Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerMigros Ticaret A.Ş. için Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları, bankalar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış analizler bu sayfada yer almaktadır. Günlük MGROS hisse yorumları ve tahminleri, aktif olarak sizler için derlenecektir. En üstte en güncel yorumlar bulunmaktadır.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla MGROS hisse yorumları sizlerle:

Migros (MGROS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Migros (MGROS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurum ve bankaların raporlarından derlenen Migros hisse tahmin ve analizleri sizlerle bu bölümde paylaşılmaktadır. Tarih sıralamasına göre takip işlemi yapılması için düzenlenmiştir.

Ak Yatırım – 24 Nisan 2018

Kipa’nın Migros çatısı altında birleşmesi ile ilgili kolaylaştırırılmış usulde birleşmeye dikkate alınacak birleşme oranına ilişkin bağımsız denetim raporu açıklandı. Buna göre, birleşme oranı %99,1080 olarak belirlendi. Sonuçlara göre, Kipa’nın 31/12/2017 itibariyle 1 kipa hissesinin bedeli 1,29439 TL, Kipa hissesinin Migros hissesiyle değişim oranı 0,032030 olabileceği önerilmiş.

Cuma günü Migros’un kapanışa göre, Kipa hissesinin (1 TL nominal değerli) denk geldiği değer 0.76 TL (77% aşağı potansiyel). Dolayısıyla, açıklanan birleşme oranının Kipa hisseleri için olumsuz, Migros hisseleri içinNötr etki yapmasını bekliyoruz.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Vakıf Yatırım – 24 Nisan 2018

Uzman kuruluş raporuna göre İNA, Benzer İşlemler ve Benzer Şirketler Yöntemleri esas alınarak yapılan değerlemede, Kipa’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam hisse değeri ve hisselerin her bir adedi için önerilen beher hisse bedeli 1,29439 TL olarak hesaplanmıştır. Rapora göre Migros’un toplam hisse değeri 5,4 mlr TL, Kipa’nın toplam hisse değeri 1,7 mlr TL olarak belirlenirken hisse değişim oranı 0,032 olarak açıklanmıştır (1 KIPA hissesine karşılık 0,032 MGROS hissesi).

Tacirler Yatırım – 24 Nisan 2018

Migros-Kipa birleşmesinde Ernst&Young’ın yaptığı değerlemeye göre 1 Kipa hissesi için belirlenen değer 1,29439 TL’dir ve 1 Kipa hissesine karşılık verilecek Migros hissesi 0,032030213 adettir. SPK değerlemeye onay verdikten sonra birleşme gerçekleşecektir.

Şeker Yatırım – 24 Nisan 2018

Geçtiğimiz günlerde “ kolaylaştırılmış usulde birleşme” şeklinde gerçekleştirilecek şirket birleşmesi için bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı değerleme raporuna göre bulunan ağırlıklandırılmış değişim oranı 0.032030212. Değişim oranına göre hesaplanan Kipa hisse fiyatı, pay başına 0.76 TL. Öte yandan, SPK’nın yayımlamış olduğu Ayrılma Hakkı Tebliği, Madde 12/e’ye göre, kolaylaştırılmış usülde birleşmeler “ayrılma hakkı- nın doğmadığı haller” olarak sınıflanmaktadır (Migros: Nötr – Kipa: Olumsuz).

VİOP deneme hesabı!

Tacirler Yatırım – 20 Nisan 2018

Rekabet Kurulu Migros’un 73 Uyum- Makro Market mağazasını satın almasını onaylamıştır. Nötr haber.

Ak Yatırım – 10 Nisan 2018

Migros %96,25 iştirakı olan Kipa ile birleşme kararı aldığını açıkladı. Buna göre birleşme şirketin 2017 yıl sonu bilançoları baz alınarak yapılacak. Migros birleşme sonrası Kipa’nın geçmiş yıl zararlarından dolayı vergi avantajı elde etmeyi planlıyor. Haberin Migros hisselerine etkisinin nötr olmasını bekliyoruz

Vakıf Yatırım – 19 Nisan 2018

Migros ile Kipa’nın, Kipa’nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devir alınarak Migros bünyesinde 31.12.2017 mali tablolarıyla birleştirilmesine; Kipa’nın diğer ortaklarına verilecek Migros paylarının tespitinin uzman kuruluş raporuna göre yapılmasına karar verildi.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Tacirler Yatırım – 19 Nisan 2018

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) %96 ortağı olduğu Kipa ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı ve swap rasyosunun belirlenmesi için üçüncü bir şirkete yetki verdi. Migros’un birleşme niyetini daha önce duyurmasını dikkate alarak Migros’te nötr piyasa tepkisi bekliyoruz. Migros birleşme sonrası 2Y18’de genel merkez giderlerinde optimizasyon sağlamayı planlıyor. Ayrıca, Kipa’nın geçmiş yıl zararları nedeniyle Migros’ta vergi avantajı sağlanacağını ve değerlemeye %2,5 katkısı olacağını öngörüyoruz.

Ziraat Yatırım – 19 Nisan 2018

Kipa’nın 18.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 1- Migros Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa’nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158 ve 191 ila 194’üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine, 2- Migros, Kipa’nın oy hakkı veren paylarının %96,25’ine sahip olduğundan, birleşme işleminin TTK’nun 155 ve 156’ncı maddeleri ile SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13’üncü maddesi kapsamında “kolaylaştırılmış usulde birleşme” hükümleri çerçevesinde yürütülmesine, 3- Kipa’nın diğer ortaklarına verilecek Migros paylarının tespiti açısından adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacı ile Kipa ortaklarına seçimlik hak olarak önerilecek Migros payının nakit karşılığının tespitine yönelik Uzman Kuruluş Raporu hazırlatılmasına ve bu hususta Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Ak Yatırım – 11 Nisan 2018

12 Aylık Fiyat Hedefi: 35 TL
Getiri Potansiyeli: %45
FD/VAFÖK: 6,8 (2018T) – 5,6 (2019T)
F/K: n.m (2018T) – 31,6 (2019T)

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Migros ortaklarından Moonlight Capital, Migros’un %7.3’ünü (13 milyon nominal hisse) hisse başı 26.0 TL’den yabancı kurumsal yatırımcılara Kasım 2017’de sattı ve 14,3 milyon adet nominal hisseyi potansiyel satış için kaydettirdi. Migros güçlü operasyonel satış performansını devam ettirmekte ve süpermarket segmentinde lider pozisyonunu sürdürmektedir.

Migros’un 2017’de cirosu %39 artarken, FAVÖK marjı yıllık 50 baz puan düşerek %5,2 oldu. Marjlarda yaşanan düşüş, Kipa’nın düşük marjından kaynaklanmaktadır.

2018 yılı için şirket yönetimi yıllık %15‐18 ciro artışı ve FAVÖK marjının %5,5‐6,0 olmasını öngörüyor. 2018 yılı için hesapladığımız 6,8 FD/FAVÖK çarpanının, şirketin güçlü büyümesini dikkate aldığımızda cazip olduğunu düşünüyoruz.

Anadolu Yatırım – 9 Nisan 2018

24,40 üzerinde tepkilerin güçlenmesini bekliyoruz

Cuma günü gün içi raporumuzla 23,90 üzerinde beğendiğimizi ifade ettiğimiz hissede düşen kanala denk gelen 24,40 üzerine kapanışı pozitif olarak değerlendiriyoruz. 24,40 üzerine yerleşmede hissede tepki alımlarının güçleneceğini tahmin ediyoruz. Bu durumda 24,80-25,00-25,50 dirençlerinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Hissede stop-loss önerimiz 23,80’de.

Kapanış : 24,50
Destekler : 24,30-24,15-24,00
Dirençler : 24,80-25,00-25,50

Anadolu Yatırım - 9 Nisan 2018
Anadolu Yatırım – 9 Nisan 2018

Ak Yatırım – 6 Nisan 2018

12A Hedef Fiyat: 35.00
Getiri Potansiyeli: %45
FD/VAFÖK: 6.8 (2018T) – 5.6 (2019T)
F/K: n.m (2018T) – 31.6 (2019T)

Migros ortaklarından Moonlight Capital, Migros’un %7.3’ünü (13 milyon nominal hisse) hisse başı 26.0 TL’den yabancı kurumsal yatırımcılara Kasım 2017’de sattı ve 14,3 milyon adet nominal hisseyi potansiyel satış için kaydettirdi. Migros güçlü operasyonel satış performansını devam ettirmekte ve süpermarket segmentinde lider pozisyonunu sürdürmektedir.   Migros’un 2017’de cirosu %39 artarken, FAVÖK marjı yıllık 50 baz puan düşerek %5,2 oldu.

Marjlarda yaşanan düşüş, Kipa’nın düşük marjından kaynaklanmaktadır.  2018 yılı için şirket yönetimi yıllık %15‐18 ciro artışı ve FAVÖK marjının %5,5‐6,0 olmasını öngörüyor. 2018 yılı için hesapladığımız 6,8 FD/FAVÖK çarpanının, şirketin güçlü büyümesini dikkate aldığımızda cazip olduğunu düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – 5 Nisan 2018

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) Mart ayında 27 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 1.893’e ulaştı. Nötr haber.

Ziraat Yatırım – 5 Nisan 2018

 Nötr

Şirketin 10 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 27 satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mart 2018 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.893 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.933’tür. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza) Şirket 31 Mart 2018 itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde de faaliyet göstermektedir.

Ziraat Yatırım – 23 Mart 2018

Nötr

Şirketin 16 Mart 2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilen, 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasının devri hususunda gerekli hukuki ve idari izinler alınmış olup, bugün itibarıyla Rekabet Kurumu’na onay için başvuru yapılmıştır.

Tacirler Yatırım – 22 Mart 2018

Migros (AL, hedef fiyat 33 TL) hissesini de uzun vadeli beğenmemize rağmen, %23,2 dolaylı hisse payına sahip BC Partners’ın yakın zamanda oluşabilecek hisse satışının hisse üzerinde kısa vadeli baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – 19 Mart 2018

Nötr

Şirket ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53’ü İstanbul’da, 3’ü Tekirdağ’da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya’da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105mn TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Tacirler Yatırım – 13 Mart 2018

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) analist telekonferansı düzenledi. CEO, Özgür Tort, 4 Kipa mağazasındaki yeniden yapılandırmanın tamamlandığı, 3 mağazada yapılandırmanın devam ettiği ve 17 mağazada 2018’de yapılandırmanın planlandığından bahsetti. 120- 150 sayısında mağaza açılışı planlarına rağmen, Kipa mağazalarının yeniden yapılandırılması metrekare büyüklüğünde sınırlı büyümeye neden olacak. Ancak mağaza trafiği ve metrekare ciro bazındaki artışlarla şirket %15-18 aralığında ciro büyümesini yakalamayı hedefliyor.

FAVÖK marjında %5.5-6 seviyesi bekleniyor ancak Kipa mağazalarının performansına bağlı olarak çeyreksel farklılıklar görülebilir. Şirket 2018 yılında 400 milyon TL toplam yatırım hedefliyor. Şirket ayrıca yıl sonunda 672 milyon avro seviyesinde gerçekleşen avro borcu 610 milyon avro seviyesine düşürdüğünü açıkladı. İnorganik büyüme konusunda ise henüz somut bir adım yok.

Deniz Yatırım – 12 Mart 2018

Kur farkı zararları Migros’un 4Ç17’deki beklenti üzeri operasyonel performansını gölgelemiş Kipa birleşmesi ve yüksej enflasyon sayesinde Migros’un cirosunda güçlü bir büyüme beklenirken, Kipa birleşmesinin marjlar üzerinde bir miktar baskı yapması öngörülüyordu. Ancak ciro beklentilerin bir miktar üzerinde kalırken (%1 bizim, %2 konsensus tahmininden yüksek), Kipa’daki birleşme sonrası operasyonel toparlamanın öngörülerden hızlı olmaya başlaması sayesinde, Migros’un marjlarındaki düşüş beklentilere göre sınırlı kaldı. 4Ç17 %5.4 FAVÖK marjı açıklayan Migros’un FAVÖK rakamı yıllık bazda %37 artış ile 217 mln TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı bizim %5.0, konsensusun ise %5.2 tahmininden yüksek gelmesi ve bir miktar da cironun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde FAVÖK bizim ve piyasa beklentisinin sırasıyla %7 ve %5 üzerinde geldi.

4Ç17 net zararı olan 206 mln TL ise tahminlerden yüksek geldi. Bu kur farkı zararının tahminleri aşmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, tahminlerden yüksek gelen 4Ç17 net zarar hisse üzerinde kısa süreli bir baskı oluşturabilir. Ancak, marjlardaki düşüşün sınırlı kalması ileriye dönük olarak daha olumlu bir görünüm ortaya koyduğu için hisse üzerindeki baskı sınırlı kalacaktır ve alım için fırsat oluşturabilir. Uzun vadeli hisse performansı BC Partners’ın elinde tuttuğu Migros hisseleri için alacağı potansiyel satım kararının zamanlaması etkili olacaktır.

Deniz Yatırım - 12 Mart 2018
Deniz Yatırım – 12 Mart 2018

Ziraat Yatırım – 12 Mart 2018

Sınırlı Negatif

Migros’un 2017 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 206,3mn TL ile piyasanın 177mn TL olan zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %38,7 oranında artan Migros’un 4. çeyrek brüt karı %42,8 artışla 1.080mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %44,3 artışla 937,9mn TL’ye yükselmiş ve brüt karın büyük bir kısmını eritmiştir. 55mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %20,8 yükselişle 86,9mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,3 puan gerilemeyle %2,2 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 4Ç2016’daki 167mn TL’den 4Ç2017’de 226mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %5,8’den %5,6’ya gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 28,2 TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 115,1mn TL’yi göstermiştir.

Finansman tarafında ise 279,6mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi zararı 164,5mn TL’ye ulaşmıştır. 41,4mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem zararı 206,3mn TL’ye yükselmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Şirket geçen sene 4. çeyrekte 236,7mn TL zarar açıklamıştı. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 512,7mn TL olmuştur. 2016 yılındaki ana ortaklık net dönem zararı 300,2mn TL idi.

Migros 2018 yılında 120-150 arasında yeni mağaza açılışı hedeflemektedir. Migros’un konsolide satış büyümesinin %15-18 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket 2018 yılında konsolide bazda %5,5-6,0 mertebesinde VAFÖK marjına ulaşmayı hedeflemektedir.

Oyak Yatırım – 9 Mart 2018

Migros 4Ç17 gelir büyüme beklentimiz %36’dır (%21 Migros solo büyüme). Kipa’nın da etkisiyle, konsolide FAVÖK marjının %5.0’le geçen seneki %5.8’in gerisinde olmasını öngörüyoruz. Net kar TL’nin EUR karşısındaki çeyreksel değer kaybından olumsuz etkilenmeyi sürdürecektir.

Tacirler Yatırım – 9 Mart 2018

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım beklentisi 199 milyon TL net zarar, konsensus ise 177 milyon TL net zarardır.

Ziraat Yatırım – 8 Mart 2018

Nötr

Şirket, 16 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 21 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 28 Şubat 2018 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.870 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.909’dur. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)

Migros Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Türkiye’nin perakende sektöründe öncü markalarından olan Migros, geniş kullanım alanı, ürün çeşitliliği ve insan kaynakları ile beğenilen şirketlerdendir. MGROS hisseleri ise perakende sektörünün ön planda olduğu zamanlarda, uzmanların ilk önerileri arasında yer almaktadır. Üstelik temettü dağıtımı ile de dikkat çeken bir şirket haline gelmiştir.

2017 yılının ilk yarısında 1844 toplam mağaza sayısına ulaşan Migros’un, yılın ikinci çeyreğinde konsolide brüt kar oranı % 43 artmış ve 1 milyar lirayı aşmıştır. Aynı zamanda yılın ilk yarısında 154 milyon liralık yatırım harcaması yapmıştır. Kipa ile entegrasyonu devam eden Migros’un hisse performansı da yatırımcısını sevindirmektedir.

Migros hisse senedi yorumları bulunan bu sayfada, aracı kurumların ve bankaların raporlar takip edilerek derleme yapılmıştır. Tek bir sayfada MGROS hisseleri ile ilgili analizleri ve beklentileri görebilmeniz amaçlanmıştır. En güncel yorumlar üst kısımda verilerek, takip işlemi kolaylaştırılmıştır. Alt bölümde ise eski ama önemli bilgilerin yer aldığı raporlar bırakılmıştır.

Sonuç

Migros hisse yorumları bulunan bu sayfada yer alan bilgiler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere göre yatırım kararı verilmemelidir. Bilgiler ışığında yatırım kararı verilmesi durumunda doğabilecek zararlardan ve kayıplardan site sorumlu tutulamaz. Bilgiler, uzmanların kişisel yorumlarına ve analizlerine göre oluşturulmuştur.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir