Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
Borsa Nasıl Oynanır » Para Dünyası»OECD Nedir? Açılımı, Görevleri ve Üye Ülkeler Listesi

OECD Nedir? Açılımı, Görevleri ve Üye Ülkeler Listesi

OECD, bilinenin aksine yalnızca ekonomik bir terimden ibaret değildir. Açılımı, ne olduğu ve neler yaptığına kadar akıllarda merak uyandırır. İşte hakkında bilmek istediğiniz her şey;

OECD Nedir? Açılımı, Görevleri ve Üye Ülkeler ListesiOECD, aslında kurumun İngilizce uzun isminin kısaltılmışıdır. Önemli bir ekonomik örgüttür. Bu nedenle belli dönemlerde yayımladığı raporlarla gündeme gelmektedir.

VİOP İşlemlerini Risk Almadan Demo Hesap ile Hemen Öğrenin!
Bilgi Almak için Tıklayın.

Ülkemiz de dahil, dünya üzerindeki 36 ülke bu örgüte üyedir. Belirli amaçlar çerçevesinde hareket eder. 36 ülkenin 30’u 2005 yılında Dünya Bankası’nca yüksek gelirli olarak belirlenmiştir.

Ekonomik kalkınma kapsamındaki her şey bu kurumun ilgi alanındadır. 1961 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgütün görev tanımı oldukça kapsamlıdır.

OECD Nedir?

OECD Nedir TanımÖrgütün tanımından önce açılımını bilmenizde fayda vardır. OECD’in açılımı, İngilizce karşılığının baş harflerinden oluşur: “Organisation for Economic Co-operation and Development”.

Türkçede ise “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” veya“İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü” adıyla bilinir. Örgüt yerine “teşkilatı” kavramını da görebilirsiniz. Fakat bu uzun isimleri söylemek zor geldiğinden, kısaca OECD şeklinde anılır.

Peki, OECD’in yalnızca bir ekonomik örgüt olduğunu bilmek yeterli midir? Elbette değildir. Çok sayıda işlevi olmakla birlikte, önemli ülkeler ona üyedir. Çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmek için çalışır.

“Kendisine üye ülkelerin mali, çevresel ve sosyal problemlerde birbirleriyle düşünce alışverişi yapmalarını sağlayan, deneyimlerini paylaştıran uluslararası bir teşkilat” sizin için en sade tanım olacaktır.

OECD, resmi dil olarak İngilizce ve Fransızca’yı kullanır. Sosyal veriler sağlayan, istatistikler yapan, mali politikaları inceleyen bir teşkilattır. Faaliyet dönemleri 1947-1960 yıllarını kapsayan Avrupa Ekonomi İşbirliği Teşkilatı’nın (OEEC) yerine kurulmuştur.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Château de la Muette’dedir. Örgüte üye devletlerin katkılarıyla finanse edilir. Ayrıca Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington’da ofisleri vardır. 1 Haziran 2006 tarihinden bu yana örgütün genel sekreteri Meksikalı Mr. Angel Gurria’dır. Ekonomist ve diplomattır.

Bakalım OECD resmi web sitesindeki tanım bize neler söylüyor?

OECD Web Sitesi TanımOECD; ekonomi, finans, çevre, yönetişim ve inovasyon gibi daha birçok alanda faaliyet gösterir. Yani buradan anlamalıyız ki, onu yalnızca ekonomik bir kurum olarak bilmek doğru olmayabilir.

Bir ülkedeki insanların yaşam standartlarını iyi veya kötü yapan her şeyle ilgilenir. Mesela; sosyal güvenlik, tatil süreleri, eğitim sistemleri, yaşlıların yaşam koşulları…

OECD Görevleri Nelerdir?

OECD Görevleri NelerdirYukarıda yaptığımız tanımlamalar, örgütün amaçlarını az çok anlamanıza yardımcı olmuştur. OECD’in ne işe yaradığını daha net anlayabilmek için şimdi görevlerine bir göz atalım;

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere neden olan etkenleri ortaya koymak.
 • “Ekonomide büyüme” gerekliliğini ülkelere aşılamak.
 • Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma sağlamak.
 • Hükümetlerin talebi doğrultusunda ülkede incelemeler yapmak.
 • Yenilikçi politika fikirleri sunmak ve en iyi uygulamaları istişare etmek üzere ülkeleri bir araya getirmek.
 • Politika kararları alma aşamasında üyelere lazım olabilecek bilgiler sunmak.
 • Ülkelerin tecrübelerini birbirleriyle paylaşabileceği bir ortam hazırlamak.
 • Uluslararası sorunlara ortak çözüm üretilebilmesini mümkün kılmak.
 • Sosyal anlamda eşitliği bozmamak.
 • Yoksullukla mücadele kapsamında devletlere yardımcı olmak.
 • İstikrarlı ekonomik büyüme için politikalar oluşturmak.
 • Ekonomik ve sosyal alanlarda istatistiki veriler oluşturmak.
 • Ülkelerde işsizliğe çözüm bularak istihdamı artırmak.
 • Ülkelerin ekonomik gelişmelerini incelemek, gerektiğinde tahminler yapmak.
 • Turizm alanındaki deneyimleriyle bu alanda izlenen politikaları incelemek.
 • Bölgesel ya da uluslararası politik sorunları ele almak.
 • İlgi alanı kapsamındaki her konuda kendisine üye olan ülkelere çözüm üretmek.
 • Bölgesel girişimlerde bulunarak doğru uygulamalar gerçekleştirmek.
 • Ülkelerde refah düzeyini artırmak için gerekenin yapılması konusunda destek vermek.
 • Bağlayıcı olmayan ilkeler, rehberler, iyi uygulamalar ve öneriler sunmak.
 • Üye ülkelerde demokrasi, insan hakları ve özgürlüğün gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak. OECD üyeliği olmayan ülkelerde de bu kavramların önemini vurgulamak.
 • Vatandaşların daha iyi standartlarda yaşam sürmesini sağlamak.
 • Finans piyasalarında istikrar oluşturmak.
 • Yalnızca bir ülkenin değil, diğer ülkelerin de mali gelişimine yardımcı olmak.
 • Belli yasalar çerçevesinde dünya ticaretini geliştirmek ve korumak.
 • Veri toplamak, bunlar arasında karşılaştırma yapmak ve ardından analiz etmek.
 • İnsan haklarını korumak, vatandaşların özgürlük haklarına gölge düşürmemek.
 • Serbest ticaret pazarı teşviklerinde bulunmak.
 • Büyük çaplı yatırımların önünü açmak.
 • Ülkelerin ticaret ve yatırıma ne derece yatkın olduklarını saptamak.
 • Uluslararası işbirliğini geliştirmek.
 • Daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşulları sunmak.
 • Bilim ve teknolojiden en verimli ölçüde faydalanmayı sağlamak.
 • Mevcut eğitim sistemlerinin gençleri yaşama atılmaya ne derece hazırladığını ölçmek.
 • Atık, kirlilik, geri dönüşüm gibi çevresel sorunlara çözüm üretmek.
 • OECD üyesi ülkelerin enerji alanındaki sorunlarını daha yetkili kurumlar olan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Nükleer Enerji Ajansı’na (NEA) iletmek.
 • Vergi sistemlerinin etkilerini küresel çapta analiz etmek.
 • Daha az zorlayıcı vergi sistemlerine teşvik etmek.
 • Vergi kaçakçılığına çözüm olabilecek öneriler sunmak.
 • Nüfuslarda yaşlılık oranı tespiti yapmak. Bu oranın sigorta ve emeklilik sistemi üzerindeki etkilerini incelemek.
 • Etkili finans uygulamaları geliştirip sunmak.
 • Hükümetleri iyi bir kamu yönetimine teşvik etmek.
 • İşletmeleri daha iyi yerlere taşıma konusunda desteklemek.
 • Şirketler arasındaki rekabeti adil bir ortama taşımak.
 • Üye ülkelerin ekonomilerini incelemek. İncelemelerin ardından küresel, bölgesel veya ulusal raporlar oluşturup bunları sunmak. Gerektiğinde önerilerde bulunmak.
 • Dünya genelinde rüşvet ve diğer yasa dışı eylemlerin önüne geçmek.
 • Cinsiyet ayrımcılığının ekonomik büyümeye nasıl bir etki ettiğini incelemek.
 • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine danışmanlık desteğinde bulunmak.

OECD Faaliyet Alanları Nelerdir?

OWECBir önceki bölümde size örgütün görev ve amaçlarını detaylıca açıkladık. Görevlerinden de anlaşıldığı üzere OECD farklı alanlarda faaliyet gösterir;

OECD Faaliyet Alan ListeÖrgütün oldukça kapsamlı bir alana hakim olduğunu gördünüz değil mi?

OECD üyesi ülkeler bahsedilen tüm bu alanlarda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur. Ülkeler aynı zamanda mali istikrar çerçevesinde kendi kendine yetebilecek ekonomik kalkınma sağlarlar.

OECD’in Kuruluşu

OECD KuruluşÖrgütün İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğunu bilmek elbette yeterli olmayacaktır.

14 Aralık 1960’ta Paris’te imzalanan Paris Sözleşmesi, örgütün kuruluşu için bir dayanak oluşturmuştur. Peki 1961’de faaliyetlerine başlayan OECD, nasıl kurulmuştur?

Savaştan etkilenen ve yerle bir olan Avrupa, Amerikan Marshall Planı ile yeniden yapılandırılmak istendi. Bu amaçla 1948’de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) kuruldu. 1960’a kadar aynı isimle çalışmalarını sürdürdü.

Kanada ve ABD’nin OEEC’ye üye olmasıyla örgüt küresel anlamda işlerlik kazandı. Paris Sözleşmesi yeni işbirliklerini doğurdu.

OECD’nin kurucu anlaşmasını teşkil eden “Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development” adlı konvansiyonun bir bölümünde şu ifadeler geçiyor;

OECD Kurucu Anlaşma MaddeBelirtilen bu maddeler OECD’in amaçlarını en sade şekliyle bize sunmuş.

Takvimler 30 Eylül 1961’i gösterdiğinde OEEC, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) oldu. Yani OECD’yi aslında OEEC’nin bir devamı gibi düşünebilirsiniz. OECD’in görev tanımı OEEC’den daha geniştir.

Kanada ve ABD öncülüğünde kurulan örgüt, zaman içinde genişledi. 18 Avrupa üyesinin yanında Güney Afrika ve Asya Pasifik’ten de üyeler aldı.

OECD’e Üye Olan Ülkeler

OECD Üye ÜlkelerOECD’e üye ülkeler, vazgeçilmez değerleri korumak ile yükümlüdür. Çünkü kurumun varlığı temel değerler etrafında biçimlenmiştir; demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık.

OECD üyesi ülke olmak zor bir görev diyebiliriz. Çünkü belirlenen misyonlara ve değerlere bağlılık gerektirir. Aktif üyelik de birtakım sorumluluklar yükler.

Ülkemiz, OECD’in 20 kurucu üyesinden biridir. 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla dünya üzerinde 36 ülke bu örgütün üyesidir. Ülkeler ve katılım yıllarını şöyle sıraladık;

OECD Üyesi Ülkeler ListeFotoğrafta katılım yılı 1961 olan ülkeleri “OECD kurucuları” olarak nitelendirebilirsiniz. Çünkü 1961, örgütün kurulduğu yıldır.

Listelenen bu 36 ülkeye ek olarak Avrupa Komisyonu ile birlikte faaliyetler yürütür. 2010 yılından bu yana 6 yeni ülke örgüte katılmıştır. En son katılan Litvanya’dır.

Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika OECD’in kilit ortaklarıdır. Örgüt, dünyanın en büyük ekonomilerinden olan bu ülkelerle birlikte çalışır. Yani bunlara OECD ile yakın temasta bulunup üyeliği olmayan ülkeler de diyebilirsiniz.

Bu ülkeler OECD’in günlük çalışmalarına katılır. Faydalı olabilecek fikirler paylaşılır ve politika tartışmalarında bulunurlar. Örgütün anketlerinde de katılımcı olarak yer alır, veritabanlarını etkilerler.

Örgüt üye ülkeleri ve kilit ortakları, dünya ticaret ve yatırımının %80’ini oluşturuyor. OECD üyesi olacak 37. ülkenin ise Kolombiya olması bekleniyor.

Letonya ve Kosta Rika da OECD üyesi olmaya davet ediliyor. 2014 yılının Mart’ında Rusya Federasyonu’nun OECD’e katılım süreci ertelendi.

Türkiye’nin OECD’ye Üye Oluşu

Türkiye'nin OECD'e Üye Oluşu2 Ağustos 1961’de OECD Konvansiyonu’nu onaylayan Türkiye Cumhuriyeti, kurucu üye olarak örgüte katılmıştır.

Üyelikle birlikte ülkemiz dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve sonuçlarını daha yakından izleme fırsatı bulmuştur.

Türkiye’nin OECD’ üye olma amaçlarını size şöyle açıklayabiliriz;

 • Ekonomik anlamda genişlemek.
 • Derinleştirilmiş bir işbirliği içinde yer almak.
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmak.
 • Küresel norm ve kuralları kuvvetlendirmek.
 • Ticaret ve yatırımlardan daha kazançlı çıkmak.
 • Enerji güvenliği oluşturmak.
 • İstihdam, işgücü, göç, sosyal sorumluluk, eğitim, sağlık gibi birçok konuda daha etkin bir ülke olabilmek.

OECD-Türkiye İlişkileri

OECD Türkiye İlişkilerOECD, 1960-1980 yılları arasında “Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu” faaliyetlerinde bulunmuştur. Bunun dışında 17 Mayıs 1978’de ülkemizin dış borçlarının etkin yönetimi için “Türkiye’nin Dış Borçları Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

1980-2000 yılları arasında Türkiye’nin OECD ile olan ilişkileri nispeten zayıflamıştır. Fakat 2000’li yılların ardından Türkiye-OECD ilişkileri yeniden hareketlenmiştir.

Örgütün program ve politika oluşturma, önceliklerini belirleme gibi çalışmalarında ülkemizin katkıları vardır. Günümüzde ülkemiz küresel ekonomi ile bütünleşme yolunda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir.

Ülkemizin diğer ülkeler ile bir bütün halinde hareket edebilmesinde OECD üyeliğinin önemi büyüktür.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ülkemizin OECD nezdinde yer alan daimi temsilcileridir. Örgütün kurulduğu yıldan bu yana çalışmalara katılırlar.

OECD Konseyi

OECD KonseyÖrgüte üye olan bütün ülkelerin temsilcileri ile Avrupa Birliği temsilcileri konseyi oluşturur. Konseyi örgütün karar alma organı olarak tanımlayabiliriz. Orada kararların uzlaşmayla alındığını bilmelisiniz.

Konsey her yıl 1 kez toplanır. Böylelikle çalışmaların öncelik sıralarını belirlenir, güncel konular incelenir.

Tartışmalar yürüten ve uygulama kararları veren komiteler de konsey bünyesindedir. 250’nin üzerinde komite vardır.

Örgütte analiz ve öneriler sunan sekretarya, konseyin karar verdiği çalışmaları yürütür.

Örgüt içinde yukarıda da bahsettiğimiz “Üye Olmayan Ülkelerle İşbirliği Merkezi” ile örgüte üye olmayan ülkelerle işbirliği yapılır. Çeşitli faaliyetler yürütülür.

OECD Bütçesi

OECD BütçeSize en sade şekliyle, üye ülkelerin kişi başına düşen milli gelir hesaplamalarının OECD bütçesinde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Örgütün bütçesinin yarısını ABD ve Japonya karşılıyor. Ülkemiz 2015 yılında örgütün zorunlu genel bütçesine %1,79 oranında katkıda bulunmuştur. Bu oran ortalama 3,5 milyon Euro’ya denk gelir.

2016 yılı itibarıyla örgütün bütçesi 370 milyon Euro, 2017’den itibaren 374 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin bu rakama katkı oranı %1,93’tür.

Ünlü İsimler OECD Hakkında Ne Diyor?

Günümüzde OECD’ üye ülkeler;

 • Dünya GSYİH’inin %63’ünü
 • Dünya ticaretinin dörtte üçünü
 • Dünyadaki resmi kalkınma yardımlarının %95’ini
 • Dünya enerji tüketiminin yarısından fazlasını
 • Dünya nüfusunun %18’ini oluşturuyor.

Peki böylesine önemli bir örgüt için tanınan isimler ne düşünüyor?

1 Haziran 2006 tarihinden bu yana OECD Genel Sekreterliğini yürüten Angel Gurria, örgütün önemini şöyle vurgulamış;

Angel GurriaForbes Dergisi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesinin 80. sırasında bulunan Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ise OECD için şöyle düşünüyor;

Rania Al Abdullah2014 yılında Nobel Ödülü’ne layık görülen Hindu aktivist Kailash Satyarthi’nin düşünceleri ise şu şekilde;

Kailash Satyarthi2017 yılından bu yana Fransa’nın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Emmanuel Macron, OECD’in özelliklerini şu cümleyle anlatmış;

Emmanuel MacronUluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Avustralya Sendikalar Konseyi eski başkanı Sharan Burrow, OECD için şöyle demiş;

Sharan Burrow350’nin üzerinde şirketi bulunan ünlü İngiliz yatırımcı ve iş adamı Richard Branson, OECD’in “birlikte hareket etme” olgusuna şu sözleriyle değinmiş;

OECD, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve Nükleer Enerji Ajansı (NEA) gibi iki önemli kuruluşla birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. NEA’in Bakanlar Toplantısı’na 2013 yılında ilk kez Türkiye başkanlık etmiştir.

100.000 TL sanal para ile VİOP işlemlerini risk almadan öğrenmek için buraya tıklayın.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın.
İÇİNDEKİLER
AL SAT