Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerPegasus Hava Yolları şirketi için aracı kurumlar, bankalar ve analistler tarafından hazırlanmış raporlar güncel olarak bu sayfada bulunmaktadır. En üstte en son tahminler ve beklentiler yer almaktadır. PGSUS hisse yorumları, analizleri ve günlük tahminleri sizler için bir araya getirilmektedir.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Pegasus hisse yorumları sizlerle:

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yayınlanan raporlardan derlenen PGSUS hisse yorumları, analizleri ve beklentileri bu kısımda paylaşılmaktadır. En üstte en güncel yorum bulunmaktadır.

Halk Yatırım – 17 Ağustos 2018

Nötr:

Şirket Ocak-Aralık 2019 döneminde teslimi planlanan 7’şer adet A320neo ve A321 neo uçakların finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Şeker Yatırım – 15 Ağustos 2018

Pegasus (PGSUS) Temmuz 2018 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre, Şirket’in toplam yolcu sayısındaki büyüme, Temmuz 2018’de görece olarak yavaşlayarak yıllık %7.6 olarak gerçekleşmiştir (Haziran 2018: yıllık %9.2). Pegasus, Temmuz 2018’de yıllık %6.0 artışla toplam 1.55mn iç hat yolcusu taşımıştır (Haziran 2018 artış: yılık %9.8).

Şirket’in Temmuz 2018’de toplam yolcu sayısının %39.9’unu oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise hızlanarak Temmuz 2018’de %9.6 oranında gerçekleşmiştir (Haziran 2018: %7.3). Pegasus, Temmuz 2018’de toplam kapasitesini yıllık % 5.7 oranında arttırmıştır (Haziran 2018: yıllık %5.5). Bunun yanında, Şirket’in yolcu doluluk oranında, büyük ölçüde iç hat yolcu doluluk oranındaki yıllık 4.0 y.p. artışa bağlı olarak, yıllık 2.5 y.p artış gerçekleşmiştir.

Pegasus’un dış hat yolcu doluluk oranı da Temmuz 2018’de kuvvetli bir baz ay üzerine yıllık 1.0 y.p. artış göstermiştir. Böylelikle Pegasus, Temmuz 2018’de %89.2 yolcu doluluk oranı elde etmiştir. Şirket’in açıklanan trafik verilerinin pay performansı üzerinde olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

VİOP deneme hesabı!

Ziraat Yatırım – 15 Ağustos 2018

Sınırlı Pozitif

Şirket Temmuz ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayındaki yolcu sayısı %7,6 artışla 2,93mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 2,5 puan artışla %89,2 oldu. Temmuz ayı sonuçlarıyla beraber ilk 7 aydaki toplam yolcu sayısı 2017’in aynı dönemine göre %12,8 oranında artarak 17,32mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artarak %86’yı gösterdi.

Şeker Yatırım – 14 Ağustos 2018

Pegasus (PGSUS) 2Ç18’de büyük ölçüde bir defaya mahsus kaydedilen gelir ve giderlerin etkisiyle, yıllık %90.2 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 14mn TL’nin üzerinde ve 42mn TL olan tahminimizin, bu dönemde yükseliş gösteren vergi giderleri nedeniyle altında, 15.7mn TL net kar açıklamıştır. Pegasus’un 2Ç18 satış gelirleri, 1,679mn TL olan piyasa beklentisine (Şeker Yatırım T.: 1,665mn) benzer, 1,698mn TL olarak gerçekleşmiştir.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Ana performans göstergelerinde süregelen iyileşme ile Şirket’in FAVÖK’ü ise, piyasa ortalama beklentisi olan 145mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 171mn Tl) üzerinde, 181mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVKÖK marjı bu dönemde yıllık 1.8 y.p. gerileme göstermiştir. Kur farkı ve faiz giderlerindeki görece artışlar ile Şirket’in net finansal giderleri 2Ç18’de 99mn’a yükselmiştir (2Ç17 net finansal gelirler: 6mn TL). Şirket, bunun yanında, vergi yeniden yapılandırması sonucunda 19.8mn TL ödeme yapabileceği varsayımıyla bu miktarda karşılık ayırmıştır.

Bunlara ek olarak 2Ç17 net karlılığını 142mn TL kadar olumlu etkilemiş olan uçak ve iştirak payı satışlarının 2Ç18’de olmaması ve efektif vergi oranının %73.2’ye yükselmiş olması (2Ç17: %13.5) nedenleriyle, Pegasus’un 2Ç18 net karı yıllık %90.2 oranında azalarak 15.7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç18 sonuçlarının açıklanması ile değerlememizi güncelleyerek, Şirket payları için 12-aylık hedef fiyatımızı hafif olarak aşağı yönde revize ederek pay başına 30.50 hedef fiyata ulaşmakta ve AL tavsiyemizi sürdürmekteyiz

Ziraat Yatırım – 14 Ağustos 2018

Sınırlı Pozitif

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Pegasus’un 2018 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 14mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 15,7mn TL olmuştur. 2Ç2017’daki ana ortaklık net dönem karı 160,7mn TL idi. Satış gelirleri %38,8 artışla 1.698mn TL, satışların maliyeti de %38,8 artışla 1.514mn TL olmuştur. Brüt kar ise %38,4 artışla 183,8mn TL’yi göstermiştir. 115,9mn TL’lik operasyonel giderler ve 83,8mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet farı 151,7mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2017’daki faaliyet karı sadece 34,6mn TL idi.

Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden geçen seneki 143,3mn TL’nin oldukça altında 1,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 2,1mn TL ile geçen senenin %56,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Pegasus’un 2Ç2018 FAVKÖK’ü %27 artışla 329,9mn TL olurken, FAVKÖK marjı 1,8 puan düşüşle %19,4’e gerilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı 155mn TL’yi göstermiştir. Pegasus 2018 2. çeyrekte 99,1mn TL’lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi karı 56mn TL olmuştur.

Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi kar 185,2mn TL idi. 41mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 15mn TL olmuştur. Bu kar içinde 0,7mn TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 15,7mn TL’dir. İlk çeyrekteki net dönem zararına bağlı olarak 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 97,2mn TL olmuştur. 6A2017’de ana ortaklık net dönem zararı 42,6mn TL idi. Şirket 2018 yılında yolcu sayısında %11-14 arasında bir artış beklerken, %22,5-23,5 arası FAVÖK marjı beklentisi bulunmaktadır.

Şeker Yatırım – 13 Ağustos 2018

Pegasus Hava Yolları’nın (PGSUS) 2Ç18 sonuçlarını bugün açıklaması beklenmektedir. Piyasa ortalama beklentilerine göre Şirket’in satış gelirlerinin 1,679mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 1,665mn TL) yükselmesi, FAVÖK’ünün de 143mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 171mn TL) ulaşması beklenmektedir. Şirket’in 2Ç18 net karının ise 13mn TL civarında (Şeker Yatırım T.: 42mn TL) gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

Deniz Yatırım – 31 Temmuz 2018

Pegasus Havayolları vergi cezalarını 19.8 milyon TL ‘a kapatacak

Maliye Bakanlığı Eylül 2017’de Pegasus Hava Yolları’na 38.6 milyon TL ödenmemiş vergi borcu ve 2014 yılında uçuş ekibinin tazminatının muhasebesinde vergi denetçilerinin tespit ettiği usulsüzlük sebebiyle kesilen 58 milyon TL’lik cezayı tebliğ etmişti.

Şirket, 19.8 milyon TL’lik bir toplu ödeme yapacağını ve vakayı yetkili makam ile çözeceğini belirtti. Şirket, vergi matrahı tutarı için herhangi bir karşılık ayırmadığı için 2018 alt seviyesinde (2018E dip rakamımızın% 6’sı) olumsuz etki yaratacaktır. Yine de, takip eden tutarın ilk rakamdan çok daha düşük olması nedeniyle, hisse senedi fiyat performansı üzerinde önemli bir etki öngörmemekteyiz.

Ziraat Yatırım – 31 Temmuz 2018

Nötr

Şirket aleyhine düzenlenen 2014 yılına ilişkin, gelir vergisi (stopaj) ve damga vergisi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden faydalanılması amacıyla başvuruda bulunulmuştur.

Bu kapsamda Yurt İçi ÜFE oranında faiz dahil olmak üzere yaklaşık 19,8 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle söz konusu uyuşmazlıkların sonlandırılması öngörülmektedir.

Tacirler Yatrım – 30 Temmuz 2018

Pegasus , dün gün içinde en düşük 28.52 seviyesini test etti ve günü 29.20 seviyesinden kapattı. Senette 29.69 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 28.61 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri : 29.69 / 30.19
Destek seviyeleri : 28.61 / 28.03

Tacirler Yatrım - 30 Temmuz 2018
Tacirler Yatrım – 30 Temmuz 2018

Şeker Yatırım – 11 Temmuz 2018

Pegasus (PGSUS) Haziran 2018 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre, Şirket’in toplam yolcu sayısındaki büyüme, Haziran 2018’de hızlanarak yıllık %9.2 olarak gerçekleşmiştir (Mayıs 2018: yıllık %8.9). Pegasus, Haziran 2018’de yıllık %9.8 artışla toplam 1.54mn iç hat yolcusu taşımıştır (Mayıs 2018 artış: yılık %9.1).

Şirket’in Haziran 2018’de toplam yolcu sayısının %36.7’sini oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış da hızlanarak Haziran 2018’de %7.3 oranında gerçekleşmiştir (Mayıs 2018: %6.0). Pegasus, Haziran 2018’de toplam kapasitesini yıllık %5.5 oranında arttırmıştır (Mayıs 2018: yıllık %10.5). Bunun yanında, Şirket’in yolcu doluluk oranında, büyük ölçüde iç hat yolcu doluluk oranındaki yıllık 5.45 y.p. artışa bağlı olarak, yıllık 3.6 y.p artış gerçekleşmiştir.

Pegasus’un dış hat yolcu doluluk oranı da Haziran 2018’de yıllık 1.4 y.p. artış göstermiştir. Böylelikle Pegasus, Haziran 2018’de %84.9 yolcu doluluk oranı elde etmiştir. Haziran 2018 rakamlarının da açıklanmasıyla, Pegasus’un yılın ilk yarısındaki toplam yolcu trafiğinde yıllık %13.9, toplam kapasitesinde yılık %8.9, ve yolcu doluluk oranında, büyük ölçüde dış hat yolcu doluluk oranındaki yıllık 3.3 y.p. artışa bağlı olarak, yılık 2.9 y.p. artış gerçekleştirmiş olduğunu gözlemlemekteyiz.

Şirket’in, yılın tamamı için %11-% 13 aralığında olan kapasite artırımı hedefi hariç, 2018 yılı için hedeflerinin üzerinde gerçekleşmeye devam eden trafik sonuçlarının Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Ziraat Yatırım – 11 Temmuz 2018

Sınırlı Pozitif

Pegasus’un 2018 yılı Haziran ayına ait trafik verileri yayınlandı. Yolcu sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 2,56mn kişiye ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranı ise 3,6 puanlık artışla %84,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Haziran ayı ile beraber, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yolcu sayısı %13,9 artışla 14,39mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 2,9 puan artışla %85,4 olmuştur.

Anadolu Yatırım – 10 Temmuz 2018

26,00 desteği üzerinde kalmalı

Hissede 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 26,00 üzerinde görünüm pozitif iken devam eden pozisyonlar karı alma noktası olarak 26,00’yı takip edebilirler. 26,00 üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin devamını sağlayabilecekken 26,00 altına inilmesi halinde 25,50-25,10 bandına doğru geri çekilme görülebilir. 25,00 üzerindeki geri çekilmeler, 24,20 seviyesi stop-loss ile alım için kullanılabilir.

Kapanış : 26,26
Destekler : 25,80-25,50-24,50
Dirençler : 26,80-27,00-27,50

Anadolu Yatırım - 10 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 10 Temmuz 2018

Anadolu Yatırım – 9 Temmuz 2018

25,50 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz

28,00 hedefimiz… Hisseyi 25,50 üzerinde beğenmeye devam ederken 27,00 ardından 28,00’i ana hedef olarak izlemeye devam ediyoruz. Hissede stop-loss seviyemizi 24,50’den 25,00’e yükseltiyor ve üst hedeflerimizi izlemeye devam ediyoruz.

Kapanış : 26,00
Destekler : 25,80-25,50-24,50
Dirençler : 26,80-27,00-27,50

Anadolu Yatırım - 9 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 9 Temmuz 2018

Anadolu Yatırım – 6 Temmuz 2018

26,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz

28,00 hedefimiz… Hisseyi 26,00 üzerinde beğenmeye devam ederken 27,00 ardından 28,00’i hedeflemeye devam ediyoruz. Hissede stop-loss seviyemizi 24,50’den 25,50’ye yükseltiyor ve üst hedeflerimizi izlemeye devam ediyoruz.

Kapanış : 26,32
Destekler : 26,00-25,50-24,50-24,00
Dirençler : 26,80-27,00-27,50-28,00

Anadolu Yatırım - 6 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 6 Temmuz 2018

Tacirler Yatırım – 6 Temmuz 2018

Pegasus , dün gün içinde en düşük 26.00 seviyesini test etti ve günü 26.32 seviyesinden kapattı. Senette 27.17 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 25.95 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri : 26.75 / 27.17
Destek seviyeleri : 25.95 / 25.57

Tacirler Yatırım - 6 Temmuz 2018
Tacirler Yatırım – 6 Temmuz 2018

Anadolu Yatırım – 5 Temmuz 2018

25,50 üzerinde tepki beklentimizi koruyoruz

Dün devam eden alımlarla kapanışı 25,86’dan yapan hissede, teknik görünümü 25,50 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. 25,50 üzerine yerleşmede dün test edilen 26,40 direnci yeniden test edilebilir. MACD’deki pozitif uyumsuzlukla dikkatimizi çeken hissede 26,40 üzerinde 27,30 ardından 28,00’i yeni hedef seviyeler olarak takip edeceğiz. Hissede stop-loss seviyemiz 24,50 olmaya devam ediyor.

Kapanış : 25,86
Destekler : 25,50-25,00-24,50
Dirençler : 26,40-27,00-27,30

Anadolu Yatırım - 5 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 5 Temmuz 2018

Anadolu Yatırım – 4 Temmuz 2018

25,00 üzerinde tepki beklentimizi koruyoruz

Dün yaşanan alımlarla kapanışı 25,50’den yapan hissede, teknik görünümü 25,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. 25,00 üzerine yerleşmede dün test edilen 26,00-26,30 dirençleri yeniden test edilebilir. MACD’deki pozitif uyumsuzlukla dikkatimizi çeken hissede 26,30 üzerinde ise27,30’u yeni hedef olarak takip edeceğiz. Hissede stop-loss seviyemiz 24,50 olmaya devam ediyor.

Kapanış : 25,30
Destekler : 25,50-25,00-24,50
Dirençler : 26,00-26,30-27,00

Anadolu Yatırım - 4 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 4 Temmuz 2018

Anadolu Yatırım – 3 Temmuz 2018

24,50 üzerinde tepki bekliyoruz

Bugün yaşanan alımlarla 5 günlük ağırlıklı ortalama, 22 günlüğün üzerine yükselmiş durumda. Bu açıdan 24,50 üzerinde hissede tepki alımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Alımların güçlenmesini ise 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 25,60 üzerine yerleşmede göreceğiz.

Bu açıdan 24,50 üzerinde geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görürken 25,50 üzerinde pozisyonların artırılmasından yanayız. Stoploss seviyemizi ise 24,00 olarak belirliyoruz.

Kapanış : 25,30
Destekler : 25,00-24,50-24,00
Dirençler : 25,60-26,00-26,50

Anadolu Yatırım - 3 Temmuz 2018
Anadolu Yatırım – 3 Temmuz 2018

Tacirler Yatırım – 28 Haziran 2018

Pegasus , dün gün içinde en düşük 23.82 seviyesini test etti ve günü 24.68 seviyesinden kapattı. Senette 25.39 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 24.07 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri : 25.03 / 25.39
Destek seviyeleri : 24.07 / 23.47

Tacirler Yatırım - 28 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 28 Haziran 2018

Ziraat Yatırım – 13 Haziran 2018

Nötr

Pegasus, Mısır’ın en büyük özel havayolu şirketi Nile Air ile ortak uçuş anlaşması imzaladı. Yapılan kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri Nile Air’in 15 Haziran’dan itibaren gerçekleşecek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Kahire karşılıklı seferleri için biletlerini Pegasus satış kanalları üzerinden alabilecekler.113

Ak Yatırım – 12 Haziran 2018

Pegasus Havayolları toplam yolcu sayısının Mayıs 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artış gösterdiğini açıkladı. İç hat yolcu sayısı %9 artarken dış hat yolcu sayısı (charter hariç) %6 artış gösterdi. Şirket 2017 yılını toplam %15 büyüme, Ocak-Nisan 2018’i ise %17 büyüme ile kapatmıştı. Bu sonuçlarla 5A18 için toplam büyüme oranı yıllık %15 olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı ise Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre kabaca yatay seyretti ve %84,8 olarak gerçekleşti (Mayıs 2017: 84.5%). Pegasus doluluk oranında 2017 yılında 6,1 puan, 4A18’de ise 3,4 puan artış sağlamıştı. DHMİ tarafından daha önce yayınlanan verilere göre Mayıs 2018’de havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısı yıllık bazda %7,5 artış gösterdi. Pegasus tarafından ana merkez olarak kullanılan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1,7 artış göstermişti.

Yorum: Pegasus’un Mayıs ayı yolcu performansı ilk beklentilerimizin gerisindedir, ancak daha önce yayınlanan sektör verilerinin buna yönelik sinyalleri zaten vermiş olduğunu hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte, normal şartlarda, Ramazan etkisinin ortadan kalkacağı öngörüsüyle Haziran ayında yolcu trafiğinde bir toparlanma beklenebilir.

Ancak Haziran ayı gerçekleşmelerinde 24 Haziran genel seçimlerinin yaratabileceği olası etki de yakından takip edilmelidir. Pegasus yönetimi daha önce 2018 yılı için %11-%13’lük bir yolcu büyüme hızı tahmininde bulunmuştu. Bizim tahminizise halihazırda %12 büyüme yönündedir.

İş Yatırım – 12 Haziran 2018

Toplam yolcu sayısı Mayıs’da %8.9 arttı

Pegasus Havayolları’nın Mayıs ayında toplam yolcu sayısı %8.9 artış ile 2.54 milyona yükseldi. Mayıs ayında dış hat yolcu büyümesi %6.0, iç hat yolcu büyümesi ise %9.1 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış hat ve iç hat ASK büyümesi sırasıyla %9.1 ve %6.9 gerçekleşirken toplam ASK (arz edilen koltuk) artışını %10.5’e taşıdı. Mayıs ayında dış hat doluluk oranındaki 2 puanlık düşüş ve iç hat doluluk oranındaki 1.6 puanlık artış sayesinde toplam doluluk oranı 0.3 puan artışla %84.8’e yükseldi. Ocak-Mayıs ayında ise dış hat ve iç hat yolcu sayıları sırasıyla %13.0 ve %15.2 artış kaydederek, toplam yolcu sayısını %15 artış ile 11.83 milyona taşıdı. Ocak-Mayıs döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %9.8 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk beş ayında toplam doluluk oranı (dış hat 3.7 puan +; iç hat 1.9 puan +) ise yıllık bazda 2.7 puan artışla %85.5 yükseldi. Pegasus 2018’de %11-13 ASK artışı ve dış hat doluluk oranında artış beklentisi ile yolcu trafiğinde %11-13 artış hedefliyor. İç hat doluluk oranı 2017’deki %87.2 seviyesinde hedeflenirken, dış hat doluluk oranı 2017’deki %80.5’e kıyasla 1- 2 puan iyileşme bekleniyor.

Yorum: Mayıs ayında Pegasus Havayolları’nın yolcu büyümesi Türk Havayolları’nın (iç hat %1.9 artış; dış hat %4.9 artış) yolcu büyümesinin üzerinde gerçekleşmesi pazar payı kazanımına işaret etmekte. Pegasus Havayolları’nın pazar payı kazanımını olumlu buluyor, ancak 2Ç18’de yolcu başına gelir (yield) gelişimini görmeden faaliyet marjı performansı yorumunda bulunmanın zor olduğun belirtmek isteriz.

Kapanış (TL) : 24.86
Hedef Fiyat (TL) : 35.36
Piyasa Deg.(TL) : 2542
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.02

Vakıf Yatırım – 12 Haziran 2018

Şirketin Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %8,9 artarak 2,54 mn oldu (iç hatta +%9,1, dış hatta +%6). Aynı dönemde toplam yolcu doluluk oranı yılık bazda 0,3 puan artarak %84,8’e yükseldi (iç hatta +1,61 puan, dış hatta -2,01 puan).

Yorum: Şirketin iç hatta sergilediği olumlu permansa karşın dış hat yolcu doluluk oranında gerilemeye işaret eden Mayıs ayı trafik verilerini olumsuz buluyoruz.

Tacirler Yatırım – 12 Haziran 2018

Pegasus , dün gün içinde en düşük 23.54 seviyesini test etti ve günü 24.86 seviyesinden kapattı. Senette 25.46 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 23.90 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 25.46 / 26.06
Destek seviyeleri: 23.90 / 22.94

Tacirler Yatırım - 12 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 12 Haziran 2018

Şeker Yatırım – 12 Haziran 2018

Pegasus (PGSUS) Mayıs 2018 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre, Şirket’in toplam yolcu sayısındaki büyüme, Mayıs 2018’de yavaşlayarak yıllık %8.9 olarak gerçekleşmiştir (Nisan 2018: yıllık %13.5). Pegasus’un Mayıs 2018’de yolcu sayısı artışının yavaşlaması, büyük ölçüde kuvvetlenen baz ayı ve Ramazan ayının etkilerine bağlanabilir.

Pegasus, Mayıs 2018’de yıllık %9.1 artışla toplam 1.57mn iç hat yolcusu taşımıştır (Nisan 2018 artış: yılık %14.1). Şirket’in Mayıs 2018’de toplam yolcu sayısının %36.2’sini oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış hızı da, yavaşlamaya devam ederek Mayıs 2018’de %6.0 oranında gerçekleşmiştir (Nisan 2018: %11.3). Pegasus, Mayıs 2018’de toplam kapasitesini yıllık %10.5 oranında arttırmıştır (Nisan 2018: yıllık %9.0). Bunun yanında, Şirket’in yolcu doluluk oranında, büyük ölçüde iç hat yolcu doluluk oranındaki yıllık 1.6 y.p. artışa bağlı olarak, yıllık 0.3 y.p artış gerçekleşmiştir.

Pegasus’un dış hat yolcu doluluk oranı ise Mayıs 2018’de yıllık 2.0 y.p. azalış göstermiştir. Böylelikle Pegasus, Mayıs 2018’de %84.8 yolcu doluluk oranı elde etmiştir. Mayıs 2018 rakamlarının da açıklanmasıyla, Pegasus’un yılın ilk beş ayındaki toplam yolcu trafiğinde yıllık %15.0, toplam kapasitesinde yılık %9.8, ve yolcu doluluk oranında, büyük ölçüde dış hat yolcu doluluk oranındaki yıllık 3.7 y.p. artışa bağlı olarak, yılık 2.7 y.p. artış gerçekleştirmiş olduğunu gözlemlemekteyiz.

Şirket’in, yılın tamamı için %11-%13 aralığında olan kapasite artırımı hedefi hariç, 2018 yılı için hedeflerinin üzerinde gerçekleşmeye devam eden trafik sonuçlarını Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebilecektir.

Ziraat Yatırım – 12 Haziran 2018

Nötr

Şirket Mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre Mayıs ayındaki yolcu sayısı %8,9 artışla 2,54mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %84,8 oldu. Mayıs ayı sonuçlarıyla beraber ilk beş aydaki toplam yolcu sayısı 2017’in aynı dönemine göre %15 oranında artarak 11,83mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan artarak %85,5’i gösterdi.

Anadolu Yatırım – 8 Haziran 2018

Dün endekse gelen alımlara ayak uyduramayan PGSUS hissesi günü %0,38 primle 26,08’den tamamladı. 25 seviyesi üzerinde görünümü pozitif bulduğumuz PGSUS hissesinde 27,50 direncinin aşılması halinde düşen kanalın kırılmasıyla alımlar hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde 25 desteğinin aşağısına sarkmalarda 23,40 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

Kapanış : 26,08
Destekler : 25,00-24,00-23,40
Dirençler : 27,50-28,50-30,00

Anadolu Yatırım - 8 Haziran 2018
Anadolu Yatırım – 8 Haziran 2018

Anadolu Yatırım – 7 Haziran 2018

Dün endekste yaşanan satışlara rağmen PGSUS hissesi 25 desteği üzerinde tutunarak günü %0,54 primle 25,98’den tamamladı. 25 seviyesi üzerinde görünümü pozitif bulduğumuz PGSUS hissesinde 27,50 dirancinin aşılması halinde düşen kanalın kırılmasıyla alımlar hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde 25 desteğinin aşağısına sarkmalarda 23,40 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

Kapanış : 25,98
Destekler : 25,00-24,00-23,40
Dirençler : 27,50-28,50-30,00

Anadolu Yatırım - 7 Haziran 2018
Anadolu Yatırım – 7 Haziran 2018

Tacirler Yatırım – 7 Haziran 2018

Pegasus , dün gün içinde en düşük 25.00 seviyesini test etti ve günü 25.98 seviyesinden kapattı. Senette 26.39 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 25.29 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 26.39 / 26.79
Destek seviyeleri: 25.29 / 24.59

Tacirler Yatırım - 7 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 7 Haziran 2018

Şeker Yatırım – 7 Haziran 2018

Pegasus’un merkezi olan ve Türk Hava Yolları tarafından da yurt içi uçuşlar için kullanılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise, yolcu büyümesinde artış, benzer şekilde baz etkisi ve büyük ölçüde Ramazan ayı içerisinde Türk vatandaşlarının seyahatlerinin azalmış olmasıyla yavaşlayarak yıllık %1.7 oranında gerçekleşmiştir (Nisan 2018: yıllık %10.5). Bu havalimanındaki dış hat yolcu sayısı, yıllık %1.9 oranında artış göstermiş (Nisan 2018: yıllık %11.7), iç hat yolcu sayısında ise, yıllık %1.7 oranında artış gerçekleşmiştir (Nisan 2018: yıllık %9.9)

Ziraat Yatırım – 7 Haziran 2018

Sınırlı Pozitif

Şirket, 3 Temmuz’dan itibaren İstanbul ile Umman’ın başkenti Maskat arasında haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu olmayı başarmıştır. Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren grup şirketlerinden birisidir. Yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede 108 noktaya tarifeli seferler düzenlemektedir.

Pegasus filosunda şu anda 76 uçak bulunmaktadır ve 66 tanesi kendi adına uçmaktadır. 7 tanesi Izair – İzmir Havayolları AŞ. ve 3 tanesi Air Manas LLC. Co. için uçmaktadır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre; Türkiye’deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre % 10 artmıştır. Bu dönemde Pegasus’un toplam gelirleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla oranla % 53 oranında artış göstermiştir.

Hisse senedi performansı açısından da beğenilen Pegasus, Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip havayolu şirketidir. Şirketin nakitteki artışı, operasyondan sağlanan gelirin yanı sıra uçak satışları kapsamında elde ettiği nakitten de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle PGSUS hisse yorumları kapsamında göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır.

Pegasus hisse yorumları ve tahminleri paylaştığımız bu sayfada, uzmanlar ve aracı kurumlar tarafından yayınlanan güncel raporları bir araya getiriyoruz. En güncel yorumları en üstte paylaşarak doğrudan ulaşmanızı sağlıyoruz. Eski bilgileri ise alt kısımda vererek geçmişe göz atmanızı istiyoruz.

Sonuç

SonuçPegasus hisse senedi yorumları, uzmanların kişisel görüşlerine dayalıdır. Bu nedenle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgilere göre alınacak yatırım kararları nedeniyle yaşanacak kayıp ve zararlardan site sorumlu tutulamaz. Kendi görüşleriniz ve yorumlarınızla yatırım kararı almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir