Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

İş Bankası (ISCTR): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

İş Bankası (ISCTR) hisseleri ne olur sorusunun cevabı ve günlük yorumları bulunan sayfadır. Şirket ile ilgili haberler, tarih sıralamasına göre verilmektedir.

İş Bankası (ISCTR) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTürkiye’nin önemli bankalarından olan İş Bankası için hazırlanmış günlük hisse senedi yorumları bu sayfada yer almaktadır. En son yorumlar en üst sıradadır. Güncel tahminleri ve analizleri, aktif olarak takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla İş Bankası hisse senedi yorumları sizlerle:

İş Bankası (ISCTR) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Bu bölümde; Aracı kurumlar ve bankaların uzmanları tarafından kaleme alınan İş Bankası hisse yorumları ve tahminleri aşağıdadır. En üstte, en son yapılan analizler yer almaktadır.

Ziraat Yatırım – 7 Eylül 2021

Nötr

Yönetim Kurulu tarafından, 5 milyar TL nominal değere kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Ek olarak, yurt içinde 30 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup, söz konusu ihraçların halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

Şeker Yatırım – 20 Ağustos 2021

İş Bankası (ISCTR) nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda muhtelif konularda 37 milyon TL vergi, 55,5 milyon TL ceza olmak üzere toplam 92.5 milyon TL tarhiyat gerçekleştirildi. Banka tarafından yasal yollara başvurulması dahil olmak üzere alınacak aksiyonlar değerlendirilmekte olup gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Ziraat Yatırım – 11 Ağustos 2021

İş Bankası’nın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %18,4 oranında artarak 2.195mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.739mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 1.822mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri yazılması etkili olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,4 oranında artarak 4.049mn TL’ye yükselmiştir. Kredi mevduat makasındaki iyileşme ve TÜFE endekslilerden elde edilen gelirlerin 337mn TL artarak 1,7 milyar TL’ye yükselmesiyle net faiz gelirleri çeyreksel bazda %10 oranında artarak 6,66 milyar TL’ye yükselmiştir.

Bir önceki çeyrekte yatay seyreden net ücret ve komisyon gelirleri ise %12 oranında artarak 1,74 milyar TL’ye yükselmiştir. Bununla birlikte, kurlardaki görece düşük artış, tahsilatlardaki güçlü seyir ve normalleşmeyle birlikte karşılıklar %26,5 oranında azalarak 2,2 milyar TL’ye gerilemesi karı destekleyen diğer kalem olurken, Banka bu çeyrekte 470mn TL vergi geliri (1Ç2021: 166mn TL vergi gideri) yazmıştır.

Öte yandan, ticari zararın (swap gideri 502mn TL artarak 3.481mn TL’ye yükseldi) 1,13 milyar TL artarak 2,98milyar TL’ye yükselmesi, diğer faaliyet gelirlerinin %26,9 azalarak 958mn TL’ye düşmesi ve operasyonel giderlerin %12,3 oranında artarak 3,72 milyar TL’ye çıkması karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.

İkinci çeyrekte toplam krediler, kurun da etkisiyle %3,1 oranında artarak 396,4 milyar TL’ye çıkarken, tüketici kredilerin öncülüğünde TL kredilerin %2,1 oranında artış kaydetmiştir. YP krediler ise Dolar bazında %0,4 oranında gerilemiştir.

Diğer yandan, fonlama tarafında TL mevduatlar %11,6 oranında büyüme gösterirken, toplam mevduatlar kurdaki hareketin (YP mevduatlar Dolar bazında %1,8 oranında artmıştır) de etkisiyle %8,8 oranında büyümüş ve 415,6 milyar TL olmuştur. Öte taraftan, Banka’nın vadesiz mevduat oranı %42,2 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın kredi mevduat oranı ise 520baz puan azalarak %95,4’e gerilemiştir. Banka’nın Net Faiz Marjı (swap gideri hariç) kredi mevduat makasındaki iyileşme ve TÜFE endeksli tahvillerin katkısıyla 18 baz puan artarak %4,37’ye yükselmiştir. İş Bankası’nın ortalama özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,8 ve %1,4 ile bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmişlerdir.

Banka’nın takipteki krediler oranı, güçlü tahsilatlar, takibe düşen yeni kredilerdeki düşüş, 0,9 milyar TL’lik aktiften silme (write – off) ve kredi büyümesi ile birlikte 37 baz puan iyileşerek %4,92’ye gerilemiştir. Banka’nın 2. grup kredilerin oranı ise bir önceki çeyreğe göre 40 baz puan artarak %13,0 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın sermaye yeterlilik oranı BDDK düzenlemesi dahil 12 baz puan azalarak %17,65’e gerilemiştir. BDDK’nın yaptığı düzenlemenin katkısı 93baz puan olarak gerçeklemiştir. Net karın katkısı ise 41baz puan olurken, kurun riskli varlıklar üzerindeki negatif etkisi 39 baz puan olmuştur.seviyelere yükseltmiştir. Son olarak Banka, swap düzeltilmiş net faiz marjında önceki beklentisine göre (%3,6-3,8) yaklaşık 50 baz puan düşüş öngörmektedir.

Vakıf Yatırım – 10 Ağustos 2021

Bugün piyasa kapanışı sonrasında finansal sonuçlarını duyuracak olan İş Bankası’nın 2Ç’de net karının yıllık %7,7 artış, bir önceki çeyreğe göre %8,3 düşüş göstererek 1,7 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,8 mlr TL) olacağını tahmin ediyoruz. 2Ç’de çeyreksel %20 yükselmesini beklediğimiz swap maliyetleri neticesinde bankanın net faiz marjında (swap dahil) 20 bp düşüş öngörüyoruz.

Diğer yandan, ödeme sistemlerindeki performansın artması ile 2Ç’de bankanın komisyon gelirlerinde çeyreksel %9,9, yıllık %50,4 oranında yükseliş tahmin ediyoruz. Banka’nın 2Ç’de de iştiraklerden elde ettiği gelirin güçlü olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Banka’nın 2Ç’de özkaynak karlılığının %11’den %11,2’ye çıkmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – 4 Ağustos 2021

Nötr

Genel Müdürlük tarafından 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 975 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Banka tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Ziraat Yatırım – 28 Haziran 2021

Nötr

Genel Müdürlük tarafından 350mn TL nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 525mn TL nominal değere kadar artırılabilecektir. Banka tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Ziraat Yatırım – 15 Haziran 2021

Nötr

Banka tarafından, toplamda 300mn Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Banka tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Ziraat Yatırım – 28 Mayıs 2021

Nötr

Banka 544,7mn Euro ve 300mn ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.

İş Bankası Şirket ve Hisse Haberleri

İş Bankası Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, İş Bankası ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

İş Bankası Bakan Albayrak’ın Çağrısına Yanıt Verdi
(23 Mart 2020)

İş Bankası Bakan Albayrak’ın Çağrısına Yanıt VerdiPazartesi günü itibarıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank koronavirüs salgınının yarattığı olumsuzlukları hafifletmek amacıyla bir dizi tedbir paketi açıkladı. Nakit akışı bozulan bireysel ve kurumsal müşteriler için ödemelerin ertelenmesi, borçların yapılandırılması gibi destekleri içeren paketler açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketlerinin ardından özel bankaların da aynı şeyi yapması konusunda çağrıda bulundu. Albayrak’ın çağrısına yanıt veren İş Bankası müşterilerinin bu süreçte gördüğü zararı en az da indirmek amacıyla aldığı kararları duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyulması halinde kredi ödemelerin 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği, sektör ayrımı yapmaksızın ihtiyaç halinde vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahi gerekli tüm desteğin verileceği aktarıldı.

KOBİ’lerin ve küçük işletmelerin ticari yükümlülüklerini devam ettirmesi adına ek limit için azami çaba gösterileceği kaydedildi. Çalışanlarını işten çıkarmayacağını taahhüt eden işverenlere 3 aylık maaşı kadar ek limit tahsisi suretiyle ödeme yapılacağı kaydedildi.

30 Nisan’a kadar EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacağı, bunun yanında temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kredi kartı limitlerinin artırılacağı açıklandı.

İş Bankası’nın Maximum Mobil Uygulaması 2019’da 5,4 Milyon Kez İndirildi
(26 Şubat 2020)

İş Bankası’nın Maximum Mobil Uygulaması 2019’da 5,4 Milyon Kez İndirildiİş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Bölüm Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, e-ticaretin gelişimine ve ödeme yöntemlerine değindi. Dijitalleşme çağında olduğumuzu söyleyen Kutacun, dünyada birçok ödeme sistemi olduğunu belirtti. Dünyanın dijitalleştiğini ve ödemelerin dijital olmamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye’nin kart pazarı ve hacmi açısından Avrupa’nın en büyüğü olduğunu ifade eden Kutacun, Asya bölgesinde daha çok Alipay ve WeChat gibi ödeme yöntemlerinin tercih edildiği bilgisini paylaştı. Avrupa ve ABD’de ise Google Pay ve Apple Pay gibi sistemlerin kullanıldığını aktardı.

Ülkemizde ödemelerin %85’lik kısmının sanal poslarla ve kartlarla, %11’inin kapıda ödeme şeklinde yapıldığını söyledi. 2014 yılında %9 olan toplam üye işyeri ve işlem hacminin, geçen yıl %18,2 seviyesine çıktığını dile getirdi.

İş Bankası olarak 2019 yılı itibarıyla 38 farklı ödeme sistemi ve 26 para biriminden ödeme aldıklarını söyleyen Kutacun, GO (Güvenli Ödeme) altyapısı üzerinden doğrulama yapan ilk banka olduklarını anımsattı.

Geçen yıl 135 milyon e-ticaret işlemi gerçekleştirdiklerini, Maximum İşyerim uygulaması indirme sayısının 100 bine ulaştığını açıkladı. 5,4 milyon indirme sayısına ulaşan Maximum Mobil uygulamasıyla 1,7 milyar lira parasal işlem hacmi gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

İş Bankası Genel Müdürü CHP Hisseleri Hakkında Detaylı Açıklamada Bulundu
(18 Şubat 2020)

İş Bankası Genel Müdürü Hisseler Hakkında Detaylı Açıklamada Bulundu2 yıl önce gündeme gelen İş Bankası’nın hisseleri konusu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Meclis’e taşınması talimatını verdi. Hükümet bankanın CHP yönetiminde olan hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılması gerektiğini söylüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, üyelerin sadece İş Bankası’nda Atatürk’ün vasiyetini temsil etmek üzere bulunduklarını söyledi. İktidarın yaptığı şeyin ekonominin zaten sıkıntılı olduğu bir dönemde krizi büyütmekten başka bir şey olmadığını belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise konuya son noktayı koyacak açıklamada bulundu. İş Bankası’nın 25 bin çalışanı, emekli, dul ve yetim şeklinde üyeleri olduğunu, bu yoğunluk göz önünde tutulduğunda yönetim kurulunda da üye sayısının fazla olduğunu söyledi. Karar alma mekanizması açısından da net ve şeffaf bir durumun söz konusu olduğunu dile getirdi.

CHP’nin Atatürk’ün vasiyeti üzerine belirli bir kısım hisseyi temsil ettiğini, geri kalanın ise halka açık olduğunu söyledi. Atatürk’ün paylarının kimin temsil edeceğine dair çıkan tartışmalara yönelik, “Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Zannediyorum böyle bir cevap yeterlidir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Bankası Konusunun Meclise Taşınması Talimatını Verdi
(13 Şubat 2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Bankası Konusunun Meclise Taşınması Talimatını Verdi2018 yılında gündeme gelen İş Bankası’nın hisseleri tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden gündeme geldi. Cumhuriyetçi Halk Partisi, bankanın %28 hissedarı konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir siyasi partinin banka gibi ticari bir kurumun hisselerinin yönetmesinin yasalara aykırı olduğunu söylemişti. Bu nedenle İş Bankası’nın CHP yönetiminde olan hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılması gerektiğini belirtmişti.

Bu söylemlerini geçen süre zarfında birçok kez yinelese de uzunca bir zamandır konuya ilişkin herhangi bir gelişme olmuyordu. Bugün yaptığı konuşmada hisse konusunun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınması talimatını verdi.

AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ele alınan konu üzerinde geniş boyutta tartışma yapıldı. Atatürk’ün bankanın hisselerini halka bırakılmasını amaçladığı ve bu konudaki yanlışın düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

İş Bankası 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı Gerçekleştirdi (17 Ocak 2020)

İş Bankası 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı Gerçekleştirdiİş Bankası uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada faiz oranı %7,75 ihraç işlemine 3,5 milyar dolardan fazla talep geldiği bildirildi. Banka 400 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli  sabit faizli Euro tahvil ihracı ile birlikte, Türkiye’ye 1 milyar 150 milyon dolarlık kaynak sağlamış oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bu kaynakların ülke ekonomisine ait olduğunu ve kendilerinin sadece aracı olduğunu belirtti. Söz konusu kaynakları Türkiye ekonomisinin hizmetine sunacaklarını ifade eden Bali, banka olarak kredi verme kapasitesini artıran sermaye benzeri tahvil ihracının çok değerli olduğunu aktardı.

İş Bankası Grubu olarak gerçekleştirilen iki ihracın teşvik edici olmasını ümit ettiklerini söyledi. Şubat ayından Türk bankaları tarafından yurt dışında yapılan, katkı sermaye niteliğini taşıyan ilk piyasa ihraç işlemi olduğunu ve beklenenden daha çok talep geldiğini belirtti.

Söz konusu ihraca 200’e yakın yatırımcının ilgi gösterdiğini dile getiren Bali, “İhraca gelen yüksek talebe bağlı olarak, tahvilin getiri seviyesi işlem sırasında revize edildi ve başlangıç seviyesinin 50 baz puan altında sonuçlandırıldı.” şeklinde açıklamada bulundu.

İş Bankası Hakkında Bilgiler

İş Bankası Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerCumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, bugün hala güçlü bir altyapı ile faaliyet göstermektedir. Birçok alanda hizmet veren İş Bankası’nın günümüzdeki ortaklık yapısı; % 39,95 oranında İş Bankası Munzam Sandık Vakfı’na, % 28,09 oranında Atatürk hisselerine ve % 31,96 halka açıklık payına dayanmaktadır.

İş Bankası’nın piyasa değeri, 33,5 milyar lira civarındadır. Atatürk’ün vasiyeti üzerine mülkiyeti, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bırakılırken, hisselerinin temettü geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmıştır.

Bankanın A, B ve C grubu hisseleri Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da ISATR, ISBTR VE ISCTR kodları ile işlem görmektedir. İş Bankası C grubu hisseleri, Amerikan Depo Sertifikası olarak TYABY koduyla ABD tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. TIBD koduyla da Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası‘nda alım – satıma açılmıştır.

İş Bankası hisse tahminleri bulunan bu sayfada, uzmanlar tarafından kaleme alınan en güncel analiz ve beklentilere yer verilmektedir. Aracı kurumların incelemeleri ve analizleri sonucunda elde edilen bilgiler, en güncel en üstte olacak şekilde sizlerle paylaşılmaktadır. Düzenli olarak güncellenecek olan bu sayfada ISCTR hisse senedi yorumları günlük olarak yenilenecektir. Zamanla önemli gelişmeler bırakılıp, diğer yorumlar silinecektir.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Sonuçİş Bankası (ISCTR) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT