu

Çelebi 4Ç20’de 435 milyon TL satış gelirleri (yıllık %5 azalış), 104 milyon TL FAVÖK (yıllık %18 artış) ve 35 milyon TL net kar (yıllık %17 artış) kaydetti. Sonuçlar için piyasa beklentisi bulunmamaktadır.

Son çeyrekte satış gelirlerinde önceki yıla kıyasla azalış görülürken, operasyonel kar marjlarındaki iyileşmenin desteğiyle FAVÖK yıllık bazda %18 oranında arttı. 4Ç19’da 34,7 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 4Ç20’de 27,6 milyon TL net finansal gider açıkladı.

Önceki 3 çeyrek dönemde zarar açıklayan Şirket 4Ç20’de hem kar marjlarındaki iyileşme, hem de finansal giderlerin sınırlandırılmasına bağlı olarak kar açıkladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

4Ç20’de brüt kar marjı 2,9 puan artışla %27,3 düzeyine yükselirken, FAVÖK marjı da yıllık 4,6 puanlık artışla %24 seviyesine ulaştı. Şirket’in 2020 sonu itibariyle 1,33 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır, net borcun FAVÖK’e oranı 3,9x düzeyindedir (Eylül sonu: 1,4 milyar TL, 4,3x).

Deniz Yatırım - 12 Mart 2021
Deniz Yatırım – 12 Mart 2021

Ziraat Yatırım – 12 Mart 2021

Sınırlı Pozitif

Şirket’in 4Ç2020’de ana ortaklık net dönem karı 35mn TL olmuştur. 2019’un 4. çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 29,8mn TL idi. Şirket’in 4Ç2020’de satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 oranında azalarak 434,6mn TL’ye gerilemiştir.

Satışların maliyetleri 2019’un aynı dönemine göre %8,4 oranında azalan şirketin brüt karı ise %6,5 oranında artmıştır. Operasyonel giderleri %7,6 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden ise 0,5mn TL gider yazmıştır.

Böylece esas faaliyet karı 63,7mn TL’yi göstermiştir. 2019’un aynı dönemindeki faaliyet karı 51mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 8,4mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 7,3mn TL gelir kaydedilmiştir.

27,6mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 51,8mn TL’ye ulaşmıştır. 10,8mn TL vergi gideri kaydeden şirketin ana ortaklık net dönem karı 35mn TL olmuştur.

Son çeyrek karına karşın şirketin 2020 yılı ana ortaklık net dönem zararı 169,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2019’da 192,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Acar Menkul Değerler – 17 Şubat 2021

“67”den 192”ye kadar süren ralli sonrasında senette “192-150” aralığında oluşan bir dinlenme ve çıkışı sindirme çabası görülüyor. Senet ikinci denemesinde de “191”e kadar geldi ama önceki zirveyi geçemedi. Şimdi de 20 günlük ortalamanın üstünde dolaşmakta.

Dünkü satış ortamında da ortalama desteğinde durulmuş. Bir süre daha ortalamaların üstünde kalarak yatay bir alan içinde hareket edebilir.

“192-150” aralığının katlanması durumunda hedef “230”un üstü olabilir. Lotlar az olduğundan kontrol edilebilmesi kolay olabilir ve çıkış trendi içinde yükselerek “200”ün üstüne gitmesi de bu son 1 senedir yaşanan ortamda şaşırtıcı olmaz.

Acar Menkul Değerler - 17 Şubat 2021
Acar Menkul Değerler – 17 Şubat 2021

Çelebi Holding Şirket ve Hisse Haberleri

Çelebi Holding Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Çelebi Holding şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Çelebi Hava Servisi Hyderabad Yer Hizmetleri İhalesini Kazandı (17 Aralık 2018)

Çelebi Hava Servisi’nin bağlı ortaklığı CAS India, Hindistan’daki Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda üçüncü taraflara yer hizmeti verme ihalesini kazandı

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada; “Şirketimizin 6 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %99,9 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private Limited’nın Hindistan’ın Hyderabad şehrinde mukim Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı işletmecisi GMR Hyderabad International Airport Limited tarafından, Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açılan ihaleye teklif verdiği bildirilmişti.” sözlerine yer verildi.

Bu ihalenin sonuçlandığı ve CAS India’nın Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda üçüncü taraflara yer hizmeti verme lisansına sahip üç firmadan biri olma hakkını elde ettiği açıklandı.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Çelebi Holding (CLEBİ) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT