Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Turkcell (TCELL): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfada; Turkcell hisseleri ne olur tahmin etmek için hazırlanan yorum ve analiz raporları yer alır. Ayrıca şirket haberlerini de tek bir sayfada bulabileceksiniz.

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTelekomünikasyon liderlerinden olan Turkcell için aracı kurum ve bankaların uzmanları tarafından yapılan hisse senedi yorumları bu sayfada bulunmaktadır. En son tahminler ve analizler, en üst sırada yer almaktadır. Günlük olarak TCELL hisse senedi yorumları ve analizlerini takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla TCELL hisse yorumları, analizleri ve tahminleri sizlerle:

Turkcell (TCELL) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriTürkiye’nin önde gelen aracı kurumları ve bankalar tarafından hazırlanmış Turkcell hisse yorumları alt kısımda sizlerle güncel olarak paylaşılmaktadır. En son yorumlar, en üst sırada yer almaktadır.

Şeker Yatırım – 19 Ağustos 2021

Turkcell (TCELL), %100 iştiraki olan Turkcell Enerj i tarafından, Boyut Grup Enerj i hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemlerinin tamamlanmış olduğunu paylaşmıştır.

Satın alınan Şirket’in değeri 29,6mn ABD Doları olup, pay devir sözleşmesi çerçevesinde, Şirket’in net borçları sonrasında Turkcell’den nakit çıkışı 11,5mn ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500bin ABD Doları olan bölümü, işlem tarihinden 2 yıl sonra ödenecektir.

Yönetim Kurulu, yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, bu amaçla yazılımcı yetiştirmek, Şirket’e, iştiraklerine ve ülke içindeki ve dışındaki diğer taraflara bu kapsamda hizmet vermek ve/veya mevzuat çerçevesinde izin verilen diğer alanlarda faaliyet göstermek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

Deniz Yatırım – 13 Ağustos 2021

TCELL; Net kar konsensusun hafif üzerinde / sınırlı olumlu

Turkcell 2Ç21’de 8,548 milyon TL satış (Konsensus: 8,352 milyon TL, Deniz: 8,535 milyon TL), 3,516 milyon TL FAVÖK (Konsensus 3,507 milyon TL, Deniz: 3,585 milyon TL) ve 1,113 milyon TL net kar (Konsensus: 1,053 milyon TL, Deniz: 1,232 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ortalama piyasa beklentisine ve bizim tahminlerimize yakın seviyelerdedir.

Net kar ise yıllık bazda %31 büyüme ile konsensusun %6 üzerinde gerçekleşti. 2021 tahminlerindeki yukarı revizyonun da etkisiyle sonuçların hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Turkcell Türkiye abone bazı bu çeyrekte net 617 bin müşteri kazanımı ile genişledi. Yıllık 1 milyon net abone kazanımı hedefine karşılık yılın ilk 6 aylık döneminde 1,3 milyon net abone kazanımı gerçekleşti. Çeyreksel bazda net 501 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66,2 oldu. ARPU (abone başına ortalama gelir) mobilde %13,7, bireysel fiberde %11,2 ile çift haneli büyüme gösterdi.

Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %18,8 artışla 6,505 milyon TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %10’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %45,4 büyüyerek 840 milyon TL’ye yükseldi.

Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan toplam techfin gelirleri yıllık bazda %23,9 artışla 242 milyon TL oldu. Diğer segment gelirleri ise cihaz satışlarının katkısıyla yıllık %42,1 artışla 961 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Net karı net finansman giderinin 2Ç20’ye kıyasla artmasına rağmen, güçlü operasyonel karlılık sayesinde yılık bazda %30,6 artış ile 1.113 milyon TL’ye yükseldi. 2Ç20’de 600,5 milyon TL olan net finansman gideri 2Ç21’de 1,937 milyon TL düzeyinde oluştu.

Net borç 31 Haziran 2021 itibarıyla 11,635 milyon TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,9x olarak gerçekleşmiştir (1Ç21 sonu: 11,429 milyon TL net borç, 0,9x net borç/FAVÖK). Turkcell’in 146 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 183 milyon USD net döviz fazlası).

2021 Beklentileri: Turkcell 2Ç sonuçlarının ardından yılın ikinci yarısına dair beklentilerini göz önüne alarak 2021 beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre, gelir büyümesi beklentisi yaklaşık %18 (Önceki: %14-16), FAVÖK hedefi yaklaşık 14,3 milyar TL (Önceki: 14 milyar TL) düzeyindedir. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise artan fiber yatırımları ve kur hareketleri dikkate alınarak %21-%22 aralığına (Önceki: ~%20) yükseltilmiştir.

Genel Değerlendirme: Şirket bu dönemde güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesinin desteğiyle operasyonel sonuçlarında ve karında yıllık bazda güçlü artış sağladı. Son 3 aylık dönemde endeksin %2 altında getiri sağlayan TCELL’in olumlu sonuçların ardından kısmi olumlu hareketlilik gösterebileceğini tahmin ediyoruz.

Hisse 2021 yılı tahminlerimize göre uluslararası benzerlerine kıyasla FD/FAVÖK bazında %36 iskontoyla işlem görmektedir. 2Ç sonuçlarının ardından Şirket’in beklentilerindeki yukarı revizyonu da dikkate alarak tahminlerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Güncel makro tahminleri de yansıtarak TCELL’nin 12 aylık hedef fiyatını 21,30 TL düzeyine yükselttik (Önceki: 20,70 TL). TCELL yeni hedef fiyatına göre yaklaşık %37 getiri potansiyeli taşımaktadır.

Deniz Yatırım - 13 Ağustos 2021
Deniz Yatırım – 13 Ağustos 2021

Ziraat Yatırım – 13 Ağustos 2021

Pozitif

Turkcell’in 2021 yılı 2. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.113mn TL ile hem 930mn TL’lik beklentimizin hem de 1.053mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer faaliyet gelirleri ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur.

2Ç2020’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 851,7mn TL idi. Şirketin 2021 2. çeyrek toplam hasılatı 2020 2. çeyreğe göre %23,5 artışla 8.548mn TL olmuştur. Bu büyümeyi temel olarak, Turkcell Türkiye’nin güçlü ARPU, net abone kazanımı performansı, uluslararası operasyonların katkısı ve dijital kanalların desteğiyle artan cihaz satışları desteklemiştir.

Toplam maliyetler %24 artarken, brüt kar %22,2 artışla 2.411mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalarak %28,2 olmuştur. 2Ç2021 operasyonel giderleri 2020’nin aynı dönemine göre %29 artmıştır. 2Ç2021’de diğer faaliyetlerden 1.115mn TL gelir kaydedilmiştir.

Böylece, 2Ç2021 faaliyet karı 2Ç2020’ye göre %64,4 artışla 2.889mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 8,4 puanlık artışla %33,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2021 yılı 2. çeyrek FAVÖK’ü 2020’nin aynı dönemine göre %22,7 artışla 3.466mn TL’ye yükselmiştir.

FAVÖK marjı ise 0,2 puanlık azalışla %40,5 olarak gerçekleşmiştir. 35,8mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gider, 50,8mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 10,9mnTL’lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 2.813mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 2Ç2021 net finansman giderleri 1.937mn TL olmuştur. 2Ç2020’deki net finansman gideri 600,5mn TL idi. 236mn TL’lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 2Ç2020’ye göre %30,6 artarak 1.113mn TL olmuştur.

İkinci çeyrekteki net dönem karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 2.217mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 1.724mn TL idi.

Sonuçların ardından Şirket 2021 yılı beklentilerini revize etmiştir. 2021 yılı için gelir büyümesi beklentisi %14-16’dan ~%18’e, FAVÖK marjı hedefi ise ~14 milyar TL’den ~14,3 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise ~%20’den ~%21-22 bandına çekilmiştir.

Şeker Yatırım – 12 Ağustos 2021

2Ç21 sonuçlarının bugün piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Piyasa ortalama tahminlerine göre, Şirket’in satış gelirlerinin yıllık %20 oranında artarak 8,308mn TL’ye ulaşması beklenmektedir (Şeker Yatırım T.: 8,263mn TL). Turkcell’in konsolide FAVÖK’ünün ise, piyasa ortalama tahminlerine göre yıllık %21 oranında artışla 3,428mn TL olarak gerçekleşmiş olması beklenmektedir (Şeker Yatırım T.: 3,356mn TL). Grup’un 2Ç21 net karının ise, yıllık bazda %24 artış göstererek 1,055mn TL seviyesinde gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir (Şeker Yatırım T.: 953mn TL).

Deniz Yatırım – 8 Temmuz 2021

TCELL; Lifecell Ventures sermaye artışı / nötr

Şirket’in bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A. (“Lifecell Ventures”)’nin, 1.742.744.377 EUR olan sermayesinin, 9.749.820 EUR artırılarak 1.752.494.197 EUR’ya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamı bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından ödendiği belirtildi. Haberin hisse performansına nötr bir etkisinin olacağını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – 7 Temmuz 2021

Boyut Grup Enerji hisselerinin Turkcell Enerji tarafından satın alınması. %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (“Turkcell Enerji”) tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Boyut Grup Enerji”) hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji’nin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir.

Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir. Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057’de sona erecektir.

Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir.

Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk. Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.

Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.

Ziraat Yatırım – 7 Temmuz 2021

Nötr

Turkcell Enerji tarafından, Boyut Grup Enerji hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji’nin net borçları sonrasında Şirketten nakit çıkış 11,5mn USD olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500bin USD olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir.

Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057’de sona erecektir.

Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5mn USD’dir. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir.

Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.

Turkcell Şirket ve Hisse Haberleri

Turkcell Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Turkcell şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Turkcell Şehir Hastanelerine Yenilikçi Çözümler Sunmaya Devam Ediyor
(5 Mart 2020)

Turkcell Şehir Hastanelerine Yenilikçi Çözümler Sunmaya Devam EdiyorTurkcell Yozgat’tan sonra Adana, Elazığ, Eskişehir ve Bursa Şehir Hastanesi’nde de bilgi yönetim sistemini devreye soktu. Bu hastanelerin iletişim ve bilişim altyapıları Turkcell tarafından son teknolojiyle donatılarak, dünyanın en saygın dijital hastaneleriyle aynı seviyede dijital altyapı ve uygulamaları kullanan hastaneler arasına girmeleri sağlandı.

Turkcell, geliştirdiği son teknoloji olan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (HBYS) ile hastane içindeki tüm tıbbi cihazların, sensörlerin ve ağların birbirleriyle haberleşme yapabilmesine olanak tanıdı.

Bu sayede herhangi bir hasta için yapılan tüm testler, işlemler ve bilgiler dijital ortamda ilgili doktora ulaştırılıyor. Pratik ve hızlı hizmetin yanında, kağıt kullanımını da en aza indirin sistem sayesinde sonuçların dosyalarla taşınması gibi dertler de ortadan kalkmış oldu.

Bugüne kadar söz konusu sistemin kullanılmaya başlandığı hastanelerde 10 milyondan fazla hasta kayıt işlemi dijital ortama taşındı. Buna ek olarak 70 bin bebeğin ilk medikal kaydı, 80 milyon laboratuvar ve radyoloji isteği, 440 bin ameliyat girişi ve 480 binden fazla taburcu işlemi dijital ortamda gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada hastaların kan alma süreçlerinin hızlanacağı, personellerin iş yükünün azalacağı, doktor ve hemşirelerin hastalarla ilgili bilgilere anlık olarak ulaşabildiği aktarıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, insana ve ülkeye değer katan projelerine devam ettiklerini, son olarak Bursa Şehir Hastanesi’nin de yerli ve milli HBYS uygulamasını devreye soktuklarını açıkladı.

Turkcell Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’nde İki Ödülün Birden Sahibi Oldu
(19 Şubat 2020)

Turkcell Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’nde İki Ödülün Birden Sahibi OlduTurkcell Akademi, Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’nde (World HR Congress) iki ödüle layık görüldü. Hindistan’da düzenlenen kongrede Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, Yeni İşe Başlayanlar İçin En İyi Oryantasyon Programı (Best Onboarding Program) kapsamında ödül aldı. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen ise Telekomünikasyon ve İnternet Sektöründe Kadın Liderliği (Women Leadership in Telecom & Internet) kategorisinde ödül sahibi oldu. Sezen bu alandaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

133 ülkeden, 2 binden fazla katılımcının yer aldığı kongrenin bu yıl 28’incisi düzenlendi. 2018 yılında Yılın Eğitim Şirketi seçilen Turkcell Akademi’nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen de daha önce Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın İlk 50 Lideri arasında liderlik ödülüne layık görülmüştü.

Aldıkları ödüllerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Sezen, Turkcell’in teknoloji bilgisini yeni iş dünyasının yetkinlikleriyle birleştirdiğini ve eğitime yatırım yaparak, insanları güçlendirmek için uğraştığını açıkladı.

Gençlere tüm iş hayatları boyunca liderlik becerisi kazandırarak, eğitim alanında her yıl büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Geleceği Yazanlar’ın 2003 yılından bu yana ülkenin en büyük online yazılım platformu olduğunu belirterek, kadınlara yazılım ve kodlama alanlarında eğitim verdikleri bilgisini paylaştı.

Turkcell 2015’te Aldığı Kredi Borcunu Vadesinden 6 Ay Erken Kapatacak
(13 Şubat 2020)

Turkcell 2015’te Aldığı Kredi Borcunu Vadesinden 6 Ay Erken KapatacakTurkcell 2015 yılında Citibank, HSBC, ING, BNP Paribas ve Intesa Sanpaolo bankalarından 1 milyar dolarlık finansman almıştı. Altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere alınan sendikasyon kredisinin ilk dört taksidi ödendi, geriye son iki ödeme kaldı.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, kalan 330 milyon dolarlık kredi bakiyesinin vadesinden 6 ay daha erken kapatılacağını açıkladı. Bu sayede maliye opsiyonu yapmanın yanında uzun vadeli kredi kullanımlarıyla borç vadelerini uzatacaklarını belirtti.

Söz konusu kredi borcu ödendikten sonra ellerine kalan nakit miktarın 2022 yılına kadar yeterli olacağını ifade etti. Aldıkları bu karar ile güçlü bilançolarını ve etkin yönetimlerini kanıtladıklarını sözlerine ekledi.

Turkcell ile Huawei Arasında Mobil Hizmetleri Anlaşması İmzalandı
(12 Şubat 2020)

Turkcell ile Huawei Arasında Mobil Hizmetleri Anlaşması İmzalandıÇinli Huawei ile Turkcell Mobil Ekosistem işbirliği anlaşması yapıldı. İmza töreninin açılışında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang, önemli bir ortaklığa adım attıklarını söyledi.

Huawei’nin Türkiye’de 17 yıllık bir geçmişi olduğunu, teknoloji açısından yenilik getirecek gelişmelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. 2019 yılında çok sert yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen Türkiye beklentilerini düşürmediklerini söyleyerek, “Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Firmalarının 194 bin çalışanı ile 170 ülkede faaliyet gösterdiğini söyleyen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ise Turkcell’in değerli uygulamalarını HMS’ye entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Törende Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da açıklamalarda bulundu. Huawei ile daha önce de ilklere imza attıklarını söyleyen Erkan, öncelikli olarak müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmaya çalışacaklarını dile getirdi. İki büyük markanın yaptığı anlaşma ile cep telefonu sektöründe çok daha fazla alternatif sunacaklarını kaydetti.

Turkcell Yapay Zeka İlkelerini 7 Madde Şeklinde Açıkladı
(15 Ocak 2020)

Turkcell Yapay Zeka İlkelerini 7 Madde Şeklinde AçıkladıTurkcell, yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak geliştirdiği yapay zeka ilkelerini paylaştı. İlkelerin açıklandığı toplantıya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk katıldı.

Belirledikleri ilkelerden sapmadan bağlı kalacaklarını söyleyen Yiş, yapay zeka alanında köklü değişimler olacağını dile getirdi.  Bu alanın oldukça önemli olduğunu ve yapılan her türlü çalışmanın insanlığın yararına olacağına söyledi.

7 ana başlık altında açıklanan yapay zeka ilkeleri şu şekilde sıralandı:

  • Çevre ve İnsan Odaklıyız
  • Profesyonel Olarak Sorumluyuz
  • Veri Gizliliğini Gözetiriz
  • Şeffafız
  • Güvenliği Esas Alırız
  • Adil Davranırız
  • Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız.

Turkcell Şirketi Hakkında Bilgiler

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTurkcell hisse senetleri, güçlü performansı ve temettü verimliliği ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle birçok yatırımcının portföyünde yer almaktadır. Telekomünikasyon sektörünün en güçlü markalarından biri olarak, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul’da adi hisse senedi olarak işlem görürken, New York Borsası‘nda Amerikan Depo Sertifikası olarak alınıp satılır. Üstelik NYSE’ye kote olan tek Türk şirketi konumundadır.

2.200.000.000 adet TCELL hissesi Borsa İstanbul’da 1. Ulusal Pazar‘da işlem görmektedir. Ayrıca Turkcell hisse senetleri, birçok uzmanın önerdiği hisselerdendir. Birçok yönden avantajlı konumda görülen hisseler, temettü verimi nedeniyle de tercih edilmektedir.

Turkcell hisseleri için analiz ve yorum hazırlamış olan aracı kurumların raporları bu sayfada bir araya getirilmiştir. Bu sayede farklı uzmanların kaleminden çıkmış yorumlara, tek bir sayfa sayesinde göz atabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş analizleri de aynı sayfa üzerinde görerek, daha geniş çerçeveli bir yorum yapma imkanı bulabilirsiniz.

Bu sayfada Turkcell hisse senedi yorumları, aracı kurumların güncellemelerine göre yenilenmektedir. En üstte, en güncel yorumu bulabileceksiniz. Ayrıca grafiklerle hazırlanmış analizler, beklentiler ve tahminler üzerine bilgilerle de karşılaşacaksınız. Destek ve direnç noktaları, al – tut – sat tavsiyeleri, hedef fiyatlar sizlerle paylaşılacaktır.

Yasal Uyarı ve Çekinceler

SonuçTurkcell (TCELL) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT