Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Sinpaş GYO (SNGYO): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfa; Sinpaş GYO hissesi ne olur, takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Günlük yapılan yorum ve şirket ile ilgili haberleri, tarih sıralamasına göre bulabilirsiniz.

Sinpaş GYO (SNGYO) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerSektörün öncülerinden olan Sinpaş GYO’nun hisseleri için uzman yorumlarını ve analizlerini buradan takip edebilirsiniz. SNGYO kodlu hisseler için yapılan günlük tahminlerini sizler için tek bir sayfada derliyoruz. Yeni tarihli analizleri en üst kısımda bulabileceğiniz bu sayfada en güncel yorumları görebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Sinpaş GYO hisse senedi yorumları sizlerle:

Sinpaş GYO (SNGYO) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Sinpaş GYO (SNGYO) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriGayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün lider isimlerinden biri olan Sinpaş GYO’nun hisseleri için yapılan yorumları ve analizleri, tarih sıralamasına göre güncel bir şekilde bulabilirsiniz.

Tacirler Yatırım – 14 Mart 2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 1896,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %202 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %223 arttı. Net satışlar 1.190 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı.

Şirket, 4Ç21’de 729,5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94,5 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1650 baz puan artarak %61,3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1641 baz puan arttı ve %64 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 77 baz puan azaldı ve %2,35 olarak gerçekleşti.

Net işletme sermayesi ise 1.596 milyon TL (4Ç20: 1.658 milyon TL ve 3Ç21: 1.640 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %93,6 (4Ç20: %101,7 ve 3Ç21: 106%) olarak kaydedildi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %42 artarak 3.843 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 1,6 F/K çarpanından ve 2,0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – 14 Mart 2022

Pozitif

Sinpaş GYO’nun 4Ç2021’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı 1.821mn TL net olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 4Ç2020’de 627,5mn TL net dönem karı yazmıştı. Şirketin 4Ç2021’deki satış gelirleri 1.190mn gerçekleşmiş ve yıllık %43,7 oranında büyüme kaydetmiştir.

Şirket’in brüt karı ise 762,9mn TL ile yıllık %93,1 oranında yükselirken, brüt kar marjı %64,1’e (4Ç2020: %47,7) çıkmıştır. Diğer yandan, geçen yılın son çeyreğinde çeyreğinde finansal yatırım değer artışından 240,9mn TL gelir yazılırken, net finansman gideri 1.443mn TL (4Ç2020: 76,5mn TL net gider) olmuştur.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Sinpaş GYO’nun 2021 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 3.200mn TL olmuştur. Şirket 2020 yılında 150,3mn TL kar elde etmişti.

Ziraat Yatırım – 11 Ocak 2022

Şirketin bazı ortakları sahip oldukları toplam 27,5mn TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. Sinpaş GYO’nun ödenmiş sermayesi 2,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen söz konusu hisseler sermayenin %1,2’sini oluşturuyor.

Ziraat Yatırım – 6 Ekim 2021

Şirket 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 429 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 740,1mn TL’dir. Yine aynı tarih aralığında 442 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.

Deniz Yatırım – 1 Eylül 2021

31.08.2021 tarihinde 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %11,37 seviyesinden %11,02 seviyesine gerilemiştir.

Deniz Yatırım – 20 Ağustos 2021

Finansal Duran Varlık Edinimi; İstanbul İli Beykoz İlçesi Anadolu Hisarı Mahallesi’nde yer alan arsanın alımı sırasında ve sonrasında imzalamış olduğu sözleşme ve ek protokollerden kaynaklanan haklarını teminat altına almak amacıyla 7.650.000 TL ödenmiş sermayeli Azer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. unvanlı şirketin paylarının tamamını nominal değeri olan 7.650.000 TL bedelle devralmıştır.

Şirket işbu devir alma nedeniyle herhangi bir ödeme yapmayacak, devir bedeli bahse konu sözleşme ve ek protokoller uyarınca karşı tarafın Şirkete olan borç ve yükümlülüklerine mahsup edilecektir.

Tacirler Yatırım – 16 Ağustos 2021

2Ç21 sonuçlarını 101.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 346.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 293.4 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %219 arttı. Şirket, 2Ç21’de 68.0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %132 artış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 863 baz puan azalarak %23.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 3808.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.1 F/K çarpanından ve 2.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – 16 Temmuz 2021 

Bağlı ortaklığımız Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5’ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %30’unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 14.07.2021 tarihli 2021/36 sayılı Kurul bülteninde ilan edilmiştir.

Tacirler Yatırım – 10 Haziran 2021

1Ç21 sonuçlarını 1098,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 110,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin güçlü net kar artışının altında yatan ana nedeni 1.539.602.575 TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkuller altında kaydedilen Marmaris Arazisi’nin değer artışı olup, bu meblağ hariç tutulursa şirket 441 milyon TL zarar açıklıyor olacaktı.

Net satışlar 350,1 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 azaldı. Şirket, 1Ç21’de 12,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 azalış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1264 baz puan azalarak %3,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 4148,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç/FAVÖK rasyosu 1,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2,3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2,8 F/K çarpanından ve 2,13 PD/DD çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – 31 Mayıs 2021

Bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 240mn TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240mn adet paydan, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 60mn adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5’ine karşılık gelen 12mn adet pay için “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %30’unu temsil eden 72mn adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Sinpaş GYO Şirket ve Hisse Haberleri

Sinpaş GYO Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Sinpaş GYO şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Finans Şehir Projesi Sinpaş GYO’ya En İyi Tasarım Ödülü Kazandırdı
(12 Aralık 2019)

Finans Şehir Projesi Sinpaş GYO’ya En İyi Tasarım Ödülü KazandırdıHürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Sign of the City Awards’ın (SotCA) 2019 töreni yapıldı. 2013 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Sinpaş GYO tarafından 141 bin metrekare arazi üzerine yapılan Finans Şehir projesi, “En İyi Mimari Tasarım” ödülüne layık görüldü. Ödül Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik’e teslim edildi.

Projenin detaylarına baktığımızda; 2500 konut, 50 ticari ünite, 382 ofis ve şehir parkı gibi alanların yer aldığı belirtildi. Ayrıca bu proje Forbes dergisi tarafından yapılan araştırmada, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlama potansiyeli olan ve yaşam kalitesi en yüksek proje seçilmişti.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Gacamer: 2020’de Konut Fiyatları Artacak
(4 Aralık 2019)

Sinpaş GYO Genel Müdürü Gacamer 2020’de Konut Fiyatları ArtacakKonut sektörünün son dönemdeki durumunu değerlendiren Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacamer, kredilerde uygulanan faiz oranlarının %0,99 seviyelerine kadar çekilmesinin sektörün moralini yükselttiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faiz oranının %24’ten %14’e çekmesinin ardından birçok banka; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranlarını düşürmüştü.
Faizlerin yanında konut fiyatlarının da cazip hale geldiğini söyleyen Gacamer, 2020 yılında işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışla beraber konut fiyatlarının da yeniden yükseleceğini söyledi.

Bu doğrultuda konutun yeniden yatırım aracı olacağını dile getiren Gacamer, artık dövizin yatırım aracı olarak görülmediğini söyledi. Genel olarak piyasaların da bu şekilde düşündüğünü, bu bağlamda kira getirisi olan konutun artan fiyatlarla birlikte, gelecek yıl önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkacağını sözlerine ekledi.

Konutta Yeni Kampanya GYO Hisselerini Yükseltti
(28 Ağustos 2018)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Projelerin satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılacağı, tüm inşaat firmalarının katılacağı ve ayrıca bankacılık sisteminin kampanyada yer almayacağı bilgisi verildi.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan konut kredisi faizlerinde indirim kampanyası sektörü büyük ölçüde rahatlatmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni kampanya 100 bin konutu içerecek ve 29 Ağustos – 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Peşin ödemeler döviz veya altın ile yapılabilecek, bunun yanında 120 ayda %0,98 vade farkı uygulanacak. 12. ve 24. aylarda %15’lik ara ödeme olacak.

Borsa İstanbul’da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinin fiyatları, söz konusu açıklamaların ardından yükselişe geçti. Hisseler, Türkiye için Kazanç Vakti kampanyası ile ortalama olarak %1,2 değer kazandı.

GYO hisseleri, dün kampanya hakkında yayınlanan haberlerin ardından %2,26 oranında artış kaydetti ve bugün de yükselişini devam ettiriyor. Bakan Murat Kurum’un açıklamaları ile Borsa İstanbul’da Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi içindeki ağırlığı ve piyasa değeri yüksek şirketlerin hisselerinden; Emlak Konut GYO %1,1, Torunlar GYO %3,3 oranında değer kazandı.

Endekste yer alan 33 şirketten sadece 5 tanesinin değer kaybettiği, 21 tanesinin ise değer kazandığı görüldü. En fazla yükseliş kaydeden GYO hissesi an itibarıyla Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) GYO oldu. Şirketin hisseleri dünkü kapanışa göre %14,3 artışla 0,56 liraya yükseldi. Bu durumda hem konut kampanyasının hem de dün açıklanan sermaye artırımı kararının etkileri oldu. En çok kazandıran gayrimenkul hisselerinde, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nı %6,8’lik artışla Sinpaş GYO takip etti.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Yasal Uyarı ve ÇekincelerSinpaş GYO (SNGYO) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT