Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfa; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası hissesi ne olur, takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Günlük yapılan yorum ve şirket ile ilgili haberleri, tarih sıralamasına göre bulabilirsiniz.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO): Hisse Senedi Yorum ve HaberleriBu sayfa; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ. hisse senetlerini takip edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Güncel tahminler ve günlük analizler, tarih sıralamasına göre verilmektedir. Eskiler alt sıralarda, yeniler ise üst kısımda bulunmaktadır.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla uzmanlar tarafından yapılan TOASO hisse senedi yorumları sizlerle:

Tofaş Oto (TOASO) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Tofaş Oto (TOASO) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?Bu başlık altında Tofaş Oto hisselerine özel olarak uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları bulacaksınız. Analizler ve tahminler de tarih sırasına göre verilmektedir.

Oyak Yatırım – 22 Mart 2022

Tofaş Yönetim Kurulu’nun 18 Şubat 2022 tarihinde önerdiği ve Genel Kurul’da hissedarların 15 Mart 2022 tarihinde onaylanan hisse başına brüt 6.40TL’lik temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %8.0’a tekabül ediyor. Temettü ödemesinin ardından referans fiyat 74.05TL/hisse olacaktır. Nötr.

Deniz Yatırım – 7 Mart 2022

Rekabet Kurulu Soruşturmasının Tamamlanması; Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

Deniz Yatırım – 21 Şubat 2022

2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosuna göre Şirketin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 3.281.316.000 TL’dir.

Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.475.837 TL’dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketin Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarına brüt:6,40 TL, Net:5,76 TL toplam 3.200.000.000 TL nakit temettü ödenmesi, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %640,00 nispetinde ve 1Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,40 TL Brüt= Net nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu’na sunulması teklif edilmektedir.

HSBC Yatırım – 8 Şubat 2022

HSBC Yatırım - 8 Şubat 2022
HSBC Yatırım – 8 Şubat 2022

Gün içinde en düşük 80.45 en yüksek 84.00 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %2.27 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 82.60 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 81.20, ikinci destek ise 79.05 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 84.75, 86.15 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %1.12 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %3.51 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 0.04 altında gerçekleşmiştir.

Deniz Yatırım – 7 Şubat 2022

TOASO; Telekonferans Notları

Tofaş, yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda %90 artışla 1.217 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kar marjı geçtiğimiz sene aynı döneme göre 5,2 puan artışla %12,1 seviyesine ulaştı. Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 10.078 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü EUR/TL ve iç piyasada disiplinli fiyatlama bu performansta temel rol oynadı. FAVÖK de yıllık %146 artışla 2.732 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21’de FAVÖK marjı yıllık bazda 15 puan artarak %27,1 seviyesine ulaştı.

Deniz Yatırım – 4 Şubat 2022

TOASO; Beklentilerin üzerinde sonuçlar / olumlu

Tofaş, 4Ç21’de 10,078 milyon TL gelir (Konsensus: 9,705 milyon TL / Deniz Yatırım: 9,550 milyon TL), 2,732 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,438 milyon TL / Deniz Yatırım: 1,434 milyon TL) ve 1,217 milyon TL net kar (Konsensus: 955 milyon TL / Deniz Yatırım: 830 milyon TL) açıkladı.

4Ç21 FAVÖK ve net kar rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz. Tofaş, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %10 artış ile 10,078 milyon TL seviyesine yükseltmiştir.

Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %146 artarak 2,732 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 15 puanlık bir artış olmuştur.

Genel değerlendirme: Dördüncü çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Tofaş için 12-aylık hedef fiyatımızı 106 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz.

Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %2 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 12,4x F/K ve 7,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – 4 Şubat 2022

Pozitif

Şirket’in 2021 4.çeyrek net dönem karı 1.217mn TL hem bizim beklentimiz olan 892mn TL’nin hem de 950mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen satış gelirleri etkili olmuştur.

Şirketin 4Ç2020’deki net dönem karı 639,2mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,6 oranında artmış ve 10.078mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %8 oranında gerilemiş ve 7.359mn TL’yi göstermiştir.

Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 60,8mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 25mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %124,8 oranında artarak 2.780mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 14,1 puan artışla %27,6 olarak gerçekleşmiştir.

(Tüm zamanların en yüksek seviyesi) Bu performansta maliyet kontrollerine bağlı olarak güçlü iç piyasa performansı ve zayıflayan TL’ye bağlı olarak koruyucu ihracat kontratları temel rol oynamıştır.

Aynı dönemde operasyonel giderler %28,9 oranında artmış ve 440,1mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2021’de 553,5mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 1.786mn TL faaliyet karı oluşmuştur.

4Ç2020’de 925,2mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 7,7 puan iyileşmeyle %17,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4Ç2021 FAVÖK’ü ise %145,9 artışla 2.732mn TL’yi göstermiştir.

FAVÖK marjı da 15 puan artışla %27,1 seviyesine yükselmiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 10,8mn TL’yi göstermiştir. Net finansman giderleri 4Ç2021’de 391,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4Ç2020’de net finansman giderleri 285,1mn TL idi. 188,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında 4Ç2021 net dönem karı da 1.217mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 5,1 puan artışla %12,1 seviyesine yükselmiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2021 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %83,9 artışla 3.281mn TL’ye yükselmiştir.

2021 yılı gerçekleşmeleri ardından şirket 2022 yılı beklentilerini de açıklamıştır. TOFAŞ 2022 yılında özellikle ihracat artışı beklentisine paralel üretimde %5-18 arasında artış olabileceğini öngörmektedir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır.

Vakıf Yatırım – 3 Şubat 2022

4Ç21 finansallarını bugün piyasa kapanışı ardından açıklayacak olan şirketin, satış gelirlerinin yıllık %5 düşüşle 8,8 mlr TL (piyasa beklentisi: 9,7 mlr TL), FAVÖK’ünün %25 artarak 1,4 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,4 mlr TL) ve net karının yıllık %43 artışla 915 mn TL (piyasa beklentisi: 955 mn TL) seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

HSBC Yatırım – 10 Ocak 2022

HSBC Yatırım - 10 Ocak 2022
HSBC Yatırım – 10 Ocak 2022

Gün içinde en düşük 84.45 en yüksek 88.55 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %0.46 kayıpla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 86.67 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 84.78, ikinci destek ise 82.57 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 88.88, 90.77 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %0.96 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %6.65 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 33.07 altında gerçekleşmiştir.

HSBC Yatırım – 5 Ocak 2022

HSBC Yatırım - 5 Ocak 2022
HSBC Yatırım – 5 Ocak 2022

Gün içinde en düşük 82.35 en yüksek 86.85 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %2.11 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 84.63 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 82.42, ikinci destek ise 80.13 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 86.92, 89.13 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %7.15 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %3.33 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 53.19 üzerinde gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – 31 Aralık 2021

Nötr

Şirketin Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrika 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır.

Halk Yatırım – 30 Aralık 2021

Nötr

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirildi.

HSBC Yatırım – 27 Aralık 2021

HSBC Yatırım - 27 Aralık 2021
HSBC Yatırım – 27 Aralık 2021

Gün içinde en düşük 66.30 en yüksek 71.55 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %9.99 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 69.80 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 68.05, ikinci destek ise 64.55 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 73.30, 75.05 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %1.94 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %-15.32 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 37.24 altında gerçekleşmiştir.

HSBC Yatırım – 23 Aralık 2021

HSBC Yatırım - 23 Aralık 2021
HSBC Yatırım – 23 Aralık 2021

Gün içinde en düşük 64.15 en yüksek 72.00 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %3.7 kayıpla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 67.92 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 63.83, ikinci destek ise 60.07 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 71.68, 75.77 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %14.19 altında, 22 günlük HO seviyesinin ise %20.57 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 23.15 altında gerçekleşmiştir.

HSBC Yatırım – 13 Aralık 2021

HSBC Yatırım - 13 Aralık 2021
HSBC Yatırım – 13 Aralık 2021

Gün içinde en düşük 89.65 en yüksek 93.50 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %0.7 kayıpla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 91.62 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 89.73, ikinci destek ise 87.77 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 93.58, 95.47 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %0.56 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %17.82 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 38.61 altında gerçekleşmiştir.

HSBC Yatırım – 6 Aralık 2021

HSBC Yatırım - 6 Aralık 2021
HSBC Yatırım – 6 Aralık 2021

Gün içinde en düşük 91.50 en yüksek 93.85 seviyesini gören Tofaş Oto. Fab. hissesinin günü %1.10 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 92.33 seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 90.82, ikinci destek ise 89.98 seviyesinden geçmektedir.

Dirençler ise sırasıyla 93.17, 94.68 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 günlük HO seviyesinin %4.52 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %29.89 üzerinde hareket ettiği dikkat çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin % 19.14 altında gerçekleşmiştir.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Şirket ve Hisse Haberleri

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Tofaş Koronavirüsle Mücadelede Tıbbi Malzeme Desteğine Başladı
(30 Mart 2020)

Tofaş Koronavirüsle Mücadelede Tıbbi Malzeme Desteğine BaşladıTofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, koronavirüsle mücadelede etkin bir şekilde rol almak adına alınan kararları duyurdu. Virüsün yayılmasını engellemek, sağlık personelinin sağlığını korumak için en gerekli malzemelerin koruyucu ekipman olduğunu bildiren belirten Tofaş, üç farklı koruyucu ekipman üreteceğini duyurdu.

Cengiz Eroldu kısa süre içerisinde siperlikli maske üretiminde seri üretime başladıklarını ve bu hafta 5000 adet maskeyi hastaneleri dağıtacaklarını söyledi. Doktorlar tarafından doğrulanan koruyucu ekipmanların tasarımı ile ilgilenen firmalarla görüşerek farklı sektördekilerle de işbirliği yapabileceklerini belirtti. Siperlikli maskenin yanında biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini üretiminin de yapıldığını söyledi.

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise tüm sağlık personelinin şu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını ve Tofaş’ın ürettiği malzemelerin sağlık çalışanlarının sağlığını koruma açısından çok faydalı olacağını söyledi

Yapılan malzemelerin koronavirüs testleri esnasında sağlık personellerinin en üst düzeyde korunması amacıyla geliştirildiği açıklandı. Doktorların ve hemşirelerin hastalar ile yüz yüze çalıştığı, bu alanda kullanılması için siperlikli maskelerin geliştirildiği belirtildi. Benzer şekilde entübasyon kabinin de doktorların ve hemşirelerin korunması amacıyla tasarlandığı bilgisi verildi.

Tofaş 1,5 Metrelik Mesafe Kuralına Uyarak Üretim Hızını Azaltıyor
(20 Mart 2020)

Tofaş 1,5 Metrelik Mesafe Kuralına Uyarak Üretim Hızını AzaltıyorTürkiye’nin en önemli otomobil üreticilerinden Tofaş, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu 1,5 metre mesafe kuralına uyarak üretim hızını düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

Söz konusu uygulama 23 Mart’tan itibaren başlayacak. Eroldu, şu an üretim hızının talebe yeterli gelemeyebileceğini ancak duruma göre Cumartesi günleri de çalışılabileceğini söyledi.

Tofaş 2019 Yılında Net Karını %11,5 Oranında Artırdı
(9 Şubat 2020)

Tofaş 2019 Yılında Net Karını %11,5 Oranında Artırdı2019 yılında toplam gelirini %1,6 artırarak 18,8 milyar liraya çıkaran Tofaş, net karında %11,5 oranında artış sağladı. Böylelikle net karı 1,5 milyar TL olarak kaydedildi. Şirketten yapılan açıklamada geçen yıl yapısal ve ürün yenilikleri kapsamında 107 milyon Euro yatırım yapıldığı bildirildi.

194 bin 145 adet otomotiv ihracatı yapan Tofaş, 2019 yılında sektörün ihracatının %15’lik kısmını tek başına üstlendi. 2019 yılında ihracattan 2,3 milyar dolar gelir elde etti. 919 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Son 10 yılda 7 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası vererek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etti.

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, 2013 yılında WCM programı kapsamında “Altın Fabrika” unvanı alan fabrikalarının geçen yıl mevcut puanını daha da yükselterek, otomobil fabrikaları arasında en üst seviyeye ulaştığını açıkladı.

Ar-Ge’ye kurulduğu günden 2019’a kadar 58 milyon Euro altyapı yatırımı yaptıklarını ve geçen yıl 25. yılını kutlayan merkeze 10 milyon Euro ek test ekipmanı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Microsoft ile Tofaş Arasında Yapay Zeka Eğitimi İşbirliği Yapıldı
(3 Ocak 2020)

Microsoft ile Tofaş Arasında Yapay Zeka Eğitimi İşbirliği YapıldıOtomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Tofaş, şirketin dijitalleşme sürecine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Tofaş CIO’su Ömer Özgür Çetinoğlu, Endüstri 4.0 uygulaması ile dijital dönüşümde yer aldıklarını ifade etti. Yapılan basit otomasyonlar ile hız alanında ve ergonomide ilerlerseler de bunun yeterli olmadığını belirtti.

Endüstri çağında katma değeri yüksek ürünleri artırmanın önemli bir yetenek olduğunu söyleyen Çetinoğlu, bu bağlamda Microsoft ile önemli bir işbirliğine adım attıklarını açıkladı.

Yapılan işbirliği kapsamında Tofaş çalışanları Microsoft’un yapay zeka alanındaki eğitimlerinden faydalanacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ise sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin teknolojide dönüşüme uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu eğitim programında; çalışanlara verilerin adlandırılması, analizi, toplanması ve tahmin edilmesi gibi konularda 200 saatlik online eğitim verildiğini anlattı. Bu eğitimlerin 45 saatinin sınıflarda yapıldığını açıkladı. Eğitim sonunda her ekibin en az %80 başarı oranına sahip olması gerektiğimi belirten Kansu, projelerin gerçek hayatta uygulanabilir olmasına ve çözüm üretmesine ayrıca özen gösterildiğini sözlerine ekledi.

Tofaş’ın Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’ne Uluslararası Ödül!
(31 Aralık 2019)

Tofaş’ın Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’ne Uluslararası Ödül!Tofaş, geliştirdiği yapay zeka tabanlı yazılım Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi ile Uluslararası Kalite Ödülleri’ne (International Quality Awards) layık görüldü. Otomotiv şirketi geliştirme sistemleri kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Ödülü şirket adına Kalite Metot ve Planlama Yöneticisi Özcan Çavuşoğlu ile Kalite Metot ve Planlama Uzmanı Hakan Ersoy aldı. Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’nin çalışmalarına ilk olarak 2017 yılında başlanmıştı.

Sistem iki yıllık bir çalışma sonucunda birçok verinin analiz edilebildiği bir duruma getirildi. Araçların gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek maliyetini %95 olasılıkla tahmin eden sistem, bu hesaplamayı 100’den fazla olasılık ve 1000’den fazla algoritma ile yapıyor. Önceden belirlenen harcamalar sayesinde de tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Tofaş ile Huawei Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı
(17 Aralık 2019)

Tofaş ile Huawei Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandıHuawei Türkiye Enterprise İş Birimi ve Tofaş arasında veri tabanı altyapı dönüşüm projesine imza atıldı. Söz konusu projenin amacı veri tabanı altyapısı, ticari iş süreçleri, finans ve üretim sürecini kapsıyor.

Tofaş’ın ana iş kollarında verimliliğini ve hızını artırmaya yardımcı olacak olan proje aynı zamanda Türkiye’deki ilk ve tek veri göçü özelliği taşıyor. Sistemde 8 farklı ana veri tabanı kullanılacağı ve bu sayının ihtiyaca yönelik olarak artırılacağı belirtildi.

Aynı anda birden fazla veri tabanını hem kayıp olmadan hem de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilen sistemin bir hafta içerisinde 20 TB’lik veri transferi yaptığı aktarıldı. Zaman zaman yaşanan veri kesintilerinin önlenmesi açısından çok önemi olan proje ile Huawei, Tofaş’ın çözüm ortağı olmuş oldu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Hakkında Bilgiler

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Hakkında BilgilerTürk Otomobil Fabrikası AŞ. adıyla Koç Topluluğu’nun kurucusu olan Vehbi Koç tarafından 1968 yılında kurulmuştur. 2010 yılından itibaren ABD, Rusya, Çin gibi dünya devi ülkelerin otomobil ihracatlarının tamamını karşılamaktadır. Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles eşit hissedar durumundadır.

Tofaş, yüzde 37,8 oranında Fiat Auto S.P.A, yüzde 37,8 oranında Koç Holding AŞ. ve yüzde 24,3 oranında diğer kuruluşlara ait ortaklık yapısına sahiptir. Ülkemizde binek ve ticari araç üretimi yapan tek Türk otomotiv şirketidir. Otomotiv sektöründe Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarının satış ile satış sonrası operasyonlarını üstlenmektedir. Ayrıca Fiat Egea ve Egea Hatchback modelleri ile yeniden şirketi güçlendirmişlerdir.

2017 yılında 1 milyar lira net kar sınırını geçen şirketlerden olan Tofaş, bir öncesi seneye göre yüzde 32,2 oranında artış yaşamış ve 1 milyar 282,8 milyon lira net kar elde etmiştir. 2018 yılında ise temettü dağıtımı açıklamıştır. 1 lira nominal değerli TOASO hisseleri için 1,36 lira kar payı ödemesi yapacağını duyurmuştur. Temettü sonrasında hisse fiyatı, 26,62 liradan işleme başlamıştır.

Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv sektörü hisse senetleri arasında yer alan TOASO, yüksek işlem hacmi hisselerdendir. 10 Ocak 1986 tarihinde ilk kez borsaya giren Tofaş, ikinci halka arzını 26 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirmiştir. Yüzde 26,46 oranında halka açıktır.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

Yasal Uyarı ve ÇekincelerTofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT